Bulimia Nervoza Belirtileri: Tanı ve Anlama

Yazan: Terappin
| 05 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı. 29 Şubat 2024 tarihinde güncellendi.
Bulimia Nervoza Belirtileri: Tanı ve Anlama

Bulimia Nervoza, genç kadınların sıklıkla karşılaştığı bir yeme bozukluğu olup aşırı yeme atakları ve buna bağlı telafi davranışları ile karakterizedir. Fiziksel ve duygusal etkileriyle karmaşık bir tablo çizen bu bozukluğun tanı ve tedavi süreci oldukça kapsamlıdır. Bu makalede, bulimia nervoza'nın tanımı, belirtileri, nedenleri, tedavi yöntemleri ve başa çıkma süreçleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 

Bulimia Nervoza Nedir? Genel Bilgiler 

Bulimia Nevroza, yeme bozukluklarının bir türü olarak karşımıza çıkan bu durum, özellikle genç kadınların sıklıkla karşılaştığı bir bozukluktur. Tıkanırcasına ve aşırı yemek tüketmek ve sonra pişmanlık duyarak telafi davranışları olarak adlandırılan çeşitli tepkiler göstermek ile karakterize edilen kısır bir döngüdür.  

Bulimia Nervoza'nın Tanımı ve Tıbbi Tanımı 

Bulimia Nervoza, kişinin aşırı miktarda yiyecek tüketmesi ardından aşırı bir kilo alma korkusuyla kendini zorlu diyetlere ve aşırı egzersizlere bırakarak bu aşırı beslenmeyi dengelemeye çalıştığı bir yeme bozukluğudur. Bu durum genellikle gizli olabilir, çünkü bireyler genellikle bu düzeni sürdürmek için çeşitli yöntemlere başvururlar. Tıbbi olarak ele alındığında bulimia nervoza tanısı, bireyin belirli bir süre boyunca bu döngüyü sürdürmesi ve bunun yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi durumunda konulur. 

Bulimia Nervoza ve Diğer Yeme Bozuklukları Arasındaki Farklar 

Bulimia Nervoza, anoreksiya nervoza ve aşırı yeme bozukluğu gibi diğer yeme bozukluklarından farklıdır. Anoreksiya nervoza, aşırı kilo kaybı ve düşük kilo koruma çabaları ile aşırı yeme bozukluğu ise sıklıkla kontrolsüz yeme ataklarıyla kendini gösterir. Bulimia nervoza, bu iki durumu birleştirir; aşırı yeme atakları yaşanır, ancak ardından kişi kilo alımını engellemek için zorlu diyetlere ve aşırı egzersizlere başvurur. Bu noktada, bulimianın psikososyal ve fiziksel etkileri, kişinin yaşamında önemli bir bozulmaya neden olabildiğinden, durumu ayırt etmek uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için kritiktir. 

Bulimia Nervoza'nın Belirtileri 

Bulimia nervoza, bedenin ve zihnin karmaşık bir dansının sonucu olarak ortaya çıkan bir yeme bozukluğudur. Bu bozukluğun belirtileri hem fiziksel hem de duygusal düzeyde tezahür edebilir. Bu kısımda, bulimia nervoza'nın beden ve zihin arasındaki sarsıcı dengesizlikleri nasıl yansıttığını keşfedeceğiz. 

Fiziksel Belirtiler ve Sağlık Üzerindeki Etkileri 

Bulimia nervoza hem fiziksel hem de duygusal belirtilerle kendini gösterir. Fiziksel belirtiler arasında, aşırı yeme atakları sırasında büyük miktarlarda yiyecek tüketimi, ardından kusma, laksatif kullanımı veya aşırı egzersize başvurma gibi zorlu kilo kontrol çabaları bulunur. Bu durumun sık yaşanması, vücutta elektrolit dengesizlikleri, sindirim sistemi sorunları ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, diş minesi erozyonu ve boğazda tahriş gibi belirtiler de fiziksel etkiler arasında yer alır. 

Davranışsal ve Duygusal Belirtiler 

Bulimia nervoza, sadece fiziksel etkilerle sınırlı kalmayarak belirgin davranışsal ve duygusal belirtilere de sahiptir. Bireyler, aşırı yeme ataklarından sonra kendilerini kontrolsüz hissedebilir ve bu durumu telafi etmek için çeşitli zorlu diyetlere başvurabilirler. Aynı zamanda, kilo kontrolü odaklı düşünceler ve beden imajı ile ilgili yoğun endişeler bu durumun duygusal yönlerini oluşturur. Suçluluk, utanç ve depresyon gibi duygusal belirtiler de bulimia nervoza’nın bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Bu belirtiler, bireyin genel yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyerek ve tedavi ihtiyacını ortaya çıkarır. 

Bulimia Nervoza'nın Nedenleri ve Risk Faktörleri

Bulimia nervoza'nın ortaya çıkışı, genellikle çeşitli faktörlerin karmaşık etkileşimiyle şekillenir. Bu yeme bozukluğunun nedenleri ve risk faktörleri hem psikolojik hem de biyolojik boyutlarda ele alınmalıdır. 

Psikolojik ve Biyolojik Etkenler 

Bulimia nervoza'nın kökenleri, karmaşık bir etkileşim ağından meydana gelir, bu da genellikle hem psikolojik hem de biyolojik faktörleri içerir. Psikolojik etkenler arasında, düşük özsaygı, mükemmeliyetçilik ve duygusal zorluklar bulunur. Bireyler, bu faktörlerle başa çıkmak adına aşırı beslenme ve ardından kilo kontrol çabalarına yönelebilirler. Biyolojik etkenler arasında ise genetik yatkınlık ve nörotransmiter dengesizlikleri gibi faktörler yer alır.  

Sosyal ve Çevresel Faktörler 

Sosyal ve çevresel faktörler, bulimia nervoza gelişiminde önemli bir rol oynar. Toplumsal baskılar, medyanın idealize ettiği vücut normları ve benzeri etkenler, bireyleri bedenleriyle ilgili olumsuz düşüncelere yönlendirebilir. Bu durum, özellikle gençler arasında yaygın olarak görülür. Aile dinamikleri, çocukluk dönemindeki travmatik olaylar ve istismar gibi çevresel faktörler de bulimia nervoza riskini artırabilir. Bu nedenlerle, bulimia nervoza'nın nedenleri ve risk faktörleri hem içsel hem de dışsal etmenleri içeren bir kapsamda ele alınmalıdır. 

Bulimia Nervoza'nın Teşhis ve Değerlendirilmesi 

Bulimia nervoza'nın teşhisi, belirli kriterlere dayanan ve genellikle bir uzmanın gözetiminde gerçekleştirilen bir süreçtir. Teşhis ve değerlendirme aşamaları hem fiziksel hem de psikososyal boyutları kapsar. 

Teşhis Kriterleri ve Sağlık Kontrolleri 

Bulimia nervoza'nın teşhisi, belirli kriterlere dayanır ve genellikle bir uzmanın gözetiminde gerçekleştirilir. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından belirlenen DSM-5 kriterlerine göre, bireyin belirli bir süre boyunca aşırı yeme atakları ve bu atakları kontrol etmek için kullanılan zorlu kilo kontrol çabaları yaşaması gerekmektedir. Kusma, laksatif kullanımı veya aşırı egzersiz bu çabalara örnek olarak gösterilebilir. Sağlık kontrolleri, bulimia nervoza'nın fiziksel etkilerinin değerlendirmesini içerir. Elektrolit dengesizlikleri, sindirim sistemi sorunları ve diğer sağlık sorunlarının tespiti için laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. 

Teşhis Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Teşhis sürecinde, bireyin psikososyal durumu da göz önüne alınmalıdır. Klinik görüşmeler, bireyin genel ruh hali, duygusal durumu, benlik saygısı ve sosyal ilişkileri üzerindeki etkilerini değerlendirmek için önemlidir. Psikologlar ve psikiyatristler, bireyin yaşamında olumsuz etkiler yaratan faktörleri belirlemek ve tedavi planını kişiselleştirmek için bu bilgileri kullanırlar. Teşhis süreci bireyin hem bedensel hem de zihinsel sağlığını anlamak adına kapsamlı ve hassas bir yaklaşım gerektirir. 

Bulimia Nervoza Tedavi Yöntemleri 

Bulimia nervoza tedavi süreci, bireyin beden ve zihin sağlığını yeniden dengeleme yolculuğudur. Bu karmaşık yeme bozukluğuyla başa çıkma çabaları, uzmanlar tarafından özenle kurgulanmış çeşitli yöntemlere başvurmayı gerektirir. Psikoterapi ve danışmanlık, duygusal zorluklarla baş etmeyi hedeflerken, ilaç tedavisi ve beslenme danışmanlığı fiziksel sağlığı destekler. 

Psikoterapi ve Danışmanlık Yaklaşımları 

Bulimia nervoza tedavisinde temel odak noktalarından biri, bireyin zihinsel sağlığını güçlendirmek ve yeme bozukluğuyla başa çıkma becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla kullanılan birinci sınıf yöntemlerden biri psikoterapidir. Bireyler, bireysel terapi veya grup terapi seansları aracılığıyla duygusal zorluklarını anlama, benlik saygısını güçlendirme ve sağlıklı başa çıkma stratejilerini öğrenme fırsatına sahip olurlar. Kognitif Davranış Terapisi (KDT) bu süreçte bireylere olumsuz düşünce kalıplarını tanıma ve değiştirme becerilerini öğretmesi nedeniyle etkili bir araçtır. 

İlaç Tedavisi ve Beslenme Danışmanlığı 

Bulimia nervoza tedavisinde ilaçlar, belirli durumları yönetmek veya semptomları hafifletmek için kullanılabilir. Antidepresanlar, duygudurum düzenlemesine yardımcı olur ve anksiyeteyle başa çıkmak için kullanılabilirler. Ancak, ilaç tedavisi her bireye uymayabilir ve genellikle psikoterapi ile birleştirilir. Beslenme danışmanlığı ise bireyin sağlıklı yeme alışkanlıkları geliştirmesine ve beslenme düzenini düzenlemesine yardımcı olabilir. Beslenme uzmanları, bireylere dengeli bir diyet planı oluşturmak ve bu planı uygulamak konusunda rehberlik ederler. 

Bulimia Nervoza ile Başa Çıkma ve Destek 

Bulimia nervoza, bireylerin bedenleri ve zihinleri arasında karmaşık bir dansa yol açan zorlayıcı bir yeme bozukluğudur. Ancak, bu mücadelede başa çıkma ve destek arayışı, umut dolu bir iyileşme sürecini başlatabilir.  

Hastalar ve Yakınları İçin Destek Kaynakları 

Bulimia nervoza ile başa çıkma süreci, sadece birey için değil, aynı zamanda aile ve yakınları için de bir mücadeleye dönüşebilir. Bu nedenle, hastalar ve yakınları için destek kaynakları kritik önem taşır. Grup terapileri, destek grupları ve çevrim içi kaynaklar, bireylere ve ailelere bu zorlu süreçte rehberlik edebilir. Aynı zamanda, ruh sağlığı ve beslenme uzmanları, hasta ve yakınlarının sorularını yanıtlamak, bilgi sağlamak ve duygusal destek sunmak adına önemli bir rol oynar. 

Uzun Dönem Yönetim ve İyileşme Süreci 

Bulimia nervoza ile başa çıkma, uzun vadeli bir yönetim ve iyileşme süreci aşamalarından oluşur. Tedavi sürecinin yanı sıra, bireylerin ve ailelerin bu süreci anlamaları ve kabul etmeleri önemlidir. Uzun vadeli yönetim, sağlıklı yeme alışkanlıkları ve duygusal dayanıklılığı güçlendirme üzerine odaklanır. Bireyler, tetikleyicilerle baş etme stratejilerini öğrenerek, olumlu bir beden imajı oluşturarak ve yaşamlarındaki dengeyi bularak iyileşme sürecinde kendilerini geliştirebilirler. 

 

Kaynakça

https://www.verywellmind.com/diagnostic-criteria-for-bulimia-nervosa-1138313 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bulimia/symptoms-causes/syc-20353615 

https://www.healthline.com/health/bulimia-nervosa 

 

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla