Katatoni: Tanımı, Belirtileri, Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi

Yazan: Terappin
| 24 Haziran 2024 tarihinde yayınlandı. 24 Haziran 2024 tarihinde güncellendi.
Katatoni: Tanımı, Belirtileri, Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi

Katatoni, bir dizi karmaşık psikiyatrik belirtiyi içeren ve bireyin motor hareketlerini, davranışlarını ve bilişsel fonksiyonlarını etkileyebilen bir durumdur. Katatoni genellikle şizofreni, bipolar bozukluk veya depresyon gibi diğer ruhsal bozuklukların bir belirtisi olarak görülür, ancak bağımsız bir durum olarak da ortaya çıkabilir. Bu durum hareketsizlik, motor fonksiyonlarının bozulması, tekrarlayan hareketler veya aşırı huzursuzluk gibi farklı şekillerde kendini gösterebilir. 

Bu yazıda, Katatoni’nin tanımından belirtilerine, nedenlerinden tedavi yöntemlerine kadar detaylı bir inceleme yapacağız. 

Katatoni Tanımı 

Katatoni, hareket ve davranışlarda ani değişiklikler ve bozulmalarla kendini gösteren bir ruhsal durumdur. Tipik olarak, bu durum motor hareketlerinde ciddi azalma ya da aşırı artış ile karakterizedir. Katatoni, genellikle şizofreni veya diğer ruhsal bozuklukların bir belirtisi olarak ortaya çıkar; ancak, bağımsız bir psikiyatrik bozukluk olarak da gelişebilir. Tıbbi tanı kriterleri, Katatoni’ye özgü belirti ve bulgulara dayanır. 

Yaygın Katatoni Türleri 

Katatoni, farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve bu türler farklı klinik belirtilerle tanımlanır: 

 • Klasik Katatoni: Klasik katatoni, hareketsizlik ve katalepsi (dirençli ve sıkıca pozisyonlarda kalma), psikolojik nedenlerden kaynaklanan hareketsizlik ve duygusal düzeysizlik ile karakterizedir. 

 • Heyecanlı Katatoni: Bu tür katatoni, aşırı hareketlilik ve ajitasyon ile karakterizedir. Bireyler huzursuz, aşırı hareketli ve sürekli olarak hareket halindedirler. 

 • Stupor: Stupor katatonisi bireyin çevreye tepkisiz kalması, hareketsizlik ve sessizlik ile tanımlanır. Bu durumda kişi, uyaranlara yanıt vermez ve ciddi hareketsizlik gösterebilir. 

 • Katatonik Esneklik: Bireylerin başka birinin kendilerini hareket ettirmesine izin verdiği, neredeyse bir kukla gibi hareket ettirilebildiği durumlardır. 

Katatoni, bu türlerin herhangi bir kombinasyonu ile ortaya çıkabilir ve farklı semptomlar gösterebilir. Bu nedenle, bireylerde ortaya çıkan belirtileri dikkatlice incelemek ve doğru tanı koymak önemlidir. 

Katatoni Özellikleri 

Katatoni, karmaşık bir psikiyatrik durum olarak çeşitli bozukluklarla ilişkilendirilebilir ve farklı şekillerde kendini gösterebilir. Şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon gibi yaygın ruhsal hastalıkların yanı sıra nörolojik bozukluklarla da bağlantılı olabilir. 

Katatoninin ayırt edici özellikleri arasında hareketsizlik, katalepsi (birdenbire düşme), yineleyici hareketler ve duygu ifadesinde bozulmalar yer alır. Bu özellikler, bireyin günlük yaşamını ve işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Katatoninin özelliklerini diğer bozukluklarla ilişkisi ve tanımlayıcı özelliklerini detaylı olarak inceleyerek bu karmaşık durumu daha iyi anlayabiliriz. 

Katatoni’nin Diğer Bozukluklarla İlişkisi 

Katatoni, genellikle başka bir psikiyatrik veya nörolojik bozukluğun belirtisi olarak ortaya çıkar. Özellikle aşağıdaki bozukluklarla ilişkilendirilebilir: 

 • Şizofreni: Katatoni, şizofreninin bir alt tipi olarak kabul edilir. Şizofreni hastalarında motor hareketlerdeki bozulma ve diğer katatonik belirtiler sıklıkla görülür. 

 • Bipolar Bozukluk: Katatoni, bipolar bozukluğun manik veya depresif evrelerinde ortaya çıkabilir. Bu durum, hastaların duygu durumlarının yanı sıra motor aktivitelerini de etkileyebilir. 

 • Depresyon: Ciddi depresyon vakalarında katatonik belirtiler görülebilir. Katatonik depresyon, bireylerin hareketsiz ve çevreye ilgisiz hale geldiği bir durumdur. 

 • Nörolojik Hastalıklar: Katatoni, beyin ve sinir sistemi ile ilgili bozukluklar sonucunda da ortaya çıkabilir. Örneğin, ensefalit (beyin iltihabı) gibi bazı nörolojik hastalıklar katatonik belirtilere neden olabilir. 

 • Diğer Psikiyatrik Bozukluklar: Katatoni, diğer psikiyatrik bozukluklar, özellikle psikoz (gerçeklikle ilişkinin kesilmesi) gibi ciddi bozukluklar ile de ilişkili olabilir. 

Katatoni’nin Tanımlayıcı Özellikleri 

Katatoni, çeşitli belirtilerle kendini gösteren bir durumdur. Tanımlayıcı özellikleri arasında şunlar yer alır: 

 • Hareketsizlik: Katatoni sıklıkla hareketliliğin azalması veya tamamen durmasıyla belirir. Bireyler uzun süre hareketsiz kalabilir. 

 • Katalepsi: Bu özellik, bireylerin belirli bir pozisyonda uzun süre hareketsiz kalmaları ve dışarıdan hareket ettirilmeye karşı direnç göstermeleri olarak tanımlanır. 

 • Stereotipik (Yineleyici) Hareketler: Katatoni, tekrarlayan ve anlamsız hareketlerle kendini gösterebilir. 

 • Duygu İfadesinde Bozulma: Katatonik bireyler yüz ifadelerinde azalma ya da tepkisizlik gösterebilir. 

 • Olumsuzluk: Birey, çevresindeki uyarıcılara tepkisiz kalabilir veya talep edilen eylemleri inatla reddedebilir. 

 • Konuşmazlık: Bireyler genellikle konuşmayı keser veya tamamen konuşamaz hale gelir. 

 • Ajitasyon: Bazen katatoni, aşırı huzursuzluk, hareketlilik ve ajitasyon olarak da kendini gösterebilir. 

Bu belirtilerin şiddeti ve kombinasyonu kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, katatoni tanısı koymak ve uygun tedaviyi başlatmak için dikkatli bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

Katatoni Nedenleri 

Katatoni, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilen karmaşık bir durumdur. Hem genetik, nörolojik, psikolojik hem de çevresel faktörlerin bir kombinasyonu, katatonik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Genetik Faktörler 

 • Aile Geçmişi: Genetik yatkınlık, katatoni riskini artıran önemli bir faktördür. Ailede şizofreni, bipolar bozukluk veya diğer ruhsal hastalıkların öyküsü bulunan bireylerde katatoni gelişme olasılığı daha yüksektir. 

 • Genetik Varyasyonlar: Bazı genetik varyasyonlar, katatoni gibi psikiyatrik belirtilerin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Genetik faktörler, ruhsal bozuklukların gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. 

Nörolojik Nedenler 

 • Beyin Anormallikleri: Beyinde yapısal veya işlevsel bozukluklar katatoni gelişmesine yol açabilir. Özellikle beyindeki bazı bölgelerdeki dengesizlikler veya hasarlar katatonik belirtilerin oluşmasında rol oynayabilir. 

 • Nörolojik Hastalıklar: Beyin tümörü, enfeksiyonlar, epilepsi veya beyin hasarı gibi nörolojik hastalıklar da katatoni nedenleri arasında yer alabilir. 

Psikolojik Nedenler 

 • Şizofreni: Şizofreni, en yaygın katatoni nedenlerinden biridir. Şizofreni hastaları genellikle katatonik belirtiler sergileyebilirler. 

 • Bipolar Bozukluk ve Depresyon: Bipolar bozukluk ve depresyon da katatoni nedenleri arasında yer alabilir. Bu bozukluklar, özellikle ciddi evrelerde katatonik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

 • Travma ve Stres: Yoğun stres ve travmatik deneyimler, bazı bireylerde katatonik belirtilere yol açabilir. 

Çevresel Faktörler 

 • Toksik Maddeler: Uyuşturucu madde kullanımı veya toksik maddelere maruz kalma, katatonik belirtilere yol açabilir. 

 • Enfeksiyonlar: Enfeksiyonlar, özellikle beyne etkileyen enfeksiyonlar, katatoni gibi belirtilere neden olabilir. 

 • İlaçlar ve Yan Etkiler: Bazı ilaçların yan etkileri veya ilaçların aşırı kullanımı da katatonik belirtilere neden olabilir. 

Katatoni genellikle bu faktörlerden bir veya birkaçının bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Her birey için farklı nedenler olabileceği için katatoni nedenlerini doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. Bu süreç uygun tedaviye yönelik önemli bir adımdır. 

Katatoni Tanı ve Teşhis Yöntemleri 

Katatoni, karmaşık belirtiler gösteren bir durum olduğundan, doğru tanı koymak için kapsamlı bir değerlendirme ve çeşitli testler gereklidir. Tanı koyma sürecinde klinik değerlendirme ve tıbbi testler bir arada kullanılır. 

Klinik Değerlendirme 

 • Anamnez: Katatoni teşhisinde ilk adım, danışanın tıbbi ve ruhsal geçmişini incelemektir. Hasta ve yakınları ile yapılan görüşmeler, belirtilerin başlangıcı, süresi ve diğer ruhsal hastalıkların varlığı hakkında bilgi sağlar. 

 • Gözlem: Klinisyenler danışanın motor hareketlerini, davranışlarını ve konuşma yeteneğini dikkatlice gözlemler. Bu gözlem, katatonik belirtilerin derecesini ve doğasını belirlemek için kritik öneme sahiptir. 

 • Belirti Kontrol Listeleri: Katatoni tanısını doğrulamak için belirti kontrol listeleri kullanılır. Bu listeler, katatonik belirtilerin kapsamını ve yoğunluğunu değerlendirmek için yararlı araçlardır. 

 • Ruhsal Durum Değerlendirmesi: Hastanın ruhsal durumu değerlendirilerek, katatoni ile ilişkili olabilecek ruhsal bozuklukların veya nörolojik durumların varlığı araştırılır. 

Tıbbi Testler 

 • Laboratuvar Testleri: Kan ve idrar testleri, katatoni ile benzer özelliklere sahip diğer tıbbi durumları dışlamak için yapılır. Özellikle toksik maddeler, enfeksiyonlar ve hormonal dengesizlikler gibi durumların etkisi incelenir. 

 • Beyin Görüntüleme: Beyin görüntüleme teknikleri (MRI veya CT taramaları) beyindeki yapısal veya işlevsel anormallikleri tespit etmek için kullanılır. 

 • Elektrokardiyogram (EKG): Hastanın kalp sağlığını kontrol etmek için EKG yapılabilir. Bu test bazı katatonik belirtilerin altında yatan tıbbi nedenleri ortaya çıkarabilmektedir. 

 • Nörolojik Muayene: Nörolojik muayene, katatoni gelişiminin nörolojik bir temelden kaynaklanıp kaynaklanmadığını değerlendirmek için gereklidir. 

Katatoni tanısı koymak, hastanın belirtilerine ve diğer tıbbi ve psikolojik faktörlere bağlı olarak karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, tanı koymak için çeşitli değerlendirmeler ve testler yapılması önemlidir. Doğru teşhis, uygun tedavinin belirlenmesinde kritik bir rol oynar. 

Katatoni Tedavisi 

Katatoni tedavisi, belirtilerin ciddiyetine, nedenine ve bireyin genel sağlık durumuna bağlı olarak kişiselleştirilir. Tedavi genellikle ilaç tedavilerini, psikoterapiyi ve elektrokonvülsif terapiyi (EKT) içerir. Ayrıca, diğer tedavi yöntemleri de kullanılabilir. 

İlaç Tedavileri 

Lorazepam ve diazepam gibi benzodiazepinler, katatoni tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar, katatonik belirtileri hızlı bir şekilde azaltabilmektedir. Katatoni, özellikle şizofreni gibi psikiyatrik bozuklukların belirtisi olarak ortaya çıkıyorsa, antipsikotik ilaçlar kullanılabilir. Aripiprazol ve klozapin gibi ikinci nesil antipsikotikler yaygın olarak kullanılır.  

Katatoni, altta yatan başka bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, o hastalığın tedavisi için ilaçlar kullanılabilir. Örneğin, depresyon kaynaklı katatoni gelişiminde antidepresanlar kullanılabilir. 

Psikoterapi 

Katatonik bireylerle konuşarak ve onları destekleyerek, tedavi sürecine katkı sağlanabilir. Destekleyici terapi, bireylerin duygusal durumunu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Öte yandan aile terapisi, hastanın aile üyeleriyle ilişkilerini iyileştirerek tedavi sürecine katkı sağlamayı hedefler. Ailenin hastaya destek olması önemlidir. 

Elektrokonvülsif Terapi (EKT) 

Elektrokonvülsif terapi (EKT), özellikle şiddetli katatoni vakalarında hızlı ve etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. EKT, genellikle birkaç seans boyunca uygulanır ve hızlı bir şekilde katatonik belirtileri hafifletir. 

Diğer Tedavi Yöntemleri 

Şiddetli katatonik belirtiler gösteren hastaların güvenliği ve tedavi sürecinin izlenmesi için hastaneye yatış gerekebilir. Bununla beraber bireyler, yemek yemede veya sıvı alımında sorun yaşayabilirler, bu nedenle tıbbi destek şarttır. Ayrıca uzun süre hareketsiz kalan bireylerin kas ve eklem sağlığını korumak için de fizik tedavi ve rehabilitasyon gereklidir.  

Katatoni tedavisinde başarılı sonuçlar elde etmek için genellikle bütüncül bir yaklaşım benimsenir. Tedavi sürecinde hastanın durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde tedavi planını ayarlamak çok önemlidir. 

 

Kaynakça

https://www.verywellmind.com/what-is-catatonia-5025661 

https://www.verywellmind.com/what-is-catatonic-schizophrenia-2794979 

https://www.healthline.com/health/depression/catatonic-depression 

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

Bültenimize abone ol, mental sağlığın ve kişisel gelişimin için haftanın içerik önerilerinden ilham al. ✨

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla