Aile İçi Şiddet Nedir? | Aile İçi Şiddete Maruz Kalanlar Ne Yapmalı?

Aile İçi Şiddet Nedir? | Aile İçi Şiddete Maruz Kalanlar Ne Yapmalı?

Terappin | Online Psikolog

Terappin Blog
18.01.2022 tarihinde oluşturdu.

Nedir? Nedenleri nelerdir?Buna maruz kalanlar ne yapmalı? Bu, kişinin aile üyelerine karşı uyguladığı fiziksel, ekonomik, duygusal, cinsel ve psikolojik her türlü olumsuz tutum ve davranıştır.

Aile İçi Şiddet Nedir?

Aile içi şiddet nedir, sorusundan önce şiddet nedir, sorusunu cevaplamakta fayda var.

Şiddet, denildiği zaman birçoğumuzun aklına fiziksel şiddet gelmektedir. 

Oysaki şiddet oldukça kapsamlı bir konudur. 

Ve sanıyoruz ki bu konudaki en kapsamlı tanımlardan birisi şudur: 

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, madde 2:

“Kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış.” 

 

O halde aile içi şiddeti aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.

Aile içi şiddet, kişinin aile üyelerine karşı uyguladığı fiziksel, ekonomik, duygusal, cinsel ve psikolojik her türlü olumsuz tutum ve davranıştır. 

 

Aile İçi Şiddetin Türleri Nelerdir?

Aile içi şiddet nedir?

Aile içi şiddet küresel bir problemdir. 

Temelde kontrol ve güç arayışından kaynaklanır. 

Arkasında son derece zorlu bir psikososyal dinamiği barındırır. 

Aile içi şiddetin türleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Fiziksel Şiddet 

Silahla veya bıçakla yaralama, vurma, itme, ısırma, saç çekme, itme. Ayrıca kişinin temel ihtiyaçlarını engellemek ya da alkol, uyuşturucu ve sigara gibi maddelerin zorla tükettirilmesi de fiziksel şiddet kapsamındadır. 

 • Cinsel Şiddet

Tecavüz, istenmeyen cinsel birlikteliklere fiziksel ve sözel zorlama, cinsel olarak kişiyi aşağılayan davranışlar sergilemek, sosyal iletişim ağlarından cinsel içerikli görüntü, video, ses kayıtlarının gönderilmesi. Bunların yanı sıra töre, namus ve din gibi kavramlar öne sürülerek bireylerin cinsel haklarının istismarı da cinsel şiddet türüdür. 

 • Duygusal Şiddet

Aşağılamak, küfür etmek, kişinin değersiz hissetmesine yol açacak ilgisizlik, suçlamak ve yargılamak.

 • Psikolojik Şiddet

Sosyal hayatın sınırlandırılması, zorla evlendirilmek, gidilecek yerleri ve görüşülecek insanları sınırlandırmak.

 • Ekonomik Şiddet

Kişinin parasının zorla elinden alınması, maddi imkânların kısıtlanması, zorla bir işte çalıştırılmak ya da istediği halde çalışmasına izin vermemek.

 

Aile İçi Şiddet Kimleri Etkiliyor? 

Aile içi şiddet nedir, diye düşündüğümüzde aklımıza en çok kadınlar gelir.

Aile içi şiddete kadın ya da erkek herkes maruz kalabilir ancak aile içi şiddet araştırmaları erkek istismarcıları ve kadın mağdurları inceler. 

 • Türkiye’de ortalama 3 milyon kadına bir sığınma evi düşer.
 • Güney ve güneydoğu bölgesindeki kadınların %50.8’i rızası dışında evlendirilmektedir.
 • 10 kadından 4’ü fiziksel şiddet mağdurudur.
 • Her 10 kadından 3’nün eğitimine aileleri engel olmaktadır.
 • Türkiye’deki kadınların üçte biri ısrarlı takip mağdurudur.

Israrlı takip: Sürekli olarak telefonla arama ve mesaj gönderme. İş yerine ve evine giderek rahatsız etme, korkutma. Sosyal medya aracılığıyla taciz. 

 • Ülkemizde çocukların %74’ü fiziksel ve duygusal şiddete maruz kalmaktadır. Anne-babaların %24’ü çocuklarına hafif fiziksel şiddet uygulamaktadır.

Hafif fiziksel şiddet: Saçından/kulağından çekme, itme ve sarsma, üzerine bir şey fırlatma; bağırma, aşağılama ve olumsuz cümleler kullanma.

 

Aile İçi Şiddetin Nedenleri Nelerdir? 

En sık görülen nedenleri özgüven eksikliği ve duygusal bağımlılık olan aile içi şiddetin pek çok farklı nedeni vardır. 

İstismarcılar kadar mağdurlarda da görülen şiddet eğilim nedenleri aşağıdaki gibidir:

 

 • Özgüven eksikliği
 • Depresyon
 • Öfke kontrolsüzlüğü
 • Çocuklukta istismar edilmek
 • Duygusal güvensizlik ve bağımlılık
 • Erkeklerde, toplumsal cinsiyet rolüne uygun olmama korkusu
 • Düşük gelir düzeyi ve işsizlik
 • Madde ve alkol bağımlılığı
 • Güçlü olma ihtiyacı ve kontrol altında tutma isteği

 

Aile İçi Şiddetin Psikolojik Etkileri

Aile içi şiddet nedir, açıklamasını detaylı ve açık bir şekilde vermeye çalıştık. 

Şimdi ise aile içi şiddetin yarattığı olumsuz sonuçları konuşacağız. 

Ailede görülen şiddet, uzun süreli ve yıkıcı etkilere sahiptir. 

Uygulanan her şiddet türü, kişilerde katmanlı ve birbirini takip eden sorunları doğurur. 

 

Aile içi şiddetin psikolojik etkilerinden tek başına kurtulmak oldukça zordur.

Yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış uzman psikologlarımız, şiddet mağduru bireyin içinde bulunduğu psikososyal çevreyi göz önünde bulundurarak bireysel tedavi yöntemleri uygulamaktadır. 

 

İletişim Kurmayı Öğrenmeliyiz

Şiddete yatkın olmamızın en temel nedenlerinden birisi iletişimsizliktir. 

Aile içi şiddetin nedenleri üzerine konuştuk ama bazı meselelerin altını çizmeliyiz. 

Maalesef ülkemizdeki bazı tabuları yıkmakta zorlanıyoruz.

Türkiye’de şiddet toplum tarafından paylaşılan, büyük bir kesim tarafından “gerekli ve doğal” olarak görülen ve ne yazık ki kuşaktan kuşağa aktarılan bir davranış biçimidir. 

Durum böyleyken istismarcı bir kimseye “bilinçsizce genellemelerden kurtul” demek pek de etkili olmuyor. 

Toplumsal ve kültürel tabuları iletişim becerilerini geliştirerek yıkmak mümkün!

Terappin, online terapi uygulamasında en sık tercih ettiğimiz tedavi yöntemlerinden birisi Bilişsel Davranışçı Terapidir.

Bu tedavi programının amacı danışanların sorunlu davranışlarının nedenleri ve sonuçları üzerine yoğunlaşarak duygu, düşünce ve davranıştaki olumsuzlukları gidermektir. 

Aile bireyleri arasında iletişim eksikliğine neden olan tüm sorunları tespit ediyoruz. 

 • Öfke duygusunun birikmesine neden olan haksızlıklar, travmalar, maddi ve manevi problemler
 • Sorgulanmadan benimsenmiş aile, ahlak ve namus kavramları
 • Duygu ve düşüncelerin kışkırtıcı bir biçimde ifade edilmesi

 

Aile Şiddetine Maruz Kalanlar Ne Yapmalı?

“Aile içi şiddet nedir”, sorusundan sonra en sık duyduğumuz soru “aile içi şiddet nasıl anlaşılır?”

 

Kişilerin şiddetin her türlüsünü erkenden fark edip müdahale etmesi son derece önemlidir. Fakat şiddet mağduru olduğumuzu çoğu zaman adlandıramıyoruz ya da fazla alınganlık yaptığımızı düşünebiliyoruz. 

 

Şiddet üzerine söylenmiş en doğru sözlerden birisi “Bir kayanın üzerine damlayan su” olsa gerek. 

Yavaş yavaş ama şiddet gören kişiyi derinden ve sürekli olarak yaralayan bir hal. 

Bir aşındırma, uzun vadede kalıcı hasarlar bırakma hali. 

 Hangi Davranışlara Dur Demeliyiz?

“Aile içi şiddet nedir?” diye düşündüğünüzde büyük cevaplar aramanıza gerek yok aslında. Çoğu zaman kulak tıkadığımız ufacık olumsuz cümleler bile öngörülemez bir duygusal ve fiziksel şiddetin habercisi olabilirler. 

 • Helikopter Kontrolcülük

Kişisel sınırlarınızı ihlal eden davranışlar duygusal istismardır. 

Mesajlarınızın okunması, kişisel eşyalarınızın karıştırılması; kıyafetlerinize ve eve giriş çıkış saatinize karışılması birer duygusal istismar örneğidir.

Sizin kararlarınızın sorgulanması ve eylemlerinizin kontrol altına alınmak istenmesi helikopter kontrolcülüktür. Bu gibi durumlarda mutlaka baskı uygulayan kişiyle doğru bir şekilde konuşmalı ve bu davranışların önünü almaya çalışmalıyız. 

 

 • İlgisizlik

Duygusal olarak ihmal edilme ülkemizde en sık görülen aile içi şiddet türlerinden biridir. 

Aşağıdaki durumlar sıkça gözlemleniyorsa hemen bir aile psikoloğuna başvurun.

 • Sizi üzen ya da hayal kırıklığına uğratan bir durumdan bahsederken aşağıdaki sözler kullanılıyorsa dur demelisiniz!

“Abartıyorsun.” “Bırak ağlamayı!” “Buna mı üzüldün?”

 

 • Heyecanlandığınız, mutlu olduğunuz anlarda sizin coşkunuzu ve motivasyonunuzu düşürecek eylemlerde bulunulduğunda dur demelisiniz!

 

 • ALO 183 

Fiziksel şiddetin hiçbir açıklaması ve kabulü olamaz. Fiziksel şiddete maruz kaldığınız an hemen ALO 183’ü arayın. 

ALO 183, Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı. 

Herkes için ücretsiz ve Türkiye’nin her yerinden her an ulaşılabilirdir.

 

 
200'den fazla uzman psikolog arasından sana en uygun psikolog ile istediğin yerden 7-24 online terapiye başlamak için hemen uygulamayı indir!