Zihinsel Sağlık Durumu Testi Sağlık Verisinin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

ZİHİNSEL SAĞLIK DURUMU TESTİ

SAĞLIK VERİSİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Terappin Teknoloji Anonim Şirketi (“Veri Sorumlusu”, “Terappin”, “Biz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında siz kullanıcılarımıza, tarafımızca işlenen kişisel veriler konusunda bir seçenek sunuyoruz.

Zihinsel sağlık durumu tespitine ilişkin testlerin çözülmesi ile tarafımıza vermiş olduğunuz sağlık verileriniz ve IP veriniz, zihinsel sağlık testini size sunmamız ve testin sonucu konusunda sizi bilgilendirmemizden ibaret hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve bu amaç çerçevesinde açık rıza vermeniz halinde tarafımızca işlenecektir.

İlgili kutucuğu işaretlemeniz halinde, sağlık verilerinizin zihinsel sağlık testi kapsamında işlenmesine açık rıza vermiş olduğunuz kabul edilecektir.

Önemle belirtmek isteriz ki; belirtilen kişisel verileriniz hiçbir şekilde sizin açık rızanız olmadan mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi sırasında işlenmeyecektir. Bu kapsamdaki kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmeyeceği hususu tamamen sizin takdirinizde olup, bizler bu konuda sizlere hiçbir zorlamada bulunamayız. Açık rıza vermemeniz halinde ise, Platform üzerinde yer alan Zihinsel Sağlık Durum Tespiti Test Hizmetimize ilişkin herhangi bir kişisel verinize yer veremeyeceğimizin önemle altını çizeriz.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza göstermiş olmanız durumunda, bu verilerin, bu açık rıza beyanı kapsamında belirtilen şart, ilke ve önlemler dahilinde işlenebileceğini anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirten onaylamanızı ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtebilirsiniz.