1- TARAFLAR

Bu sözleşmede, Terappin Teknoloji A.Ş’nin sahip olduğu Terappin uygulaması “Terappin” olarak, işbu sözleşmede taraflardan Terappin uygulamasında bulunan içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler “DANIŞAN” olarak, Danışanların yardıma ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman veya klinik psikologlar “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.

TANIMLAR

Danışan: “Terappin” uygulamasında, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, işbu Sözleşmeyi kabul ederek Terappin hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir. Danışman: Terappin uygulamasında DANIŞMAN’lara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgeler (sertifika, diploma vb.) ile belgelemiş, işbu sözleşmeyi kabul etmiş, Terappin uygulamasında hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir. Üye: Danışan ve Danışmanlar dahil olmak üzere işbu sözleşmeyi kabul ederek Terappin uygulamasından faydalanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Danışmanlık hizmeti: Terappin uygulaması üzerinden danışmanla danışanı bir araya getirmek suretiyle sunulacak olan online psikolojik danışmanlık hizmetini ifade eder.

KONU VE AMAÇ

İşbu sözleşme kapsamında danışmanlık hizmeti sunan Terappin’in amacı Danışman tarafından, Danışana ihtiyaç duyulan destekleyici Danışmanlık hizmetini sağlamaktır. Terappin, Danışmanlar ile Danışanları bir araya getirerek Danışmanlık hizmeti verilebilecek bir platform oluşturarak aracılık hizmeti sunar. Üyeliğini başlatmış olan her Danışan ve Danışman işbu sözleşmenin mevcut tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

GENEL HÜKÜMLER

Terappin uygulamasının sunmuş olduğu Danışmanlık hizmeti zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze terapi alma imkanı olmayanlar veya almak istemeyenler için bu alanda online olarak bir psikolojik Danışmandan faydalanmasını sağlar. Terappin uygulaması üzerinden verilen online Danışma hizmeti yüz yüze terapiler için geçerli tüm etik kurallara uymak şartıyla verilmekle birlikte hiçbir zaman yüz yüze psikolojik danışmanlığın ve terapinin yerini tutmaz. Online Danışmanlık hizmeti doğrudan ya da dolaylı hastalıkları ile ilgili teşhis ve tedavi amacı içermemekte olup tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. İlaç tedavisine başlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar yapılmaz. Danışman medikal tedavi yapmaz ve medikal tedavi tavsiyesi vermez.

Danışan, daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar ve kullanmış olduğu ilaçlar konusunda Danışmanı eksiksiz olarak bilgilendirmelidir. Bu yükümlülüğün ihmal edilmesi, psikolojik Danışmanlık hizmeti veren Danışmanın yanlış bilgilendirmede bulunma ve hata yapma riskini artıracaktır. Danışanın bu yükümlülüğünü ihmal etmesi nedeniyle doğacak zararlardan Terappin sorumlu tutulamaz.

Terrapin’e üye (DANIŞAN) olabilmek için; Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak), kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması, daha önce herhangi bir sebep ile Terappin uygulamasının üyeliğinden uzaklaştırılmamış olmak, herhangi başka bir yasal sebep ile Terappin ile işbu sözleşmenin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi üyeliği engelleyecek bir duruma sahip olmamak, kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.

Bireyin yasal olarak reşit olmaması durumunda, ağır ruhsal bozukluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisi gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşınması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda danışmanlık hizmeti verilmez. Danışmanlık hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, online danışmanlık hizmetinin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Danışanın yaşı vb. önemli hususlarda danışmanı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan Danışman ve Terappin sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde Danışmanın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

Terappin uygulaması üye seçiminde tek taraflı insiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği web uygulaması olanaklarından faydalanma hakkı vermek hakkını saklı tutmaktadır. Danışan da dilediği zaman görüştüğü Danışmanı değiştirebileceği gibi dilediği zaman sistemden ayrılma hakkına da sahiptir. Terappin, uygulamadaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

Online Danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek Danışanın kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgi ve talebi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından Danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez. Bir gerçek kişinin veya kurumun Terappin uygulamasında sadece tek bir hesabı olabilir. Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın Terappin uygulaması tarafından kapatılır.

Terappin üzerinden Danışmanlık hizmeti alırken girilmesi gerekli ad, soyad, telefon ve benzeri bilgilerin tam ve eksiksiz girilmesi gerekmektedir. Üye olurken verilen bu bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan Terappin sorumlu değildir. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu Danışan tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda Terappin uygulaması Danışanın hizmetini sonlandırma hakkına sahiptir. Terappin ile iletişimde bulunmak için sağlanan iletişim kanallarının güvenliğini sağlamak Danışanın sorumluluğundadır.

Terappin uygulaması, Danışanların rumuz dışında kalan bilgilerini sadece ilgili birimler (ödeme ve teknik birimle ilgilenenler) ile paylaşmaktadır. Danışanlar danışmanlardan tamamen anonim ve gizli bir şekilde seans alabilme hakkına sahiptir. Üyeler, Terappin uygulamasının üyelerin bütün iletişim bilgilerini yeni indirim, kampanya, güncelleme ve gerekli olacak her hangi bir duyuru için bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Danışan üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasından veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Terappin sorumlu değildir. Tüm üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabındaki tüm işlemler sadece üye tarafından yapılabilir. Hesabınız üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteler, şifre ve kullanıcı adınızı paylaştığınız üçüncü şahıslarınki de dâhil olmak üzere danışanın sorumluluğundadır.

Danışan görüntülü iletişim yolunu seçerek Danışmanlık Hizmetine "randevu al" veya "terapiye başla" seçeneklerinden birine tıklayarak erişebilir. Randevusu alınan tüm oturumların ücretinin ödenmiş olması gerekir.

Danışanlar aldıkları hizmetin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde Danışmana durumu bildirmekle yükümlüdür.

Terappin Danışanları ve Terappin uygulamasından yararlanan herkes Terappin ilkelerine ve misyonuna saygı duymak ve Terappin kurallarına uymakla yükümlüdür. Terappin kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı davranılması halinde Terappin ve hizmet veren Danışman, Danışmanlık hizmetini kesme hakkına sahiptir.

Terappin Danışanları uygulama içinde yer alan profillerini güncellerken ve uygulama üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkânlarını kullanırken yürürlükteki yasal mevzuata, etik kurallara ve üyelik sözleşmeye uygun davranmakla yükümlüdürler.

Sisteme kayıtlı olarak hizmet veren tüm Danışmanlar diploma ve özgeçmişlerini Terappin ile paylaştıktan ve sistem tarafından belgelerin doğruluğu incelenip onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Ancak Danışmanlar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlarda Terappin sorumlu tutulamaz.

Terappin içinde yayınlanan Danışmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, unvan, adres, telefon vs.) kural olarak üye Danışmanlar tarafından girilmiş olup bu bilgilerinin ilgili kişi tarafından hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. Terappin’de yayınlanan Danışman bilgilerinin doğruluğu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler tarafımıza bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler hızla yapılacaktır.

Terappin uygulamasında hizmet veren Danışmanların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer Danışmanlar hiçbir koşul altında Terappin tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple Terappin Danışanın yukarıda belirtilen ve Danışmanlar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

Terappin uygulamasına Danışan ve Danışman tarafından eklenen her türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk Danışan ve Danışmanlara aittir. Kişi anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda Terappin uygulaması hiçbir sorumluluk altında değildir. Danışanlar ve Danışmanlar tarafından suç teşkil edecek, yasalara aykırı ve Terappin amacına aykırı bilgi yayınlanamaz ve iletilemez.

Terappin uygulamasında yer alan danışmanlık ücretleri bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir ve herhangi bir zamanda güncellenebilir. Terappin uygulamasında satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Terappin üyeleri bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir.

Danışan, Danışmanın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda tek sorumludur. Danışan, bir Danışmanla iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü takdirde, gecikmeden iletişimi kesmeli ve Terappin uygulamasını haberdar etmelidir. Danışan bu Sözleşmeyi kabul ederek Terappin uygulamasını, oluşacak zararlarda sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Terappin, Danışmanların dikkatsizliği, tedbirsizliği, sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. Danışmanların üyelere vereceği zararlar, Danışmanlar tarafından karşılanacaktır ve Terappin’e rücu edilmeyecektir. Danışan, seanstan önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eylemden Terappin ve Danışman değil danışanın kendisi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Terappin, Danışmanlar sisteme kayıt olurken herhangi bir ücret talep etmemektedir. Terappin, terapi ücretinin %30’unu komisyon olarak almaktadır.

Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Online yapılan ödemelerde, kullanılan kartın kişiye ait olduğunun doğrulanması amacı ile kullanılan karttan kartaların doğrulama ücreti olarak bir Türk lirası (TL) provizyon alınacaktır. Doğrulama gerçekleştirildikten sonra bir Türk Lirası (TL) karta iade edilecektir.

Danışmanlık Hizmeti veren Danışman bu süreçte oluşabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir. Bununla birlikte seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve Danışanın ücretini ödemiş olduğu süre daha sonra Danışman tarafından tamamlanır.

Hizmet içeriğinin tamamı, telif hakkı, patent, marka tescili haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. İşbu sözleşmeyi kabul ederek Terappin tarafından aksi ifade edilmedikçe uygulamadaki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, kiralayamayacağınızı ve satmayacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Tüm yazılım ürünleri üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Terappin Teknoloji A.Ş’ye aittir.

Terappin uygulamada kullanılmış olan tasarım, grafik ve içerik kopya edilemez. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve pazarlanamaz. Ayrıca uygulamada yer alan bilgiler, fotoğraflar, linkler kopyalanarak başka bir hizmet için kullanılamaz. Aksi halde Türk Ceza Kanununun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlediği ilgili kanun ve hükümler uygulanacaktır. Bu gibi kural ihlalinde bulunduğu belirlenen üyelerin kullanım haklarının iptali, Terappin’in insiyatifindedir.

Üyeler, Terappin uygulamasını kullanırken ayrıca aşağıdaki kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder;

Üyeler, içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri hiçbir türlü bilgi ve görüşte bulunamaz.

Üyeler, Danışmanların izni olmaksızın sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşamaz, hiçbir şekilde mesaj gönderemez ve rahatsız edemez.

Danışmanlar, iletişim bilgilerini kullanıcılar ile paylaşırsa doğabilecek tüm zarar ve istenmeyen durumlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Üyeler, maddi çıkar sağlamak amacıyla (para, kontör, kredi kartı bilgileri) isteyemez, kendisine ait banka hesap bilgisi paylaşamaz ve/veya dolandırıcılığa yeltenemez.

Terappin, psikolojik destek, psikolog randevusu amacının dışında kullanılamaz. (Site’ye yazılı olarak bildirilmeden ve site’nin rızası olmadan gerçek dünyada buluşmak, adres veya buluşma yeri belirterek bir araya gelmek vb.) Kendi iradesiyle böyle bir davranışta bulunan tüm üyelerin karşılaşacağı olumsuzluklardan Terappin kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Üyeler görüşme esnasında başka sitelerin, marka, ürün, hizmet değeri taşıyan farklı ürünlerin reklamını ve tanıtımını kesinlikle yapamaz. Bu tür davranışlarda bulunan üyeler sistemden atılır ve engellenir.

Platformla ilişiği kesilen Danışmanlar, mevcut Danışanlarıyla olan süreçleri tamamlanana kadar ana sayfada görünmese bile hizmet vermeyi kabul ve taahhüt ederler.

Yukarıdaki listelenen kuralların dışına çıktığında doğabilecek tüm zarardan sorumlu olduklarını ve Terappin’in bu zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder. Ayrıca site, bu tür davranışlarda bulunan Danışan ve Danışmanları sistemden atmayı, engellemeyi ya da yetkili mercilere bildiride bulunma hakkını elinde saklı tutar.

Terappin uygulamasından her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler ve Danışanlar bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, Terappin, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.

Terappin uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde uygulamanın geçici olarak Danışan ve Danışmanların kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Danışanlar hiçbir surette ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanmaktan mahrum edilemez.

Terappin, Danışan tarafından yüklenen verileri üyelik sona erdikten sonra 1 (bir) ay içinde kalıcı olarak siler. Danışan sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.

Danışan ve Danışmanlar yasa ve kanun hükmünde kararnameler ile tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Danışmanlık Hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca yasal bir zorunluluk nedeniyle ve mahkeme kararıyla istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışanın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple Terappin, seans süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Terappin veya Danışman tarafından oturum iptal edilirse oturum ücreti iade edilir.

Randevu saatinde görüntülü yapılacak olan online seansa katılınmaması durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu Danışandadır. Danışan bu durumda ek süre isteyemez.

Randevu iptali talebi, online seans başlangıcından en geç 24 saat önce yapılmalıdır. Aksi takdirde online seansa katılmamaya ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

Gizlilik Politikası gereği, Terappin, üyenin, web uygulamasını hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden Terappin yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte Terappin gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Üye, işbu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Terappin, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi insiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu tutulamaz. Danışanların ve Danışmanların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer üyelere gelebilecek zararlardan Terappin sorumlu değildir.

Danışanın ve Danışmanın işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde Terappin uygulaması işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Danışana ve Danışmana ait üye hesabı dondurulur ve veriler hemen silinir. Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet web uygulamasında kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktarılan bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Terappin uygulamasında gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde uygulamaya erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Terappin uygulamasının kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj ve dosyalardan veya hizmetlerden Terappin sorumlu değildir.

Terappin uygulamasında listelendiği halde satışa o an için sunulamaması veya kullanıcının satın aldığı bir hizmetin verilememesi durumlarında Terappin kullanıcıya bilgi vermek kaydıyla hizmetin para iadesi yapılarak iptali sağlanacaktır.

Terappin uygulamasında satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Terappin kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya sipariş iptal edilebilir.

3.41 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında Danışan satın almış olduğu hizmetten 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

Bununla birlikte Danışan Yönetmeliğin 15. Maddesi kapsamındaki istisnalara girmesi durumunda (örneğin cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde) cayma hakkını kullanamayacaktır.

Danışanlar ve Danışmanlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Terappin uygulamasının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı konumunda olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Danışmana ait olduğunu; Terappin uygulamasının Danışan ve Danışman arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Danışman, satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Danışandan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Terappin uygulamasını temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Danışman tarafından iptal edilmesi halinde Terappin işbu Sözleşmeyi feshetme ve Danışmanın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Danışan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Danışmanın temsilcisi sıfatıyla Terappin yapmakla ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.

Terappin uygulaması ile Danışanlar, aralarındaki mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Terappin uygulamasının, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde Terappin’in söz konusu zararları Danışanlara rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi Danışanların ayrı ayrı Terappin ile akdetmiş oldukları işbu sözleşmenin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup mesafeli satış sözleşmesi konusu hizmetin satışında Terappin’in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

Terappin uygulamasındaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

İşbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır ve her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşme Üyenin sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.