Bilişsel Davranışsal Terapi: Temelleri, Teknikleri ve Faydaları

Yazan: Terappin
| 07 Mart 2024 tarihinde yayınlandı. 07 Mart 2024 tarihinde güncellendi.
Bilişsel Davranışsal Terapi: Temelleri, Teknikleri ve Faydaları

Bilişsel Davranışsal Terapi (BDT), zihinsel süreçleri ve davranışları anlayarak olumlu değişimleri hedefleyen etkili bir terapi yaklaşımıdır. Bu yöntem, bireylerin düşünce kalıplarını tanımlayarak, sorgulayarak ve olumlu yönde değiştirerek duygusal ve davranışsal sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Bu yazıda, BDT'nin temel ilkelerini, bilişsel ve davranışsal tekniklerini kapsayarak, anksiyete ve depresyon gibi yaygın psikolojik sorunlara nasıl uygulandığını açıklamaya çalıştık. 

Bilişsel Davranışsal Terapinin Tanımı ve Temel İlkeleri 

Bilişsel Davranışsal Terapi (BDT), bireylerin düşünce süreçlerini anlamalarına ve bu düşünce süreçlerini değiştirmelerine odaklanan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi türü, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarının birbirleriyle nasıl ilişkili olduğu konusunda farkındalık yaratır. Temel amacı, olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamak, sorgulamak ve değiştirmek yoluyla duygusal ve davranışsal sorunları ele almaktır. 

Bilişsel Davranışsal Terapi Nedir? Ana Hatlarıyla Tanımı 

Bilişsel Davranışsal Terapi (BDT), bireylerin yaşadıkları zorlukları anlamalarına ve bu zorluklarla başa çıkmak için daha sağlıklı düşünce ve davranışları geliştirmelerine odaklanan kısa vadeli, hedefe yönelik bir terapi yaklaşımıdır. BDT, bireyin düşünce süreçlerinin, duygusal durumlarının ve davranışlarının birbirleriyle etkileşimine odaklanır. Terapist ve birey arasında iş birliği sayesinde bireyin kendi düşünce kalıplarını sorgulamak ve değiştirmek için ihtiyaç duyduğu zemin hazırlanır.  

Bilişsel Davranışsal Terapinin ana hatları şunları içerir: 

 • Düşünceyi Tanıma: Bireylerin olumsuz, çarpık veya zararlı düşünce kalıplarını tanımlamalarına yardımcı olunur. 
 • Düşünceyi Sorgulama: Bireyler, tanımlanan düşünce kalıplarını sorgular ve gerçekçi olmayan, aşırı genelleme yapmış veya siyah-beyaz düşünce kalıplarını fark eder. 
 • Düşünceyi Değiştirme: Bireyler, olumsuz düşünce kalıplarını daha sağlıklı ve gerçekçi düşüncelerle değiştirmeye odaklanır. Bu, duygusal durumlarını ve davranışlarını olumlu yönde etkiler. 
 • Davranışsal Değişiklik: Bireyler, düşünce değişikliklerini uygulamaya geçirerek olumlu davranışsal değişiklikler elde ederler. 

Bilişsel Davranışsal Terapinin Temel Yaklaşımları 

Bilişsel Davranışsal Terapinin temel yaklaşımları, bireylerin yaşadıkları sorunlara odaklanarak çözüm odaklı bir süreç izler. Problem odaklı bir yaklaşım benimseyen BDT, bireyin günlük yaşamındaki zorluklarla baş etmesine yardımcı olmayı amaçlayan tekniklerden oluşur. Terapist ve birey arasında iş birliği ön plandadır ve terapist, bireye rehberlik ederken birey, kendi düşünce süreçlerini anlama ve değiştirme konusunda aktif bir rol üstlenir. Bu terapi türü, genellikle sınırlı bir süre içinde hedeflere ulaşmayı amaçlar ve bireylere problem çözme becerileri ile duygusal düzenleme konusunda eğitim verir. Bu sayede bireyler, terapiden elde ettikleri becerileri günlük yaşamlarında etkili bir şekilde kullanabilirler. 

Bilişsel Davranışsal Terapi Teknikleri ve Uygulamaları 

Bilişsel Davranışsal Terapi (BDT) çeşitli teknikleri ve uygulamaları içeren bir terapi yaklaşımıdır. Bu teknikler, bireylerin düşünce kalıplarını anlamalarına yardımcı olurken, olumsuz düşünceleri değiştirme ve olumlu davranış değişiklikleri yapma konusunda rehberlik eder. 

Bilişsel Teknikler ve Düşünce Düzeltme Yöntemleri 

Bilişsel Davranışsal Terapinin bilişsel teknikleri, bireylerin düşünce süreçlerini anlamalarını ve olumsuz düşünceleri değiştirmelerini sağlamayı hedefler. Düşünce düzeltme yöntemleri, bireylerin çarpık düşünce kalıplarını tanımlamalarına, bu düşünceleri sorgulamalarına ve daha gerçekçi, olumlu perspektiflere yönlendirmelerine yardımcı olur. Örnek olarak, "bütün ya da hiçbir şey" düşüncelerini yumuşatma, aşırı genelleme yapmaktan kaçınma gibi teknikler, bilişsel düzeyde değişiklik yapmaya olanak tanır. 

Davranışsal Teknikler ve Alışkanlık Değişiklikleri 

Davranışsal teknikler, bireylerin olumlu davranış değişiklikleri yapmalarına ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine odaklanır. Bu teknikler, bireylerin hedeflerine yönelik adım adım planlar oluşturmalarına, problemleri çözmelerine ve olumsuz davranışları yerine olumlu davranışları pekiştirmelerine yardımcı olur. Alışkanlık değişiklikleri, bireylerin istenmeyen davranışlarından vazgeçmelerine ve yerine sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarına yönelik stratejiler içerir. Bu, BDT’nin bütünlüğü içinde duygusal ve düşünsel değişikliklere ek olarak davranışsal düzeyde değişiklik sağlama amacına hizmet eder. 

BDT Hangi Terapi Yöntemlerini Kapsar? 

BDT, temel olarak bireyin zihinsel süreçlerini ve bu süreçlerin nasıl davranışları etkilediğini anlamaya odaklanır. Bu terapi yöntemi, kişinin yaşam kalitesini artırmak, duygusal problemleri çözmek ve istenmeyen davranışları değiştirmek için çeşitli teknikler ve stratejiler kullanır. BDT'nin kapsadığı terapi yöntemlerini daha yakından incelemek gerekirse: 

 • Bilişsel Yeniden Yapılandırma: Kişinin düşünce kalıplarını ve inançlarını değerlendirerek, yanlış ve zararlı düşünce desenlerini tanımlamak ve değiştirmek için kullanılan bir tekniktir. 
 • Davranışsal Deneyimler: Kişinin davranışlarını analiz ederek, istenmeyen davranışları tanımlar, nedenlerini inceler ve daha sağlıklı davranışlar geliştirmeye yönelik stratejiler belirler. 
 • Sistematik Duyarsızlaştırma: Kişinin korku veya kaygıya neden olan durumlarla başa çıkma yeteneğini artırmak için kullanılan bir tekniktir. Kademeli olarak kişiyi korku veya kaygıya neden olan durumlarla karşı karşıya getirir ve bu durumlarla başa çıkma becerisini geliştirir. 
 • Zaman Çizelgesi Çalışmaları: Geçmişteki ve gelecekteki olayları düzenli bir şekilde belgelemek ve bu olayların duygusal etkilerini incelemek için kullanılır. Kişinin yaşamında tekrar eden desenleri ve olumsuz etkileyen olayları belirlemeye yardımcı olur. 
 • Problem Çözme Becerileri: Kişinin sorunları tanımlamasına, bunları parçalara ayırmasına ve çözümler geliştirmesine yardımcı olur. Kişinin problem çözme yeteneklerini güçlendirir. 
 • Bilişsel Öğrenme Teorisi: Bireyin düşünce süreçlerinin, deneyimlerinin ve çevresiyle etkileşiminin davranışları üzerindeki etkilerini anlamak için kullanılır. Bu teori, kişinin içsel düşünce süreçlerini değiştirerek davranışlarını iyileştirmesini sağlar. 
 • Kaygı Yönetimi ve Stres Azaltma Teknikleri: Kişinin stresle başa çıkma becerilerini geliştirmek için kullanılır. Derin nefes alma, kas gevşetme egzersizleri gibi tekniklerle kişinin stresini azaltır ve kaygıyla başa çıkmasını sağlar. 

Bilişsel Davranışsal Terapinin Faydaları ve Etkinliği 

Bilişsel Davranışsal Terapinin (BDT) sağladığı faydalar ve etkinlik, psikolojik sorunların yönetimi ve tedavisi üzerindeki olumlu etkilerden oluşur. BDT’nin, ortaya çıktığı 1955 yılından bu yana sayısız psikolojik sorunun çözümünde kullanılmasının nedeni de budur. 

Psikolojik Bozukluklar Üzerindeki Etkileri 

Bilişsel Davranışsal Terapi, çeşitli psikolojik bozukluklar üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluk gibi durumlar üzerinde kullanıldığında, bireylerin düşünce kalıplarını değiştirme, olumsuz duygusal tepkilerle başa çıkma ve olumlu davranış değişiklikleri yapma konusunda etkilidir. BDT'nin adaptasyonu, bireyin özgün ihtiyaçlarına ve bozukluk türüne bağlı olarak özelleştirilmelidir. 

Bilişsel Davranışsal Terapinin Araştırma Bulguları 

Bilişsel Davranışsal Terapi (BDT) üzerine yapılan araştırmalar, bu terapi yönteminin çeşitli psikolojik sorunlarda etkili olduğunu göstermektedir. Meta-analizler ve klinik çalışmalar, BDT'nin anksiyete bozuklukları, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, panik ataklar, yeme bozuklukları ve posttravmatik stres bozukluğu gibi birçok durumda olumlu sonuçlar sağladığını göstermektedir. 

Bilişsel Davranışsal Terapi Uygulama Alanları 

Bilişsel Davranışsal Terapinin (BDT) geniş bir uygulama alanı vardır, bu alanlar arasında anksiyete, depresyon ve diğer psikolojik sorunlar önde gelen uygulama alanlarıdır. 

Anksiyete ve Depresyon Tedavisinde Kullanımı 

BDT, özellikle anksiyete ve depresyon gibi yaygın psikolojik sorunların tedavisinde etkili bir yaklaşım olarak bilinir. Anksiyete durumlarında, bireylerin endişe ve korkularıyla başa çıkma becerilerini artırmaya yönelik bilişsel teknikler kullanılır. Depresyon tedavisinde ise olumsuz düşünce kalıplarının belirlenmesi ve olumlu düşüncelerle değiştirilmesi, bireyin duygusal durumunu iyileştirmeye yönelik temel stratejiler arasında yer alır. 

Diğer Psikolojik Sorunlara Uygulanışı 

BDT, anksiyete ve depresyonun ötesinde bir dizi diğer psikolojik sorunun tedavisinde de kullanılır. Obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yeme bozuklukları, uyku bozuklukları ve öfke sorunları gibi çeşitli durumlar üzerinde etkilidir. Terapistler, bu farklı sorunlara özgü bilişsel ve davranışsal stratejileri adapte ederek bireylere destek sağlarlar. BDT'nin uygulama alanları, bireyin ihtiyaçlarına ve spesifik sorunlarına bağlı olarak geniş bir yelpazede değişiklik gösterebilir.

Sonuç ve Öneriler 

BDT'nin başarılı olabilmesi için, bireylerin terapi sürecine başlarken dikkate almaları gereken önemli konular vardır. Ayrıca, terapiye başlamanın yanı sıra profesyonel destek ve farklı terapi seçenekleri hakkında bilgi edinmek, bireyin ihtiyaçlarına en uygun tedaviyi seçmesine yardımcı olabilir. Bu bölüm, BDT’nin etkin kullanımını desteklemek ve bireylerin sağlıklı bir terapi deneyimi yaşamalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. 

Bilişsel Davranışsal Terapiye Başlarken Bilinmesi Gerekenler 

Bilişsel Davranışsal Terapiye başlamadan önce bilinmesi gereken önemli konular: 

 • Terapi Süresi ve İlerleme: BDT genellikle kısa vadeli bir terapi olarak tasarlanmıştır, ancak bireyin ihtiyaçlarına ve tedavi edilen sorunun karmaşıklığına bağlı olarak süre değişebilir. Terapi başladığında, belirlenen hedeflere ulaşma süreci ve beklentiler üzerine net bir anlayış geliştirmek önemlidir. 
 • İş birliği ve Katılım: BDT, bireyin aktif katılımını ve terapist ile iş birliğini gerektirir. Bireyin terapi sürecine açık bir şekilde katılımı, terapiden daha etkili sonuçlar almasına yardımcı olabilir. 
 • Düşünce ve Duygu İlişkisi: Terapi sürecinde bireyin düşüncelerini tanıma ve sorgulama, duygusal durumlarını anlamak ve yönetmek için temel bir adımdır. Bireyin duygusal deneyimlerini ve düşünsel süreçlerini açıkça ifade etmesi terapinin etkinliğini artırabilir. 

Profesyonel Destek ve Terapi Seçenekleri 

Bilişsel Davranışsal Terapi seçenekleri hakkında profesyonel destek alırken dikkate alınması gereken önemli faktörler: 

 • Uzmanlık Alanı: BDT uygulayan bir terapistin, bireyin karşılaştığı belirli sorunlara ve ihtiyaçlarına uygun bir uzmanlık alanına sahip olması önemlidir. 
 • İletişim ve Güven: Terapist ile kurulan etkili bir iletişim ve güven, terapi sürecinin başarılı olabilmesi için kritik öneme sahiptir. Bireyin terapist ile rahat bir iletişim kurabilmesi, duygusal olarak güvende hissetmesi terapinin etkili olmasına katkı sağlar. 
 • Alternatif Terapi Seçenekleri: BDT dışında birçok terapi yöntemi mevcut olduğundan, bireyin ihtiyaçlarına en uygun terapi yöntemini seçmek önemlidir. Bazı durumlarda, farklı terapilerin bir kombinasyonu da etkili olabilir.

 

Kaynakça

https://www.verywellmind.com/what-is-cognitive-behavior-therapy-2795747 

https://www.healthline.com/health/cbt-techniques 

https://www.apa.org/ptsd-guideline/patients-and-families/cognitive-behavioral 

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla