Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği

Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği, kişinin sahip olduğu sosyal fobinin ne seviyede olduğunu ölçmek için oluşturulmuş, uluslararası geçerliliği olan psikolojik bir testtir. Test sosyal fobinin var olduğu kişilerde yaygın olarak gerçekleşen iki tepki olan kaygıyı ve kaçınmayı hedefleyen sorulardan oluşur. Testi çözerken sorularda belirtilen durumlarla karşılaştığında bu durumlara karşı ne düzeyde ve ne sıklıkla kaçınma ve kaygıyla tepki verdiğini düşünüp cevap vermelisin. Hadi başlayalım!

Hadi Başlayalım
Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği, kişinin sahip olduğu sosyal fobinin ne seviyede olduğunu ölçmek için oluşturulmuş, uluslararası geçerliliği olan psikolojik bir testtir. Test sosyal fobinin var olduğu kişilerde yaygın olarak gerçekleşen iki tepki olan kaygıyı ve kaçınmayı hedefleyen sorulardan oluşur.
Testi çözerken sorularda belirtilen durumlarla karşılaştığında bu durumlara karşı ne düzeyde ve ne sıklıkla kaçınma ve kaygıyla tepki verdiğini düşünüp cevap vermelisin.
Hadi başlayalım!

1 - Önceden hazırlanmadan bir toplantıda söz alıp konuşmak beni kaygılandırır.

2 - Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmak beni kaygılandırır.

3 - Dikkatleri üzerimde toplamak beni kaygılandırır.

4 - Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmak beni kaygılandırır.

5 - Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak beni kaygılandırır.

6 - Başkaları içerideyken bir odaya girmek beni kaygılandırır.

7 - Kendimden daha yetkili biriyle konuşmak beni kaygılandırır.

8 - Satın aldığım bir şeyi, ödediğim parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek beni kaygılandırır.

9 - Çok iyi tanımadığım birisine fikir ayrılığı veya hoşnutsuzluğu ifade etmek beni kaygılandırır.

10 - Biri beni izliyorken çalışmak beni kaygılandırır.

11 - Çok iyi tanımadığım bir kişiyle yüz yüze konuşmak beni kaygılandırır.

12 - Bir eğlenceye gitmek beni kaygılandırır.

13 - Çok iyi tanımadığım birinin gözlerinin içine doğrudan bakmak beni kaygılandırır.

14 - Yetenek, beceri ya da bilginin sınanması beni kaygılandırır.

15 - Biri beni izliyorken yazı yazmak beni kaygılandırır.

16 - Çok iyi tanımadığım bir kişiyle telefonla konuşmak beni kaygılandırır.

17 - Umumi yerlerde yemek yemek beni kaygılandırır.

18 - Evde misafir ağırlamak beni kaygılandırır.

19 - Küçük bir grup faaliyetine katılmak beni kaygılandırır.

20 - Umumi yerlerde bir şeyler içmek beni kaygılandırır.

21 - Umumi telefonları kullanmak beni kaygılandırır.

22 - Yabancılarla konuşmak beni kaygılandırır.

23 - Satış elemanının baskısına karşı koymak beni kaygılandırır.

24 - Umumi tuvaletleri kullanmak beni kaygılandırır.

25 - Önceden hazırlanmadan bir toplantıda söz alıp konuşmaktan kaçınırım.

26 - Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmaktan kaçınırım.

27 - Dikkatleri üzerimde toplamaktan kaçınırım.

28 - Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmaktan kaçınırım.

29 - Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmaktan kaçınırım.

30 - Başkaları içerideyken bir odaya girmekten kaçınırım.

31 - Kendimden daha yetkili biriyle konuşmaktan kaçınırım.

32 - Satın aldığım bir şeyi, ödediğim parayı geri almak üzere mağazaya iade etmekten kaçınırım.

33 - Çok iyi tanımadığım birisine fikir ayrılığı veya hoşnutsuzluğu ifade etmekten kaçınırım.

34 - Biri beni izliyorken çalışmaktan kaçınırım.

35 - Çok iyi tanımadığım bir kişiyle yüz yüze konuşmaktan kaçınırım.

36 - Bir eğlenceye gitmekten kaçınırım.

37 - Çok iyi tanımadığım birinin gözlerinin içine doğrudan bakmaktan kaçınırım.

38 - Yetenek, beceri ya da bilginin sınanmasından kaçınırım.

39 - Biri beni izliyorken yazı yazmaktan kaçınırım.

40 - Çok iyi tanımadığım bir kişiyle telefonla konuşmaktan kaçınırım.

41 - Umumi yerlerde yemek yemekten kaçınırım.

42 - Evde misafir ağırlamaktan kaçınırım.

43 - Küçük bir grup faaliyetine katılmaktan kaçınırım.

44 - Umumi yerlerde bir şeyler içmekten kaçınırım.

45 - Umumi telefonları kullanmaktan kaçınırım.

46 - Yabancılarla konuşmaktan kaçınırım.

47 - Satış elemanının baskısına karşı koymaktan kaçınırım.

48 - Umumi tuvaletleri kullanmaktan kaçınırım.