Bulimia Nervoza Belirtileri: Tanı ve Anlama

Yazan: Terappin
| 05 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı. 25 Mayıs 2024 tarihinde güncellendi.
Bulimia Nervoza Belirtileri: Tanı ve Anlama

Bulimia Nervoza, genç kadınların sıklıkla karşılaştığı bir yeme bozukluğu olup aşırı yeme atakları ve buna bağlı telafi davranışları ile kendini gösterir. Fiziksel ve duygusal etkileriyle karmaşık bir tablo çizen bu yeme bozukluğunun tanı ve tedavi süreci oldukça kapsamlıdır. Bu makalede, hastalığın tanımı, belirtileri, nedenleri, etkileri, tedavi yöntemleri ve başa çıkma süreçleri detaylı bir şekilde ele almaya çalıştık.  

Bulimia Nervoza Nedir? Genel Bilgiler 

Yeme bozukluklarının bir türü olarak karşımıza çıkan bu durum, özellikle genç kadınların sıklıkla karşılaştığı bir bozukluktur. “Bulimia Nervoza nedir?” sorusuna verilecek en doğru yanıt, tıkanırcasına ve aşırı yemek tüketmek ve sonra pişmanlık duyarak telafi davranışları olarak adlandırılan çeşitli tepkiler göstermek ile karakterize edilen kısır bir döngü olduğudur.   

Bulimia Nervoza'nın Tanımı ve Tıbbi Tanımı  

Bulimia Nervoza, kişinin aşırı miktarda yiyecek tüketmesi ardından aşırı bir kilo alma korkusuyla kendini zorlu diyetlere ve aşırı egzersizlere bırakarak bu aşırı beslenmeyi dengelemeye çalıştığı bir yeme bozukluğudur. Bu durum genellikle gizli olabilir, çünkü bireyler genellikle bu düzeni sürdürmek için çeşitli yöntemlere başvururlar. Tıbbi olarak ele alındığında bulimia nervoza tanısı, bireyin belirli bir süre boyunca bu döngüyü sürdürmesi ve bunun yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi durumunda konulur.  

Bulimia Nervoza ve Diğer Yeme Bozuklukları Arasındaki Farklar  

Bulimia Nervoza, anoreksiya nervoza ve aşırı yeme bozukluğu gibi diğer yeme bozukluklarından farklıdır. Anoreksiya nervoza, aşırı kilo kaybı ve düşük kilo koruma çabaları ile aşırı yeme bozukluğu ise sıklıkla kontrolsüz yeme ataklarıyla kendini gösterir. Bulimia Nervoza, bu iki durumu birleştirir; aşırı yeme atakları yaşanır, ancak ardından kişi kilo alımını engellemek için zorlu diyetlere ve aşırı egzersizlere başvurur. Bu noktada, bulimianın psikososyal ve fiziksel etkileri, kişinin yaşamında önemli bir bozulmaya neden olabildiğinden, durumu ayırt etmek uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için kritiktir.  

Bulimia Nervoza'nın Belirtileri  

Bulimia Nervoza, bedenin ve zihnin karmaşık bir dansının sonucu olarak ortaya çıkan bir yeme bozukluğudur ve etkileri iki gruba ayrılır: 

  • Fiziksel Belirtiler 

  • Davranışsal ve Duygusal Belirtiler  

Bu kısımda, Bulimia Nervoza'nın beden ve zihin arasındaki sarsıcı dengesizlikleri nasıl yansıttığını keşfedeceğiz.  

Fiziksel Belirtiler ve Sağlık Üzerindeki Etkileri  

Bulimia Nervoza hem fiziksel hem de duygusal belirtilerle kendini gösterir. Fiziksel belirtiler arasında, aşırı yeme atakları sırasında büyük miktarlarda yiyecek tüketimi, ardından kusma, laksatif kullanımı veya aşırı egzersize başvurma gibi zorlu kilo kontrol çabaları bulunur. Bu durumun sık yaşanması, vücutta elektrolit dengesizlikleri, sindirim sistemi sorunları ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, diş minesi erozyonu ve boğazda tahriş gibi belirtiler de fiziksel etkiler arasında yer alır.  

Davranışsal ve Duygusal Belirtiler  

Etkileri fiziksel etkilerle sınırlı kalmayarak belirgin davranışsal ve duygusal belirtilere de sahiptir. Bireyler, aşırı yeme ataklarından sonra kendilerini kontrolsüz hissedebilir ve bu durumu telafi etmek için sağlıklı beslenme alışkanlıklarını terk ederek zorlu diyetlere başvurabilirler. Aynı zamanda, kilo kontrolü odaklı düşünceler ve beden imajı ile ilgili yoğun endişeler bu durumun duygusal yönlerini oluşturur. Suçluluk, utanç ve depresyon gibi duygusal belirtiler de hastalığın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu belirtiler, bireyin genel yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyerek ve tedavi ihtiyacını ortaya çıkarır.  

Bulimia Nervoza'nın Nedenleri ve Risk Faktörleri 

Bulimia Nervoza'nın ortaya çıkışı, genellikle çeşitli faktörlerin karmaşık etkileşimiyle şekillenir. Bu yeme bozukluğunun nedenleri ve risk faktörleri hem psikolojik hem de biyolojik boyutlarda ele alınmalıdır.  

Psikolojik ve Biyolojik Etkenler: 

Kökenleri karmaşık bir etkileşim ağından meydana gelir, bu da genellikle hem psikolojik hem de biyolojik faktörleri içerir. Psikolojik etkenler arasında, düşük özsaygı, mükemmeliyetçilik ve duygusal zorluklar bulunur. Bireyler bu faktörlerle başa çıkmak adına aşırı beslenme ve ardından kilo kontrol çabalarına yönelebilirler. Biyolojik etkenler arasında ise genetik yatkınlık ve nörotransmiter dengesizlikleri gibi faktörler yer alır.   

Sosyal ve Çevresel Faktörler: 

Sosyal ve çevresel faktörler, yeme bozukluğu gelişiminde önemli bir rol oynar. Toplumsal baskılar, medyanın idealize ettiği vücut normları ve benzeri etkenler, bireyleri bedenleriyle ilgili olumsuz düşüncelere yönlendirebilir. Bu durum, özellikle gençler arasında yaygın olarak görülür. Aile dinamikleri, çocukluk dönemindeki travmatik olaylar ve istismar gibi çevresel faktörler de riskleri artırabilir. Bu nedenlerle, bulimia nervoza'nın nedenleri ve risk faktörleri hem içsel hem de dışsal etmenleri içeren bir kapsamda ele alınmalıdır.  

Bulimia Nervoza’nın Sosyal Etkileri 

Bulimia Nervoza, sadece bireyin fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda sosyal ilişkilerini de etkileyebilen ciddi bir yeme bozukluğudur. Bu bozuklukla mücadele eden bireyler genellikle çeşitli sosyal zorluklarla karşılaşırlar. 

  • İlişkilerde Zorluklar: Bulimia nervoza, bireyin yakın ilişkilerinde çeşitli zorluklara neden olabilir. Aile üyeleri, arkadaşlar ve romantik partnerler arasında güvensizlik, anlayış eksikliği ve iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Bu durum, ilişkilerde gerilime ve kopmalara yol açabilir. 

  • İzolasyon ve Yalnızlık: Bulimia nervoza, bireyin kendini yalnız hissetmesine ve sosyal etkinliklerden kaçınmasına neden olabilir. Bireyler, kilo kontrolü ve yeme alışkanlıklarıyla ilgili obsesyonları nedeniyle sosyal etkinliklere katılmaktan kaçınabilir ve kendilerini izole edebilirler. Bu izolasyon, sosyal destek sistemlerinin zayıflamasına ve yalnızlık duygusunun artmasına yol açabilir. 

  • İletişim Sorunları: Bulimia nervoza ile mücadele eden bireyler genellikle duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Kendi duygularını anlamakta ve ifade etmekte zorlanmaları, ilişkilerinde iletişim sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, bu bireylerin çevrelerine duygusal destek sağlamakta güçlük çekmeleri de olasıdır, çünkü kendi içsel mücadeleleriyle meşgul olabilirler. 

Bulimia Nervoza'nın sosyal etkileri, bireyin yakın ilişkilerinde zorluklar, izolasyon ve yalnızlık hissi ile iletişim sorunları yaşamasına neden olabilmektedir 

Genel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri 

Bulimia Nervoza, bireyin sosyal yaşamdaki ilişkilerinin yanı sıra genel yaşam kalitesini de önemli ölçüde etkileyebilen bir yeme bozukluğudur. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde çeşitli sorunlara neden olabilir. 

  • Ruhsal ve Fiziksel Sağlık Sorunları: Bulimia nervoza, bireyin hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Sık tekrarlanan yeme atakları ve ardından gelen kusma veya aşırı egzersiz, vücutta ciddi beslenme eksikliklerine ve elektrolit dengesizliklerine yol açar. Bunun yanı sıra bu bozuklukla mücadele eden bireyler sıklıkla depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal sağlık sorunları yaşayabilirler. 

  • Kendine Güven ve Benlik Saygısı Problemleri: Bulimia nervoza, bireyin kendine güvenini ve benlik saygısını önemli ölçüde etkiler. Vücut algısıyla ilgili saplantılar ve kilo kontrolü üzerindeki obsesyonlar, bireyin kendini sürekli olarak eleştirmesine ve bedenine olan memnuniyetsizliğini artırmasına neden olur. Bu durumun bir sonucu olarak düşük benlik saygısı, utanç ve değersizlik duygularının yoğun olarak hissedilmesi normaldir. 

Bulimia Nervoza'nın genel yaşam kalitesi üzerindeki etkileri, bireyin hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahiptir. 

Bulimia Nervoza'nın İş ve Okul Performansı Üzerindeki Etkileri 

Sosyal ilişkilerin yanı sıra ruhsal ve fiziksel sorunları da beraberinde getiren Bulimia Nervoza, ayrıca bireyin iş ve okul hayatı üzerinde de etki potansiyeline sahiptir.  

  • İş Verimliliği ve Performansında Azalma: Bulimia nervoza ile mücadele eden bireyler genellikle iş verimliliğinde ve performanslarında azalma yaşarlar. Sık yeme atakları ve ardından gelen kusma veya aşırı egzersiz, bireyin enerji seviyelerini düşürebilir ve iş yerinde konsantrasyon eksikliğine neden olabilir. Bu da iş performansında düşüşe ve işyerinde sorumlulukları yerine getirmede zorluk yaşanmasına yol açabilir. 

  • Okul Başarısında Zorluklar: Bulimia nervoza ile mücadele eden gençler, okul performansında da zorluklarla karşılaşabilirler. Yeme bozukluğuyla ilişkili olarak ortaya çıkan fiziksel ve mental sağlık sorunları, derslere konsantre olmayı zorlaştırabilir ve öğrenme güçlükleri yaşanmasına neden olabilir. Bu durum, akademik başarıda düşüşe ve ödevlerin zamanında tamamlanamamasına yol açabilir. 

Bulimia Nervoza'nın iş ve okul performansı üzerindeki etkileri, bireyin günlük yaşamını olumsuz yönde etkilemekle beraber sosyal ve ekonomik sonuçlara neden olabilmektedir. 

Bulimia Nervoza'nın Teşhis ve Değerlendirilmesi  

Hastalığın teşhisi, belirli kriterlere dayanan ve genellikle bir uzmanın gözetiminde gerçekleştirilen bir süreçtir. Teşhis ve değerlendirme aşamaları hem fiziksel hem de psikososyal boyutları kapsar.  

Teşhis Kriterleri ve Sağlık Kontrolleri  

Bulimia Nervoza'nın teşhisi, belirli kriterlere dayanır ve genellikle bir uzmanın gözetiminde gerçekleştirilir. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından belirlenen DSM-5 kriterlerine göre, bireyin belirli bir süre boyunca aşırı yeme atakları ve bu atakları kontrol etmek için kullanılan zorlu kilo kontrol çabaları yaşaması gerekmektedir. Kusma, laksatif kullanımı veya aşırı egzersiz bu çabalara örnek olarak gösterilebilir. Sağlık kontrolleri, fiziksel etkilerin değerlendirmesini içerir. Elektrolit dengesizlikleri, sindirim sistemi sorunları ve diğer sağlık sorunlarının tespiti için laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır.  

Teşhis Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler  

Teşhis sürecinde bireyin psikososyal durumu da göz önüne alınmalıdır. Klinik görüşmeler bireyin genel ruh hali, duygusal durumu, benlik saygısı ve sosyal ilişkileri üzerindeki etkilerini değerlendirmek için önemlidir. Psikologlar ve psikiyatristler, bireyin yaşamında olumsuz etkiler yaratan faktörleri belirlemek ve tedavi planını kişiselleştirmek için bu bilgileri kullanırlar. Teşhis süreci bireyin hem bedensel hem de zihinsel sağlığını anlamak adına kapsamlı ve hassas bir yaklaşım gerektirir.  

Bulimia Nervoza Tedavi Yöntemleri  

Bulimia Nervoza tedavi süreci, bireyin beden ve zihin sağlığını yeniden dengeleme yolculuğudur. Bu karmaşık yeme bozukluğuyla başa çıkma çabaları, uzmanlar tarafından özenle kurgulanmış çeşitli yöntemlere başvurmayı gerektirir. Psikoterapi ve danışmanlık, duygusal zorluklarla baş etmeyi hedeflerken, ilaç tedavisi ve beslenme danışmanlığı fiziksel sağlığı destekler.  

Psikoterapi ve Danışmanlık Yaklaşımları  

Bulimia Nervoza tedavisinde temel odak noktalarından biri, bireyin zihinsel sağlığını güçlendirmek ve yeme bozukluğuyla başa çıkma becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla kullanılan birinci sınıf yöntemlerden biri psikoterapidir. Bireyler, bireysel terapi veya grup terapi seansları aracılığıyla duygusal zorluklarını anlama, benlik saygısını güçlendirme ve sağlıklı başa çıkma stratejilerini öğrenme fırsatına sahip olurlar. Kognitif Davranış Terapisi (KDT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) gibi yaklaşımlar bu süreçte bireylere olumsuz düşünce kalıplarını tanıma ve değiştirme becerilerini öğretmesi nedeniyle etkili araçlardır.  

İlaç Tedavisi ve Beslenme Danışmanlığı  

Bulimia Nervoza tedavisinde ilaçlar, belirli durumları yönetmek veya semptomları hafifletmek için kullanılabilir. Antidepresanlar, duygudurum düzenlemesine yardımcı olur ve anksiyeteyle başa çıkmak için kullanılabilirler. Ancak, ilaç tedavisi her bireye uymayabilir ve genellikle psikoterapi ile birleştirilir. Beslenme danışmanlığı ise bireyin sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmesine ve beslenme düzenini düzenlemesine yardımcı olabilir. Beslenme uzmanları, bireylere dengeli bir diyet planı oluşturmak ve bu planı uygulamak konusunda rehberlik ederler.  

Bulimia Nervoza ile Başa Çıkma ve Destek  

Bulimia Nervoza, bireylerin bedenleri ve zihinleri arasında karmaşık bir dansa yol açan zorlayıcı bir yeme bozukluğudur. Ancak, bu mücadelede başa çıkma ve destek arayışı, umut dolu bir iyileşme sürecini başlatabilir.   

Danışanlar ve Yakınları İçin Destek Kaynakları: 

Bulimia Nervoza ile başa çıkma süreci, sadece birey için değil, aynı zamanda aile ve yakınları için de bir mücadeleye dönüşebilir. Bu nedenle, danışanlar ve yakınları için destek kaynakları kritik önem taşır. Grup terapileri, destek grupları ve çevrim içi kaynaklar, bireylere ve ailelere bu zorlu süreçte rehberlik edebilir. Aynı zamanda, ruh sağlığı ve beslenme uzmanları, danışan ve yakınlarının sorularını yanıtlamak, bilgi sağlamak ve duygusal destek sunmak adına önemli bir rol oynar.  

Uzun Dönem Yönetim ve İyileşme Süreci: 

Bulimia Nervoza ile başa çıkma, uzun vadeli bir yönetim ve iyileşme süreci aşamalarından oluşur. Tedavi sürecinin yanı sıra, bireylerin ve ailelerin bu süreci anlamaları ve kabul etmeleri önemlidir. Uzun vadeli yönetim, sağlıklı yeme alışkanlıkları ve duygusal dayanıklılığı güçlendirme üzerine odaklanır. Bireyler, tetikleyicilerle baş etme stratejilerini öğrenerek, olumlu bir beden imajı oluşturarak ve yaşamlarındaki dengeyi bularak iyileşme sürecinde kendilerini geliştirebilirler.  

 

Kaynakça 

https://www.verywellmind.com/diagnostic-criteria-for-bulimia-nervosa-1138313  

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bulimia/symptoms-causes/syc-20353615  

https://www.healthline.com/health/bulimia-nervosa  

 

 

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

Bültenimize abone ol, mental sağlığın ve kişisel gelişimin için haftanın içerik önerilerinden ilham al. ✨

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla