Şizotipal Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Yazan: Terappin
| 27 Haziran 2024 tarihinde yayınlandı. 27 Haziran 2024 tarihinde güncellendi.
Şizotipal Kişilik Bozukluğu: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Şizotipal kişilik bozukluğu, günlük yaşamda farklı düşünce ve davranış kalıplarına yol açan, karmaşık ve genellikle yanlış anlaşılan bir durumdur. Bu bozukluk hem bireyin kendisini hem de çevresindeki insanları etkileyebilir ve çoğu zaman sosyal ilişkilerde zorluklara neden olur. Şizotipal kişilik bozukluğunun belirtilerini, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlamak, bu durumla başa çıkmak ve etkilerini en aza indirmek için büyük önem taşır. Bu defa konumuz Şizotipal Kişilik Bozukluğu, kahveleriniz hazırsa başlıyoruz! 

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? 

Şizotipal kişilik bozukluğu, kişinin düşünce, davranış ve hislerinde farklılıklarla karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip bireyler, başkalarıyla ilişkiler kurmada ve sürdürmede zorluklar yaşarlar. Garip düşünceler, davranışlar ve inançlar, bu bozukluğun belirgin özellikleri arasındadır. 

Şizotipal Kişilik Bozukluğunun Diğer Kişilik Bozukluklarından Farkı: 

 • Şizofreni gibi psikotik bozukluklara benzer belirtiler gösterebilir, ancak şizofreniden farklı olarak psikotik epizodlar (duygusal ve ruhsal olarak yaşanan ani iniş ve çıkışlar) genellikle yoktur. 

 • Borderline kişilik bozukluğu gibi diğer kişilik bozukluklarından, gerçeklik algısının bozulması ve tuhaf inançlar gibi özgün belirtilerle ayrılır. 

 • Şizoid kişilik bozukluğundan farkı, sosyal ilişkilerdeki isteksizlik yerine, insanlar ve sosyal durumlarla ilgili ilgisiz ve garip düşünce ve davranışların varlığıdır. 

Bu farklılıklar, şizotipal kişilik bozukluğunun diğer bozukluklardan ayırt edilmesini sağlar ve tanı ve tedavi sürecini şekillendirir. 

Şizotipal Kişilik Bozukluğunun Belirtileri 

Şizotipal kişilik bozukluğu, bir dizi farklı belirti ile kendini gösterir ve bireylerin düşünce, algı, duygu ve davranışlarını etkiler. Bu belirtiler kişinin günlük yaşamını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitesini düşürür. Şizotipal kişilik bozukluğunun belirtileri genellikle iki ana kategoride incelenir: davranışsal belirtiler ve düşünsel belirtiler. 

Davranışsal Belirtiler 

Şizotipal kişilik bozukluğu olan bireyler, sosyal etkileşimlerde rahatsızlık hissedebilir ve insanlarla yakın ilişkiler kurmakta güçlük çekebilirler. Genellikle başkalarıyla konuşmaktan kaçınabilirler ve sosyal ortamlarda tuhaf veya garip davranışlar sergileyebilirler. 

Bu bozukluğa sahip kişiler, duygusal tepkilerini ifade etmekte zorlanabilirler ve bu durum duygusal soğukluk veya ilgisizlik göstermelerine neden olur. Ayrıca başkalarının duygularını anlamakta ve empati kurmakta zorlanabilirler. 

Düşünsel Belirtiler 

Şizotipal kişilik bozukluğu olan bireyler, tuhaf düşüncelere ve inançlara sahip olabilirler. Örneğin, telepati veya başkalarının düşüncelerine müdahale etme gibi olağandışı düşüncelere inanabilirler. Bu garip inançlar günlük yaşamlarını etkiler ve dışlanmalarına neden olabilir. 

Kişiler algısal bozukluklar da yaşayabilirler. Örneğin, etraflarındaki nesnelerin veya insanların şeklini veya rengini farklı algılayabilirler. Ayrıca duyusal illüzyonlar veya sanrılar da deneyimleyebilirler. 

Bu belirtiler şizotipal kişilik bozukluğunun teşhis edilmesinde önemli rol oynar ve bireylerin günlük yaşamını etkileme gücüne sahiptir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi çok önemlidir. 

Şizotipal Kişilik Bozukluğunun Nedenleri 

Şizotipal kişilik bozukluğunun gelişimine katkıda bulunan birkaç faktör vardır. Bu nedenler, bozukluğun karmaşık doğasını yansıtır: 

 • Araştırmalar, şizotipal kişilik bozukluğunun genetik bir bileşeni olabileceğini göstermektedir. Bozukluğa sahip bireylerin ailelerinde bu bozukluğun veya diğer psikiyatrik bozuklukların görülmesi, genetik yatkınlığa işaret etmektedir. 

 • Erken yaşamdaki olumsuz deneyimler, travmalar ve stresli yaşam olayları şizotipal kişilik bozukluğunun gelişiminde rol oynayabilir. Aile içi çatışmalar veya istismar gibi durumlar da bu bozukluğun ortaya çıkmasına katkıda bulunan diğer etkenlerdir. 

 • Şizotipal kişilik bozukluğu olan bireylerde, beyin yapısındaki ve işleyişindeki farklılıklar bu bozukluğun nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle beyin bölgeleri arasında iletişimdeki farklılıklar veya belirli nörotransmiterlerin dengesizliği de bu bozukluğa yol açabilmektedir. 

Tüm bu faktörler bir arada ele alındığında, şizotipal kişilik bozukluğunun karmaşık bir etkileşim sonucu ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bozukluğun tedavisi ve yönetimi için kapsamlı bir yaklaşım gereklidir. 

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Tanısı 

Şizotipal kişilik bozukluğunun tanısı, uzman psikiyatr tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme süreci gerektirir. Bu süreçte bireyin belirtileri incelenir ve diğer benzer rahatsızlıklardan ayırt edilerek doğru bir tanı koyulmaya çalışılır. Tanı koyma sürecinde kullanılan kriterler ve değerlendirme yöntemleri, bireyin rahatsızlığının boyutunu ve türünü belirlemede yardımcı olur. 
 
Şimdi, şizotipal kişilik bozukluğunun tanı kriterlerini ve tanı sürecini daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 

Tanı Kriterleri 

Şizotipal kişilik bozukluğunun tanısı, DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) gibi tanı kriterleri kullanılarak yapılır. 

Bu kriterlere göre, bireylerin aşağıdaki belirtilerden en az beşine sahip olması gerekir: 

 • Sosyal ilişkilerde rahatsızlık ve yakın ilişkilerde eksiklik 

 • Tuhaf inançlar veya büyücülükle ilgili düşünceler 

 • Olağandışı algısal deneyimler, örneğin bedensel illüzyonlar 

 • Garip konuşma veya davranış biçimleri 

 • Paranoyak düşünceler veya aşırı kuşkuculuk 

 • Uygunsuz veya sınırlı duygusal tepkiler 

 • Tuhaf görünüm ve davranışlar 

 • Yakın arkadaş ve destek ilişkilerinde eksiklik 

 • Sosyal kaygı, özellikle aşina olunmayan ortamlarda 

Tanı Süreci ve Değerlendirme 

Şizotipal kişilik bozukluğunda tanı süreci ve değerlendirme, belirli aşamalardan oluşur: 

 • Tanı süreci, bir psikiyatr tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılarak gerçekleştirilir. 

 • Uzman, bireyin semptomlarını, davranışlarını ve düşüncelerini değerlendirmek için görüşmeler ve gözlemler yapar. 

 • Bireyin yaşam öyküsü, geçmiş deneyimleri ve ailesel geçmişi hakkında bilgi toplar. 

 • Tanı koyma sürecinde şizotipal kişilik bozukluğunun diğer kişilik bozukluklarından ve psikiyatrik hastalıklardan ayırt edilmesi önemlidir. 

 • Diğer bozuklukların dışlanması için gerekirse ek testler ve değerlendirmeler yapılabilir. 

 • Tanı sürecinde, diğer tıbbi koşulların etkilerini de göz önünde bulundurmak önemlidir. 

Bu tanı ve değerlendirme süreci, şizotipal kişilik bozukluğunun doğru teşhis edilmesine ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesine yardımcı olur. 

Şizotipal Kişilik Bozukluğunun Tedavi Yöntemleri 

Şizotipal kişilik bozukluğunun tedavisi, belirtilerin şiddetine ve bireyin ihtiyaçlarına bağlı olarak çeşitli yöntemlerden oluşur. Hem psikoterapi hem de ilaç tedavisi, bozukluğun yönetiminde etkili yöntemlerdir. 

Psikoterapi 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, şizotipal kişilik bozukluğunun tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir psikoterapi türüdür. Bu terapi olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışları tanımlamaya ve değiştirmeye odaklanır. BDT, bireyin sosyal becerilerini geliştirmesine ve gerçekçi düşünce kalıpları oluşturmasına yardımcı olabilir. 

Diğer Terapi Türleri: BDT dışında, diğer terapi türleri de faydalı olabilir. Bu terapiler arasında psikodinamik terapi, destekleyici terapi ve grup terapisi yer alabilir. Grup terapisi, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve başkalarıyla etkileşim kurarak destek bulmalarına yardımcı olabilir. 

İlaç Tedavisi 

Antipsikotikler: Antipsikotik ilaçlar, şizotipal kişilik bozukluğunun belirtilerini hafifletmek için kullanılabilir. Bu ilaçlar, tuhaf düşünceler, algısal bozukluklar ve diğer psikiyatrik belirtilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. 

Diğer İlaçlar: Bazen, antidepresanlar veya anksiyolitikler gibi diğer ilaçlar da kullanılabilir. Bu ilaçlar, şizotipal kişilik bozukluğuna eşlik eden depresyon veya anksiyete gibi diğer belirtilerin yönetilmesine yardımcı olmayı hedefler. 

Tedavi bireyin ihtiyaçlarına ve semptomlarının şiddetine göre kişiselleştirilebilir. Hem terapi hem de ilaç tedavisi kombinasyonu, birçok birey için etkili bir yaklaşımdır. Tedavi sürecinde düzenli izlem ve değerlendirme, bireyin tedaviye yanıtını optimize etmeye yardımcı olur. 

Şizotipal Kişilik Bozukluğuyla Baş Etme 

Şizotipal kişilik bozukluğuyla baş etmek, bireyin günlük yaşamını yönetmesine ve belirtileri kontrol altına almasına yardımcı olmak için yapılan tüm çalışmalardır. Kendi kendine yardım stratejileri ve destek grupları, bu süreçte önemli bir rol oynar. 

Kendi Kendine Yardım Stratejileri 

 • Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite stresi azaltır ve ruh halini iyileştirir. Egzersiz, düzenli bir rutine dahil edilerek genel sağlık ve iyilik halini destekleyen bir unsur haline getirilmelidir. 

 • Sağlıklı Beslenme: Dengeli ve besleyici bir diyet, genel sağlık ve enerji seviyelerini iyileştirir. 

 • Uyku Düzeni: Yeterli ve düzenli uyku, ruh sağlığı ve günlük işlevsellik için önemlidir. 

 • Stres Yönetimi: Stresi azaltmak için gevşeme teknikleri (örneğin, meditasyon, yoga) veya hobiler ile uğraşmak gibi yöntemler kullanılabilir. 

 • Kendi Kendine Eğitim: Bozukluk hakkında bilgi edinmek, belirtileri ve tedavi seçeneklerini anlamaya yardımcı olur. 

Destek Grupları ve Topluluk Kaynakları 

 • Destek Grupları: Destek grupları, benzer deneyimler yaşayan bireylerin bir araya gelerek paylaşımlarda bulunabileceği ve birbirlerine destek olabileceği platformlardır. Bu gruplar yalnızlık hissini azaltma ve başkalarından öğrenmeyi teşvik etme özellikleri nedeniyle önemlidir. 

 • Topluluk Kaynakları: Yerel sağlık merkezleri, psikologlar, danışmanlar ve diğer sağlık profesyonelleri bireylere destek ve rehberlik sağlar. 

 • Aile ve Yakınlarıyla İletişim: Aile üyeleri ve yakın arkadaşlar, destek sağlamak ve anlayış göstererek başa çıkmayı kolaylaştırabilmektedir. Bu nedenle, iletişimin açık ve dürüst olması önemlidir. 

Şizotipal kişilik bozukluğuyla başa çıkarken, kendi kendine yardım stratejilerini destek grupları ve profesyonel yardım ile birleştirmek, bireylerin günlük yaşamlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. 

Şizotipal kişilik bozukluğu olan bireylerin profesyonel yardım almaları önemlidir. Psikiyatrlar, doğru tanı ve tedavi planı ile bireylerin belirtilerini yönetmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmak için sürece dahil edilmelidir. 


Kaynakça

https://www.verywellmind.com/schizotypal-personality-disorder-4689994 

https://www.verywellmind.com/schizoid-vs-schizotypal-personality-disorder-8630973 

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23061-schizotypal-personality-disorder 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/schizotypal-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20353919 

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

Bültenimize abone ol, mental sağlığın ve kişisel gelişimin için haftanın içerik önerilerinden ilham al. ✨

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla