Ecem Ozan
Ecem Ozan
Ecem Ozan
Ecem Ozan
3 değerlendirme yapıldı.

Uzmanlık Alanları

 • Covid-19
 • Çocuk Psikolojisi
 • Yetişkin Psikolojisi
 • Ergen Psikolojisi

400.00
45 dakika görüntülü online terapi fiyatı
Randevu Al

Psikolog Hakkında

1991 İstanbul doğumlu olan Ecem Ozan 2015 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji lisans programını bitirmiştir. Daha sonra Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiştir. Tez çalışmasını “Alkol Kullanım Bozukluğu Tanısı Alan Bireylerde Bellek İşlevleri ve Tedavi Motivasyonunun İncelenmesi ” konusunda yapmış olup, başarıyla tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır. Lisans eğitimi boyunca İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Fransız Lape Hastanesi ve İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak görev almıştır. Yaptığı stajlarda; polikliniklerde seans görüşmelerini izleyebilme, yatılı servisteki hastalarla birebir gözlem yapıp iletişim kurma fırsatı yakalamıştır. Türk Psikologlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi tarafından çocuklara ve yetişkinlere yönelik çeşitli tanı ölçeklerinin öğrenilmesi ve raporlandarılmasına yönelik programları başarıyla tamamlamış ve uzmanlık sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. 2015 senesinde Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Depresyon ve Kaygı Bozukluklarında etkinliği kabul edilen “Kognitif ve Davranış Terapi” eğitimine başlamıştır. Bu eğitimin ilk süreci olan “Anksiyete Bozuklukları ve Depresyonda Değerlendirme, Vaka Formülasyonu Oluşturma” konularında 100 saatlik teori ve 100 saatlik uygulamalı ve denetimli Kognitif ve Davranış Terapileri eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Eğitimin ikinci aşaması olan “3. Kuşak Terapiler, Yeme Bozuklukları, Alkol-Madde Bağımlılığı, Çocuk-Ergen ve Yaşlılarda KDT, Kişilik Bozuklukları (Şizofreni, Borderline, Bipolar), Cinsel İşlev Bozuklukları, Çift Terapisi” konularındaki teorik ve süpervizyın eğitimini tamamlayarak psikoterapist unvanını almaya hak kazanmıştır. Türk Psikologlar Derneği ile Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği üyesidir. Düzenli olarak alanda yapılan Ulusal ve Uluslararası kongreleri takip etmektedir. Şuanda aktif olarak kendi yerinde danışanlarını görmekte ve online seanslarına devam etmektedir.

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - Bahçeşehir Üniversitesi
 • 2019 - Beykent Üniversitesi

Sertifikalar

 • 2012 - Temel Psikoloji Sertifikası
 • 2016 - Moxo Test
 • 2016 - WÇZÖ-IV (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği)
 • 2017 - MMPI
 • 2018 - Nöropsikolojik Test Bataryası
 • 2015 - Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
 • 2021 - Oyun Terapisi Eğitimi