Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Yazan: Terappin
| 26 Ekim 2023 tarihinde yayınlandı. 26 Ekim 2023 tarihinde güncellendi.
Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Günün karmaşasında kaybolmuş hissettiğin oldu mu? Belki de bir projeye başladın ve sonra birçok farklı düşünce seni dağıttı. Ya da sık sık unutkanlık yaşadın ve bir görevi tamamlamak için çaba harcamakta zorlandın mı? Bu gibi deneyimler, erişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) belirtileri olabilir. Ancak çocukların sorunu olarak düşünülen DEHB, aslında yetişkinler arasında da oldukça yaygın bir durumdur. Şimdi, bu gizemli zihinsel labirentin içine doğru bir yolculuğa çıkarak, erişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun karmaşıklığını ve etkilerini keşfetmeye hazır mısın? 

 

Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), genellikle çocuklukta ortaya çıkan ancak yetişkinliğe kadar devam edebilen bir nörolojik bozukluktur. Erişkinlerde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve dürtüsellik, bu bozukluğun belirtileridir. 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireylerin davranışını etkiler. DEHB'li insanlar dürtüsel davranışlarda bulunabilir, huzursuz görünebilir ve odaklanmada zorluk yaşayabilirler. DEHB'li insanlar uyku bozukluğu ve anksiyete bozukluğu da yaşayabilirler. 

DEHB belirtileri genellikle çocuklukta ortaya çıkar ve çocuğun yaşam koşulları değişkenlik gösterebilir. Çocuklarda DEHB tanısı genellikle 12 yaşından önce verilir, ancak bazen daha sonra da verilebilir. Çocukken DEHB olmadığı halde yetişkinken kişide bu rahatsızlık teşhis edilebilir. DEHB belirtilerinin yaşla birlikte düzelmesi mümkündür, ancak genç yaşta teşhis edilen birçok yetişkin hala bu sorunlarla uğraşmaktadır.  

 

 Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri 

Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) belirtileri üç kategoride incelenebilir. Bunlar: 

Dikkat Eksikliği Belirtileri 

 • Odaklanma veya dikkati sürdürme sorunları 

 • İşleri tamamlamakta zorlanma 

 • Detaylara dikkat etmekte zorlanma 

 • Dağınık düşünceler ve unutkanlık 

 • Yönetim becerilerinin eksikliği 

 • Her zaman bir şeyleri kaybetmek veya unutmak

 

Dürtüsellik Belirtileri 

 • Aceleci seçimler yapmak 

 • Sürekli konuşma veya diğer insanların sözünü kesme 

 • Sosyal kuralları ihlal etme veya düşünmeden davranma 

 • Beklemekte güçlük çekmek ve sabırsızlık 

 • Riskli davranmaya meyilli olmak 

 

Hiperaktivite Belirtileri 

 • Aşırı rahatsızlık hissi veya yerinde duramama 

 • Sık sık yer değiştirme ihtiyacı 

 • Uzun süre sabit bir işte veya etkinlikte oturmakta zorlanma 

 • Düşünce veya konuşma sırasında sürekli hareket etme 

Erişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu nedenle, doğru bir teşhis konulması ve kişinin ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planının oluşturulması çok önemlidir. 

Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedenleri 

Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) için olası nedenler ve risk faktörleri şunlardır: 

Genetik Faktörler:  

DEHB gelişiminde genetik yatkınlık önemli bir rol oynar. Ailede DEHB varlığı, riski artırabilir. Ailelerinde DEHB olan insanlar, DEHB geliştirme olasılığı daha yüksektir. 

Beynin Yapısal Faktörleri ve Kimyası:  

DEHB ile ilgili bazı beyin kimyasal dengesizlikleri ve yapısal farklılıklar araştırılmıştır. DEHB, dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerle bağlantılıdır. 

Gebelik ve Doğum Sonrası Annenin Koşulları:  

Doğum sırasında veya anne karnında bulunan çevresel faktörlerin DEHB'ye yakalanma riskini artırabileceği düşünülmektedir. Araştırma, prematürite, düşük doğum kilosu ve annenin sigara içmesi gibi faktörlerle ilgilidir. 

Çevresel Faktörler:  

DEHB gelişimini çevresel faktörlerin etkileyebileceği düşünülmektedir, özellikle çocukluk döneminde. Ailede kurallara uymayan bir yapı, travmatik olaylar ve beslenme alışkanlıkları gibi değişkenler incelenmektedir. 

Beynin Yapısı:  

DEHB, beyin gelişiminin normal seyri nedeniyle gelişebilir. Ön lobların gelişimi üzerindeki etkileri özellikle incelenmektedir. 

 

Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Etkileri 

DEHB'nin, yetişkinlerin işleri, okulları ve kişisel ilişkileri üzerinde çeşitli şekillerde etkisi olabilir.  

İş Hayatı Üzerindeki Etkileri:  

İş yerinde dikkat eksikliği, odaklanma eksikliği, detayları gözden kaçırma ve işlerin zamanında tamamlanmasını zorlaştırabilir. DEHB semptomları olan kişilerin iş performansları değişebilir. Bazı günlerde çok verimli olabilirler, ancak diğer günlerde çok verimsiz olabilirler. Hatalar ve işte dikkatsizlik, dikkat eksikliği ve dürtüsellikten kaynaklanabilir. DEHB olan kişiler, iş arkadaşları ve üstleri ile ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. İş arkadaşları, özellikle zaman yönetimi ve organizasyon ile ilgili sorunları fark edebilir. 

Eğitim Üzerindeki Etkileri (Eğer Varsa):  

DEHB'li yetişkinler, özellikle üniversite öğrencileri, ders çalışma, ödevleri tamamlama ve sınavlara hazırlanmada zorluklar yaşayabilirler. Programlara ve derslere zamanında yetişememeleri mümkündür. DEHB, akademik başarıyı etkileyebilir ve notların düşmesine neden olabilir. 

İlişkilere Etkisi: 

DEHB'li kişiler, arkadaşları veya partnerleri ile olan ilişkilerinde dikkatlerini sürdürmekte zorluk çekebilirler, bu da iletişim sorunlarına neden olabilir. DEHB, randevuları unutmayı veya önemli günleri hatırlamayı zorlaştırabilir, bu da arkadaşlar ve partnerler arasında gerilim yaratabilir. Tartışmalara veya ani kararlara dürtüsellik neden olabilir. 

 

Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Teşhisi 

Erişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun teşhisi genellikle şu adımları içerir: 

Klinik Değerlendirme:  

Bir sağlık personeli, bir kişinin tıbbi geçmişini, semptomlarını ve belirtilerini inceler. Bu değerlendirme, DEHB belirtilerinin varlığını ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini belirlemek için gereklidir. 

Gözlem:  

Sağlık profesyoneli, bireyin davranışlarını ve belirtilerini dikkatlice inceler. Bu, DEHB'nin varlığını belirlemede yardımcı olabilir. 

Psikiyatrik Değerlendirme:  

DEHB, diğer psikiyatrik bozukluklardan ayırt edilebilir. Başka bir zihinsel sağlık sorunu olup olmadığını bulmak için kullanılır. 

Ek Olası Nedenlerin İncelenmesi:  

DEHB belirtileri, başka tıbbi veya psikolojik sorunlarla bağlantılı olabilir. Bu nedenle, sağlık uzmanları belirtilerin başka bir nedeni olup olmadığını dikkatlice araştırmalıdır. 

DEHB Değerlendirme Araçları:  

DEHB belirtilerini daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için psikometrik testler ve bazı standart ölçüm araçları kullanılabilir. 

Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu teşhisi genellikle bir uzman tarafından yapılmalıdır ve çoklu bilgi kaynakları gerektirir. Doğru teşhis, uygun bir tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olur.