Grup Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir | 2023 Rehberi

Yazan: Terappin
| 18 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı. 18 Ağustos 2023 tarihinde güncellendi.
Grup Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir | 2023 Rehberi

Bazen hayatın yoğun temposunda içsel dünyanı keşfetmen ve duygusal dengeyi bulman için zaman ve yönlendirme gerekir. Grup terapisi, bir arada olduğun diğer insanlarla birlikte iyileşmeyi ve gelişmeyi vaat eden bir terapi yöntemidir.

Bazen, hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkman ve içsel dengeyi koruman için bireysel çaba gerekebilir. Grup terapisi sana bu noktada farklı bir bakış açısı sunar. Başkalarının hayat öykülerini dinlemek ve deneyimlerini paylaşmak, kendi yolculuğunda daha derinlemesine keşfe çıkmana yardımcı olabilir. Paylaşılan deneyimler bazen en güçlü bağlantıları oluşturur.

Terappin ailesi olarak senin için hazırladığımız bu yazıda grup terapisinin ne olduğunu, nasıl işlediğini ve nasıl yararlı olabileceğini ele alacağız. Kendini daha iyi tanımanın, ruh sağlığını iyileştirmenin ve destekleyici bir topluluğa katılmanın ne kadar keyifli olabileceğini göreceğin bu yolculuğa, hazırsan başlayalım mı?

Grup Terapisi Nedir?

"Grup terapisi" terimini duyduğunda aklına ilk gelen soru, "Bu tam olarak nedir?" olabilir. Sakın endişelenme; hepimiz aynı gemideyiz ve bu konuda sana yardım etmeye hazırız. Grup terapisi, bir terapist rehberliğinde küçük bir grup insanın birbirlerine destek ve paylaşım sağlamak için bir araya geldiği bir tedavi yaklaşımıdır.

Grup terapisi, bir veya daha fazla psikoterapistin aynı anda birden fazla kişiyle çalışması anlamına gelir. Bu tür terapi, özel terapi uygulamaları, hastaneler, ruh sağlığı klinikleri ve topluluk merkezleri dahil olmak üzere pek çok yerde yaygın olarak sunulmaktadır.

Grup terapisi bazen tek başına uygulanabilir, ancak genellikle bireysel terapiyi de içeren kapsamlı bir tedavi planına dâhil edilir.

Grup terapisi oturumları genellikle sekiz ila on iki kişiden oluşur, ancak üç veya dört kişi bile olabilir. Grup tipik olarak haftada bir veya iki kez bir veya iki saatlik bir süre için bir araya gelir. Grup terapi toplantıları kapalı veya açık olarak yapılabilir. Açık oturumlara yeni katılımcılar her zaman katılabilirler. Kapalı oturumlara davet edilen sadece bir çekirdek üye grubu vardır.

Grup Terapisinin Tarihi

Grup terapisi, 1906 yılında Dr. J.H. Pratt tarafından tüberküloz hastalarını tedavi ederken bir grup insana eğitim vermesiyle başladı. Kurumsal yardıma maddi kaynakları olmayan kişilere grup eğitimi sağlamak ilk amaçtı. Bu grupları yürüttüğünde, "faydalı duygusal yan etkiler" de gözlemledi. Bu, grup terapisinin etkililiğiyle ilgili ilk gözlemlerden biri olabilir.

Adsız Alkoliklerin (AA) kuruluş tarihi 10 Haziran 1935’tir ve hala günümüzde bağımlılık iyileştirmesi için önde gelen ve sıkça başvurulan destek gruplarından biridir. AA kuruluşu da grup terapisinin tarihçesine katkıda bulunan topluluklardan biridir ve bir araya gelerek alkolü bırakmak isteyen pek çok insanın çabası ile işlemeye devam etmektedir.

Daha sonra, grup terapisinin, özellikle savaşa aşırı tepki veren II. Dünya Savaşı gazilerinin tedavisinde çok faydalı olduğu ortaya çıktı. 1944 yılında ABD Ordusu, grup terapisinin olumlu sonuçlarını öven bir rapor yayınladıktan sonra giderek daha popüler bir tedavi modeli haline geldi.

 

Grup Terapisinin Türleri

Grup terapisi, tedavi edilmek istenen zihinsel sağlık durumuna ve klinik yönteme bağlı olarak çeşitli türlerde kategorize edilebilir. En yaygın grup terapisi türleri şunlardır: 

Bilişsel Davranışçı Gruplar: 

Bilişsel davranışçı grup terapisi, yanlış veya çarpık düşünce kalıplarını, duygusal tepkileri ve davranışları bulma ve değiştirme üzerine çalışırlar.

İlişkisel Gruplar: 

İlişkisel grup terapisi, sosyal etkileşimlere ve kişilerarası ilişkilere odaklanır. Başkalarından ne kadar destek aldığınız ve bu ilişkilerin zihinsel sağlığını nasıl etkilediği gibi konular tartışılır.

Psiko-Eğitim Grupları: 

Bu grup terapisi, müşterileri bozuklukları hakkında bilgilendirir ve başa çıkma yollarını öğrenir. Bilişsel davranışçı terapinin temel ilkelerine dayanmaktadır.

Beceri Geliştirme Grupları: 

Beceri geliştirme grup terapisi, gelişimsel engelleri veya zihinsel bozuklukları olan insanların sosyal becerilerini geliştirmeye odaklanır.

Destek Grupları: 

Çeşitli zihinsel sağlık durumlarına sahip insanlar ve sevdikleri bu gruplarda bir araya gelir ve grup terapisinin yararlarını deneyimler.

 

Grup Terapisi Kimler için Uygundur?

Bir grup terapi oturumu herkese açıktır. Bununla birlikte, grup terapisi, özellikle sınırlı zihinsel sağlık hizmetine erişimi olan kişilere faydalı olabilir. Bu, örneğin, düşük gelirli veya kırsal bölgelerde yaşayan ve sağlık merkezlerine erişimi sınırlı olan insanlar için faydalı olabilir.

Grup terapisinin amacı, benzer deneyimleri olan bireyleri bir araya getirmektir. Grup terapisi genellikle sosyal anksiyete veya depresyon gibi zihinsel sorunlara odaklanır. Bir grubun odaklanabileceği diğer durumlar şunlar olabilir:

Grup terapisi aynı zamanda şu konularda da yardımcı olabilir:

  • yas
  • obezite
  • kronik ağrı
  • kilo verme
  • öfke yönetimi
  • aile içi şiddet
  • kültürel travma
  • kronik hastalık

 

Grup Terapisi Teknikleri

Normal bir grup terapisi oturumu nasıl yapılır? Grup, genellikle sandalyelerin büyük bir daire şeklinde sıralandığı bir odada toplanır. Bu, grup üyelerinin diğer her kişiyi görebileceği bir yerdir.

Bir oturum, grup terapisinde yer almanın nedenlerini anlatan grup üyelerinin tanıtımı ile başlayabilir. Sonraki buluşmadan bu yana üyeler deneyimlerini ve ilerlemelerini paylaşabilirler.

Hangi grup terapisi aktivitelerinin yapılacağı ve oturumun nasıl yürütüleceği büyük ölçüde grubun hedeflerine ve terapistin yaklaşımına bağlıdır.

Bazı terapistler, her bireyin kendi isteğine göre konuşmasını ve gruba katılmasını teşvik edebilir. Bazı terapistler ise her oturum için özel bir plan yapabilir ve katılımcıların yeni becerileri uygulamalarını sağlayabilir.

Grup Terapisi Aktiviteleri

Grup terapisi aktiviteleri şunları içerebilir: grup üyelerinin birbirini tanımalarına yardımcı olan ortamı ısıtacak aktiviteler; minnettarlık aktiviteleri, hayatlarının farklı yönlerini haritalandırarak minnettar oldukları şeyleri belirleme; birbirlerine sorular sordukları paylaşım aktiviteleri; deneyim ve duygularını ifade ettikleri yazma aktiviteleri ve hedeflerini görselleştirmek ve onları gerçekleştirmek için bir plan yapma aktiviteleri.

 

Grup Dinamiğinin Gelişimi

Terapistler, grup gelişiminin çeşitli aşamalarını bilmelidir, çünkü her bir aşamadan geçmek, grup terapisinin yararlı olmasını sağlar. Grup terapisinden yararlanmak için danışanlar beş aşamadan geçmelidir.

Oluşum Aşaması: 

Grup üyeleri bu aşamada grupla ilgili endişe, güvensizlik ve belirsizlik duyguları yaşarlar. Bu aşamada gerçek grup etkileşimi düşük olacaktır ve terapiste yüksek düzeyde bağımlılık olacaktır. Bu fırsatı kullanan terapistler, gruba eğitim vermelidir ve hedefleri ve beklentileri tartışarak uyumu sağlamalıdır.

Başlangıç Aşaması:

Grup üyeleri bu aşamada birbirleriyle hassas bilgileri paylaşmak için daha rahat olacaklardır. Danışanlar ayrıca bir hiyerarşi oluşturarak alt gruplar oluşturabilir. Dahası, grup gelişiminin bu aşamasında içsel çatışmalar önemli ölçüde meydana gelecektir. Grup üyelerini güçlü ve kişisel ilişkiler kurmaya teşvik etmek ve rahatsız edici anlaşmazlıkları çözmek, terapistin amaçlarından biri olmalıdır. Grubun hedefleri ve amacı, danışanları bir araya getirmeye yardımcı olabilir.

Geçiş Aşaması: 

Grup, çatışmaları çözdükten sonra normlaşma aşamasına geçecektir. Bu aşamada hastalar hedeflerine ve gruplarına daha fazla bağlılık gösterecek ve grup uyumu artacaktır. Grup üyeleri, terapist tarafından başlangıçta yürütülen liderlik görevlerinin çoğunu üstlenecektir. Sonuç olarak, terapist daha az aktif olmalı, yalnızca tartışmayı kolaylaştırmalı ve iç görü sağlamalıdır. Çatışmanın tekrar ortaya çıkması, bir gelişim aşamasında gerilemenin bir işaretidir ve terapist gruba mevcut aşamayı korumak için müdahale etmelidir.

Etkin Çalışma Aşaması: 

Grup, önceki aşamalara göre önemli ölçüde gelişir. Grup neredeyse tamamen kendi kendine çalışır, bu nedenle başkalarının müdahalesi azalır. Grup üyeleri, birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadırlar ve birbirlerinin gelişmeleri için birbirlerine yardımcı olmayı kabul edebilirler.

Bitiş Aşaması:

Grup terapisinin bitiş aşaması, grup gelişiminin son aşamasıdır. Danışanlar, oturumlara katılmadıkları için üzülebilir ve kaygılanabilirler. Bu aşamada terapist, grup üyelerinin duygularını ifade etmelerini teşvik ederek ve kapanış konularını tartışmak için fırsatlar sağlayarak yardımcı olmalıdır. Terapistler ayrıca danışanlara grup terapisi dışındaki hayatlarını planlamalarında ve gruba veda etmelerinde yardımcı olmalıdır. Veda sürecinin iyi yönetilmemesi üyeleri olumsuz etkileyebilir ve ilerlemelerine zarar verebilir.

 

Grup Terapisinin Faydaları

Grup terapisinin birkaç avantajı bulunmaktadır. Bunlar:

Destek, Güvenlik ve Teşvik:

Kişiler grup terapisi yoluyla üyelerin desteğini ve teşvikini alabilirler. Grup içinde olmak, diğerlerinin de benzer şeyleri yaşadığını görmek onlara daha az yalnız hissetmelerinde yardımcı olabilir. Ortam, insanların grup içinde güvende hissetmelerini sağlar.

Rol Modelleme: 

Bir grup üyesi diğer grup üyelerine rol model olabilir. Bir sorunla başarılı bir şekilde başa çıkan bir kişiyi gözlemlemek, gruptaki diğer insanlara umut verici bir izlenim verebilir. Her birey ilerledikçe, diğer insanlar için örnek ve destek olabilir. Bu, başarı duygularını geliştirebilir.

Sosyal Becerilerde Anlayış: 

Bir grupla çalışırken, terapist her bireyin diğer insanlara nasıl yanıt verdiğini ve sosyal durumlarda nasıl davrandığını doğrudan gözlemleyebilir. Bu bilgileri kullanarak terapist, grup terapisi oturumları esnasında her bir hastaya yararlı bir geri bildirim sağlayabilir.

Uygunluk:

Grup terapisi genellikle uygun maliyetlidir. Terapist, yalnızca bir danışana odaklanmak yerine, daha büyük bir insan grubuna zaman ayırabilir, bu da grup üyeleri için maliyeti azaltır.

 

Gruba Katılım

Doktorundan veya bireysel psikoloğundan (eğer varsa) tavsiye isteyebilirsin. Yerel hastaneler ve tıp merkezleri, genellikle çeşitli grup terapisi oturumlarını yönetirler.

Bir grup seçerken aşağıdaki soruları göz önünde bulundurmalısın.

Açık grup mu yoksa kapalı grup mu?

Yeni üyelerin her zaman katılabildiği gruplar açıktır. Kapalı gruplar, her üyenin aynı anda bir gruba girdiği gruplardır. Tüm üyeler 12 haftalık bir oturuma birlikte katılabilir. Her iki türün de olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Açık bir gruba katılmak, diğer grup üyelerini tanımak için bir süreç olabilir. Kapalı bir gruba katılmak istersen, birkaç ay beklemek zorunda kalabilirsin.

Grupta toplam kaç kişi var?

Küçük gruplar her bireye daha fazla odaklanma imkanı sağlayabilir, ancak daha büyük gruplar daha fazla çeşitlilik ve görüş sunar. Psikoloğunla senin için hangi grup türünün daha iyi olduğu konusunda görüşmeni öneririz.

Grup terapisi yeterli mi?

Grup terapisi ve bireysel psikoterapi, birçok kişi için faydalıdır. Her iki psikoterapi türüne de katılmak, kalıcı ve önemli değişiklikler yapma şansını artırabilir. Bireysel psikoterapiye katıldıktan sonra ilerlemen durmuşsa, bir gruba katılarak kişisel gelişimini yeniden başlatabilirsin.

Ne kadar paylaşmam gerekiyor?

Grup terapisinin temel kuralı, gizliliktir. Diğer insanlarla paylaşırken her zaman gizlilik garantisi yoktur, bu yüzden kişisel bilgilerini paylaşırken dikkatli olmalısın. Bununla birlikte, hikayeni başkalarıyla da paylaşabilirsin. Üyeleri arasında açık ve dürüst iletişim olduğunda gruplar en iyi performansı gösterirler.

Başlangıçta grup üyelerini yabancı olarak görebilirsin, ancak kısa bir süre sonra onları değerli ve güvenilir bir destek kaynağı olarak görmeye başlayacaksın. Bu nedenle kendini rahat ve hazır hissettiğin ölçüde paylaşımda bulunmanı tavsiye ederiz.

 

Kaynaklar

Psychotherapy: Understanding group therapy, American Psychological Association, 2019.

What Is Group Therapy?, Verywell Mind, 2022.

What are the benefits of group therapy?, Medical News Today, 2020.

Group Therapy, National Library of Medicine, 2022.

Group Therapy: Types, How It Works, & What to Expect, Choosing Therapy, 2023.

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

Bültenimize abone ol, mental sağlığın ve kişisel gelişimin için haftanın içerik önerilerinden ilham al. ✨

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla