Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Beyan Formu

Terappin Teknoloji Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”, “Terappin”, “Biz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, siz üyelerimizin kişisel verilerinin t Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında yurtdışına aktarılması konusunda size bir seçenek sunuyoruz. Website Üyesi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ve Ticari Elektronik İletişim Açık Rıza Beyanı’nda (“Açık Rıza Beyanı”) da görebileceğiniz üzere, Veri Sorumlusu olarak, ticari elektronik ileti gönderimi amacıyla toplanacak kişisel verilerinizi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçları yerine getirmek adına üçüncü taraf hizmet tedarikçimizin (SendPulse Inc.) yurt dışında bulunması nedeniyle kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına ihtiyaç duyuyoruz. KVKK’nin 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı açık rızanıza dayalı olarak gerçekleştirilmektedir ve açık rızanız olmadan yurt dışına herhangi bir veri aktarımı gerçekleşmeyecektir. Açık rıza kararınızı, öncesinde iletilen Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı doğrultusunda almanızı hatırlatır, seçiminizin bizlerle olan ilişkinize dair herhangi bir olumsuzluğa yol açmayacağını bilmenizi ister ve bu hususların önemle altını çizeriz. Bu açık rıza metninde yer alan hususların değişikliğe uğraması halinde, değişen koşullar ile yurt dışı veri aktarımına devam edilebilmesi için tarafınızdan tekrar açık rıza talep edilecek, açık rıza vermemeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmayacaktır. Açık Rızayı Geri Çekme Hakkı: Açık rızanıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Terappin tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızı [email protected] adresi üzerinden bizlere iletmenizin ardından Terappin, verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir. Açık rızanızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce rızanıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Terappin, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece rızanızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir. Bu işaret kutucuğunu onaylamanız; yukarıda yer alan kişisel verilerinizin, Ticari Elektronik İleti gönderimi kapsamında aktarılacağını anladığınız ve bu kişisel verilerinizin Aydınlatma Metni’nde belirtilen şart, ilkeler ve tedbirler dahilinde yurt dışına aktarılmasına rıza gösterdiğiniz anlamına gelecektir.