Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir | Belirtileri Nelerdir?

Yazan: Terappin
| 23 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı. 28 Şubat 2024 tarihinde güncellendi.
Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir | Belirtileri Nelerdir?

Online bağımlı kişilik bozukluğu psikoloğu, bağımlı kişilik bozukluğu yaşayan bireylerin çevrimiçi platformlar aracılığıyla destek almasını sağlayan uzman bir psikologdur. Bu psikologlar, danışanların duygusal ve zihinsel sağlığını iyileştirmek ve daha sağlıklı yaşam becerilerini geliştirmek için çeşitli terapi teknikleri kullanır. Bu metinde, online bağımlı kişilik bozukluğu psikoloğunun hizmetleri, tedavi yöntemleri, fiyatlandırma ve diğer önemli konular hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. 

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir? 

Bağımlı kişilik bozukluğu, kişinin aşırı derecede başkalarına bağımlı olması ve kendi kararlarını verme yeteneğinin zayıf olması durumunu ifade eder. Bu kişiler genellikle başkalarının onayını ve rehberliğini sürekli olarak ararlar ve kendi ihtiyaçlarını ihmal ederler. Bağımlı kişilik, psikolojik bir bozukluk olarak kabul edilir ve kişinin işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir. 

Bağımlı kişilik ne demek? 

Bağımlı kişilik, bireyin kendisini sürekli olarak başkalarına muhtaç hissetmesi, karar verme güçlüğü çekmesi ve çoğu zaman başkalarının onayını almadan bir şey yapamaması şeklinde kendini gösterir. Bu kişiler genellikle kendilerine güven eksikliği yaşarlar ve kendi becerilerine olan inançları zayıftır. 

Nasıl anlaşılır? 

Bu sorundan mustarip olan bireyler genellikle aşırı derecede bağlılık, tereddüt, kararsızlık ve başkalarının düşüncelerine aşırı duyarlılık gibi belirtiler sergilerler. Ayrıca, sürekli biriyle ilişki içinde olma ihtiyacı, eleştiriye aşırı duyarlılık ve sorumluluk almaktan kaçınma gibi davranışlar da görülebilir. Bu belirtiler, bir kişinin bağımlı kişilik bozukluğuna sahip olabileceğini düşündüren işaretlerdir. 

Online Bağımlı Kişilik Bozukluğu Psikoloğu 

Online bağımlı kişilik bozukluğu psikoloğu, bağımlı kişilik bozukluğu yaşayan bireylere internet aracılığı ile destek sağlayan uzmanlardır. Bu psikologlar, çevrimiçi platformlar aracılığıyla danışanlarıyla görüşür, değerlendirme yapar ve tedavi planları oluştururlar. 

Online Psikolog Hizmeti ile Bağımlı Kişilik Bozukluğu Tedavisi 

Online psikolog hizmetleri, bağımlı kişilik bozukluğu gibi çeşitli psikolojik sorunların tedavisinde etkilidir. Uzman psikologlar, danışanlarının ihtiyaçlarına uygun terapi tekniklerini kullanarak destek sağlarlar. Bu teknikler arasında bilişsel davranışçı terapi, duygusal odaklı terapi ve kabul ve kararlılık terapisi gibi yöntemler bulunabilir. 

Online terapi ile tedavisi mümkün mü? 

Online terapi, bağımlı kişilik bozukluğu tedavisinde etkilidir, ancak her bireyin durumu farklı olduğundan, tedavi süreci kişiye özel olarak uyarlanmalıdır. Online terapi, danışanın konforlu olduğu bir ortamda terapi almasına olanak tanırken, seyahat ve randevu planlaması gibi zorlukları da ortadan kaldırır. Ayrıca, doğru uzman ile yapılan online terapi çalışmaları sayesinde bağımlı kişilik bozukluğunun tedavisi mümkündür. 

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Psikoloğu Tanı Ölçütleri 

Bağımlı kişilik bozukluğu tanı ölçütleri, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin (APA) "Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı" olan DSM-5'te belirtilmiştir. Bu ölçütler genellikle bir psikolog veya psikiyatrist tarafından kullanılarak bağımlı kişilik bozukluğu teşhisi konur. Ana tanı ölçütleri şunlardır: 

 • Aşırı Bağımlılık: Kişinin başkalarının desteği veya rehberliği olmaksızın günlük kararlarını alma yeteneğinin eksikliği ve başkalarının bakımına aşırı derecede bağımlı olma. 

 • Karar verme güçlüğü: Kişinin küçük ya da büyük kararlarında sürekli olarak başkalarına ihtiyaç duyması, kendi tercihlerini ifade etmede zorlanması. 

 • Onay arama: Kişinin kendi düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını sürekli olarak başkalarının onayına bağlı kılması, başkalarının beğenisini ve kabulünü arzulaması. 

 • Eleştiriye aşırı duyarlılık: Kişinin eleştirilere aşırı duyarlı olması, eleştirilerden kaçınma veya eleştirileri abartılı bir şekilde algılama. 

 • Sorumluluktan kaçınma: Kişinin sorumlulukları üstlenmekten kaçınması, kararları almak veya başkalarını memnun etmek için sorumluluk almak istememesi. 

Bu ölçütlerin belirli bir süre ve işlevsellik kaybı ile birlikte var olması gereklidir. Bu tanı ölçütlerinin bir veya birkaçının kişinin yaşamında belirgin bir şekilde stres veya işlevsellik kaybına yol açması durumunda, bağımlı kişilik bozukluğu tanısı konabilir. Ancak, kesin tanı konması için bir uzman tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması gereklidir. 

Size Özel Bireysel Terapi 

Size özel terapi, yaşadığınız zorlukları anlamanız, duygusal olarak iyileşmeniz ve günlük yaşamla daha iyi başa çıkabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz destek sağlayacak şekilde tasarlanır. Terapist, geçmiş deneyimleriniz, kişisel hedefleriniz ve duygusal durumunuz üzerinde odaklanarak terapi sürecini yönlendirir ve size uygun şekilde özelleştirir. 

Psikoterapi 

Online bağımlı kişilik bozukluğu tedavisinde kullanılan psikoterapi yaklaşımı, bireyin duygusal ve zihinsel sağlığını iyileştirmeyi hedefler. Bu yaklaşım genellikle danışanın duygusal zorluklarını anlaması, duygusal farkındalığını artırması ve sağlıklı başa çıkma becerileri geliştirmesi için terapist ile yapılan görüşmelerden oluşur. Online psikolog, danışanın duygusal sorunlarını ve bağımlı kişilik özelliklerini anlamak için kapsamlı bir değerlendirme yapar. Daha sonra, terapist ve danışan, kişinin duygusal zorluklarını ve ilişkilerini anlamak için iş birliği yaparlar. Bu süreçte, danışanın yaşadığı güçlüklerin kaynağını ve bu güçlüklerle başa çıkma stratejilerini belirlemek önemlidir. Terapi seansları, danışanın duygusal güçlüklerini ifade etmesi, duygularını işlemesi ve duygusal düzenlemeyi öğrenmesi için bir fırsat sunar. Bu yaklaşım, danışanın güçlü yönlerini vurgularken, zayıf yönlerini ele almak için destek sağlar. Online psikoterapi, danışanın konforlu olduğu bir ortamda terapi almasını sağlar ve zaman ve mekân kısıtlamalarını ortadan kaldırarak tedaviye erişimi kolaylaştırır. 

Bilişsel Davranışçı Terapi 

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), online bağımlı kişilik bozukluğu tedavisinde sıklıkla kullanılan etkili bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi, danışanın düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeyi hedefler. Terapist, danışanın düşünce ve davranışlarını tanımasına ve bu düşünce ve davranışların nasıl duygusal ve davranışsal sorunlara yol açabileceğini anlamasına yardımcı olur. Daha sonra, danışanın olumsuz düşünce kalıplarını sorgulaması, değiştirmesi ve daha sağlıklı düşünce ve davranış biçimlerini benimsemesi için terapist rehberlik eder. BDT ayrıca danışanın sorunları ele almasına, problem çözme becerilerini geliştirmesine ve kendine güvenini artırmasına da yardımcı olur. Bu terapi, online platformlar aracılığıyla kolayca uygulanabilir ve danışanın terapiye erişimini artırırken, terapist ve danışan arasındaki etkili iş birliğini sağlar. 

İlaç Tedavisi 

İlaç tedavisi, online bağımlı kişilik bozukluğu tedavisinde bazen kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Psikiyatrik ilaçlar, danışanın duygudurumunu ve zihinsel sağlığını düzenlemeye yardımcı olabilir. Bu ilaçlar genellikle bir psikiyatrist tarafından reçetelenir ve diğer terapi türleriyle birlikte kullanılabilir. İlaç tedavisi, bireyin semptomlarını hafifletmek, duygusal dengeyi sağlamak ve terapiye daha iyi yanıt vermesini sağlamak için kullanılabilir. Bu ilaçlar genellikle antidepresanlar, anksiyolitikler veya duygudurum düzenleyiciler gibi ilaçlar olabilir. Ancak, ilaç tedavisi herkes için uygun bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte barındırdığı riskler ve faydalar dikkatlice değerlendirilmelidir. Uzman bir psikiyatrist, danışanın belirtilerini ve tıbbi geçmişini değerlendirerek, en uygun ilaç tedavisi planını belirleyecektir. 

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Tedavisinin Faydaları 

Bağımlı kişilik bozukluğu tedavisinin çeşitli faydaları vardır. İşte bazıları: 

 • Duygusal Rahatlama: Tedavi süreci, danışanın duygusal zorluklarını anlaması ve bu duygularla başa çıkma becerilerini geliştirmesi için bir fırsat sunar. Terapi seansları, danışanın duygusal deneyimlerini ifade etmesine ve işlemesine yardımcı olabilir, bu da duygusal rahatlama sağlayabilir. 

 • Bağımlılık Azalması: Terapi, danışanın aşırı bağımlı eğilimlerini anlamasına ve bunlarla başa çıkma stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilir. Kişi, kendi kararlarını verme becerilerini artırarak başkalarına olan aşırı bağımlılığını azaltabilir. 

 • Özsaygının Artması: Tedavi süreci, danışanın kendine güvenini artırabilir. Kişi, kendi ihtiyaçlarını tanıyıp karşılamayı öğrenerek ve kendi kararlarını almaya başlayarak özsaygısını artırabilir. 

 • İlişki Becerilerinin Gelişmesi: Terapi, danışanın ilişki becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Kişi, sağlıklı sınırlar koymayı, başkalarına olan bağımlılığını azaltmayı ve sağlıklı ilişki dinamiklerini öğrenmeyi öğrenebilir. 

 • Davranış Değişikliği: Terapi, danışanın sorunlu düşünce ve davranış kalıplarını tanımasına ve değiştirmesine yardımcı olabilir. Kişi, daha sağlıklı ve işlevsel davranışlar geliştirerek sorunlarla başa çıkma becerilerini artırabilir. 

 • Yaşam Kalitesinin Artması: Bağımlı kişilik bozukluğu tedavisi, kişinin yaşam kalitesini artırabilir. Daha sağlıklı ilişkiler, daha iyi özsaygı ve daha etkili stres yönetimi becerileri sayesinde kişi, daha tatmin edici bir yaşam sürdürebilir. 

Bu faydalar, bireyin tedavi sürecinde yaşayabileceği olumlu değişiklikleri yansıtır ve kişinin daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine ve daha iyi bir ruh sağlığına sahip olmasına yardımcı olabilir. 

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Psikoloğu Fiyatları 

Bağımlı kişilik bozukluğu psikoloğu fiyatları, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. İşte bu fiyatları belirleyen bazı önemli faktörler: 

 • Uzmanlık ve Deneyim: Psikoloğunuzun uzmanlık alanı ve deneyimi, fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Daha deneyimli ve uzmanlaşmış bir psikoloğun hizmetleri genellikle daha yüksek bir ücrete sahip olabilir. 

 • Bölge: Fiyatlar genellikle yaşadığınız bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Büyük şehirlerdeki psikologlar genellikle daha yüksek fiyatlar talep ederken, kırsal bölgelerdeki psikologlar daha düşük ücretlerle hizmet verebilir. 

 • Terapi Türü ve Süresi: Terapi türü ve seans süresi de fiyatları etkileyen bir faktördür. Bazı terapi türleri veya daha uzun seanslar genellikle daha yüksek ücretler gerektirebilir. 

 • Kullanılan Tedavi Yöntemleri: Psikoloğunuzun kullandığı terapi yöntemleri veya ek hizmetler de fiyatları etkileyebilir. Bazı özel terapi teknikleri veya ek hizmetler ek maliyetlere neden olabilir. 

Tüm bunlara ek olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte online psikolog hizmetleri de güçlü bir alternatif haline gelmiştir. Konforlu olduğunuz ortamda rahat ve huzurlu bir terapi deneyimi yaşayabilir, bağımlı kişilik bozukluğu ile mücadelenizde bir uzmanın rehberliğinden günün her saati faydalanabilirsiniz.  

Bu noktada, Terappin web sitesi ve mobil uygulaması, online kişilik bozukluğu psikoloğu arayan herkes için güvenilir, hızlı ve günün her saati erişilebilir bir çözüm sunmaktadır.  

 

Kaynakça

https://www.verywellmind.com/dependent-personality-disorder-symptoms-causes-and-treatment-6544787 

https://www.verywellmind.com/personality-disorders-a2-425427 

https://www.psychologytoday.com/intl/conditions/dependent-personality-disorder 

 

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla