KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

TERAPPIN TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Terappin Teknoloji A.Ş (“Terappin”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE İŞLENME AMAÇLARI

Kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama ile görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin kişisel verileriniz Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Terappin Teknoloji A.Ş sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde, mobil uygulamada ve üyelik/iletişim kayıt formları ya da web sitesi destek paneli ve web analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra web sitesinde ve mobil uygulamada kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir.

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için internet sitemizden Çerez Politikası’nı okuyunuz.

Kişisel verileriniz Terappin tarafından internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman internet sitesi üzerinden toplanmak sureti ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde işlemektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir:

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde iş ortakları, dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine izin vermiş olmanız halinde söz konusu faaliyetleri Terappin adına gerçekleştiren çözüm ortaklarımıza da veri aktarımı yapılması mümkündür.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi kapsamında her zaman Terappin Teknoloji A.Ş’ye başvurarak;

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Terappin Teknoloji A.Ş’ye iletmeniz durumunda Terappin Teknoloji A.Ş talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Terappin Teknoloji A.Ş Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

Terappin Teknoloji Anonim Şirketi

Adres: Atakent Mah. Mithatpaşa Cad. Çağla Plaza No:116 İç Kapı No:18 Ümraniye İstanbul

E-posta: [email protected]

 

KULLANICI KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Atakent Mah. Mithatpaşa Cad. Çağla Plaza No:116 İç Kapı No:18 Ümraniye İstanbul adresinde mukim Terappin Teknoloji Anonim Şirketi (“Terappin”) tarafından hazırlanmıştır.

Terappin Danışmanlarla Danışanları buluşturan bir online danışmanlık platformu olup uygulama vasıtasıyla sunmuş olduğu aracılık hizmeti kapsamında doldurduğunuz bu form ve Terappin uygulaması aracılığıyla bize ilettiğiniz kişisel verileriniz (isim, soyisim, yaş, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası, parola bilgisi ve kredi kartı bilgisi), Terappin tarafından; durumunuza uygun danışmanlık hizmetlerinin size sağlanabilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin amacına uygun biçimde sürdürülebilmesi amaçlarıyla otomatik yöntemlerle, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “işleme faaliyetinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “işleme faaliyetinin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması” ve “bir sözleşmenin kurulması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Terappin, Danışanların rumuz dışında kalan bilgilerini sadece ilgili birimler (ödeme ve teknik birimle ilgilenenler) ile paylaşmaktadır.  Üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşılamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Kullanıcının daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar, mevcut sağlık durumu ve kullanmış olduğu ilaçlara ilişkin bilgiler sadece Danışan ile Danışman arasında kalır. 

Seanslar sırasında yapacağınız görüşmeler, bu kapsamdaki ses ve görüntü kayıtlarınız, Terappin tarafından sunulan hizmetin amacına aykırı faaliyetlerin önüne geçmek ve etkin bir hizmet sunulabilmesi amaçlarıyla uçtan uca şifrelenecek olup, bu ses ve görüntü kayıtları Terappin tarafından kaydedilmeyecek, saklanmayacak ve üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Vereceğiniz açık rızanızdan, dilediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, yazılı olarak Terappin posta yoluyla veya [email protected] e-posta adresi üzerinden elektronik olarak iletebilirsiniz. 

Aydınlatma metnini okudum, anladım.  AYDINLATMA METNİ’nin tamamını okudum, anladım ve Terappin Teknoloji Anonim Şirketi (“Terappin”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve aktardığı ve açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçla ve sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve yurt dışında saklanmasına özgür irademle onay verdiğimi, Terappin tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi, aşağıda belirttiğim tercihlerim doğrultusunda Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ediyorum.