Aile Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar? | Online Aile Danışmanlığı

Yazan: Terappin
| 30 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı. 30 Mayıs 2023 tarihinde güncellendi.
Aile Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar? | Online Aile Danışmanlığı

Aile, bireylerin bir araya geldiği, sevgi, destek ve anlayışın paylaşıldığı önemli bir kurumdur. Ancak, aile içinde yaşanan sorunlar, iletişim kopuklukları, çatışmalar veya diğer zorluklar zaman zaman ortaya çıkabilir ve aile üyelerini olumsuz etkileyebilir.

İşte tam da bu noktada, aile danışmanları devreye girer.

Aile danışmanları, ailelerin bu tür zorluklarla baş etmelerine yardımcı olan uzmanlardır. İçtenlikle dinleyen, anlayışla yaklaşan ve çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket eden aile danışmanları, aile üyelerine destek sağlamak için gerekli beceri ve bilgiye sahiptir.

Online aile danışmanlığı da bu alanda hizmet sunan modern bir yaklaşımdır. İnternetin sağladığı kolaylıklarla birlikte, aileler artık uzaktan da olsa aile danışmanlarının rehberliğinden faydalanabilirler.

Bu blog yazısında, aile danışmanlarının rolüne ve online aile danışmanlığının avantajlarına daha yakından bakacağız.

Aile birliği ve sağlıklı ilişkiler için önemli bir destek olan aile danışmanlığına birlikte göz atalım.

Aile Danışmanı Nedir?

Aile danışmanı, ailelerin karşılaştığı sorunları çözmek, iletişim becerilerini geliştirmek ve sağlıklı ilişkiler oluşturmak için uzman rehberlik sağlayan bir profesyoneldir. Aile birliğinin güçlendirilmesi, çatışmaların çözülmesi ve aile içi iletişimin iyileştirilmesi gibi konularda destek sunarak, ailelerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerini sağlar.

Aile danışmanları, genellikle psikoloji, sosyal hizmet veya evlilik ve aile terapisi gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.

Aile danışmanları, ailelerin sorunlarını objektif bir şekilde değerlendirir ve her aile üyesinin duygularına ve düşüncelerine saygı duyar.

Terapist, aile üyelerinin etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi için rehberlik eder ve yeni beceriler öğretir. Aile danışmanları, ailenin mevcut dinamiklerini ve iletişim tarzlarını analiz ederek, ailenin çözüm odaklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olurlar.

Aile danışmanları, aile içi çatışmaları çözmek ve aile üyeleri arasında anlayışı artırmak için çeşitli terapi teknikleri kullanır. Bu teknikler arasında aktif dinleme, empati kurma, iletişim becerilerini geliştirme ve çatışma yönetimi stratejileri bulunur.

Ayrıca, aile danışmanları, ailedeki bireylerin kişisel gelişimine ve güçlendirilmesine de destek olurlar.

Aile Danışmanı Ne İş Yapar?

Aile danışmanları, ailelerin karşılaştığı sorunları çözmek, iletişimi güçlendirmek ve aile birliğini desteklemek için uzman rehberlik sağlayan profesyonellerdir. Aile danışmanları, ailelerin içinde bulunduğu zorlukları anlamak ve çözüm odaklı bir yaklaşımla rehberlik etmek için özel eğitim almıştır.

Aile danışmanlarının temel görevi, aile üyelerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını anlamak ve aile dinamiklerini değerlendirmektir.

Bu süreçte, her bir aile üyesinin duygusal durumunu, iletişim tarzını, ilişki kalıplarını ve diğer önemli faktörleri gözlemleyerek aile hakkında bir bütünlük oluştururlar. Ayrıca, aile üyeleriyle bireysel veya grup seansları düzenleyerek her birinin düşüncelerini, duygularını ve deneyimlerini ifade etmelerine olanak sağlarlar.

Aile danışmanları, aile üyelerine yeni beceriler öğretir ve onları destekleyerek değişime yönlendirir.

Aile danışmanları aynı zamanda aile üyelerine rehberlik ederken tarafsızlık ve gizlilik prensiplerine bağlı kalırlar.

Onlar, ailelerin kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olurken kendi kişisel görüşlerini veya değerlerini ailelere yansıtmazlar. Aile danışmanları, ailelere güvenli bir ortam sağlayarak açık iletişimi teşvik eder ve her bir aile üyesinin katılımını önemser.

Aile danışmanlarının hedefi, ailelerin daha sağlıklı ve işlevsel bir birlik oluşturmalarını sağlamaktır. Bu süreçte, aile danışmanları ailelerin güçlü yönlerini vurgular, destekleyici ilişkileri teşvik eder ve sorunlara yönelik çözümler üretmeye odaklanır.

Aile danışmanlarının çalışma alanı geniştir ve evlilik sorunları, iletişim zorlukları, çocuk yetiştirme gibi konular mevcuttur.

Online Aile Danışmanlığı

Sağlıklı ve mutlu bir ailenin içindeysen dünya senin için son derece yaşanılası bir yerdir.

Tabii her aile bu kadar şanslı olmayabiliyor. Modern hayatın stresli koşturmacası, iş ve sosyal hayat arasında kurulmaya çalışılan denge, sağlık problemleri, ekonomik kaygılar derken evin temellerinde sarsıntılar olabiliyor.

Aile yaşantına dair değiştirmek istediğin ne varsa hemen harekete geçmelisin!

Online aile danışmanı nedir?

Online aile danışmanı terapisi aile üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve aile içi çatışmaları çözmek için sağlanan bir psikoterapi hizmetidir.

Aile terapisi veya çift terapisi genelde bir uzman psikolog, klinik sosyal hizmet uzmanı ya da yüksek lisans derecesini tamamlamış bir terapist tarafından yürütülür.

Aile terapilerine bütün aile bireyleri katılabilir ya da sadece gönüllü olan aile bireyleriyle seanslara devam edilir.

Terapinin ne kadar süreceğini aile içinde yaşanan çatışmanın boyutu ve aile bireylerinin birbirleriyle kurduğu iletişim belirler.

Online Aile Danışmanı ile Psikolog Hizmeti

Eğer aşağıdaki problemlerden birini ya da birkaçını uzun zamandır yaşıyor ve bir türlü çözüme kavuşturamıyorsan profesyonel bir online aile danışmanı ile çalışmanın vakti gelmiş demektir.

Daha önceden keyifle paylaştığınız her an şimdi senin için bir külfet mi?

Ailende bir “enerji boşalması” ve “iletişimsizlik” mi hissediyorsun?

  • Aşırı duygusal tepkiler vermeye başlanmışsa ve öfke kontrolü sağlanamıyorsa
  • Çocuklarda davranış bozuklukları gözlemleniyorsa
  • Eşler arasında bağımlılıklar arttıysa
  • Aile bireyleri kendilerini değersiz ve ikinci plana atılmış hissediyorsa
  • Travmatik bir olay yaşanmışsa (iflas, ölüm, deprem, hastalık ve trafik kazası)
  • Aile bireylerinin rol tanımları birbirine girmişse; görev ve sorumluluklar yerine getirilmiyorsa ya da ailenin maddi ve manevi yükü tek bir bireyin üzerindeyse

Hizmet Çeşitleri

Online aile danışmanlığı iletişimsizliğe, davranış bozukluğuna ve psikolojik problemlere sebep olan aile problemlerini belirlemek ve bu problemlere kalıcı çözümler sağlamak için yürütülür.

Aile danışmanlığının birkaç farklı hizmet türü vardır:

Fonksiyonel Aile Terapisi

Genellikle karmaşık duygusal ve davranışsal problemleri olan çocuklu aileler için tercih edilir.

Haftalık 8 ila 30 seansa çocuklar ve ebeveynler birlikte katılır.

Seansların amacı ailelere çocuklarının sorunlu davranışlarıyla başa çıkmak ve aile işleyişini geliştirmek için belirli stratejiler öğretmektir.

Multi-sistematik Terapi

Çocuk ve ergenlerin davranışsal ve duygusal problemlerine odaklanan bir tedavi türüdür.

Çocukların sosyal çevre ile etkileşimlerini iyileştirmeyi hedefler.

Nesiller arası Terapi

Kuşaklar arası terapinin yol haritası kuşaklar boyunca aktarılan davranış kalıplarını incelemektir.

Böylece problemli davranış kodları saptanır ve iyileştirilir.

Kısa Stratejik Aile Terapisi

Bu terapiler 12-18 seans arası devam eder. Terapinin amacı anne-baba-çocuk arasındaki etkileşim ve iletişim kalıplarını geliştirmek ve iyileştirmektir.,

Yapısal Terapi

Yapısal terapi sorunlardan önce aile yapısına odaklanır. Amaç aile bireyleri arasında dengeli ve işleyen bir hiyerarşi yaratmaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Aile danışmanı Psikolog mudur?

Hayır, her aile danışmanı psikolog değildir. Aile danışmanları farklı alanlarda uzmanlaşmış olabilir. Bunlar arasında psikoloji, aile ve evlilik terapisi, sosyal hizmet, pedagoji ve rehberlik gibi disiplinler yer alır. Bazı aile danışmanları psikoloji eğitimi almış olsa da, aile danışmanlarının çeşitli uzmanlık alanları olabilir ve farklı eğitim ve sertifikasyonlara sahip olabilirler.

Herkes aile danışmanı olabilir mi?

Hayır, herkes aile danışmanı olamaz. Aile danışmanı olmak için ilgili alanda eğitim almış ve gereken sertifikaları veya lisansüstü dereceleri almış olmak gerekmektedir. Aile danışmanları, çeşitli eğitim programlarına katılarak, süpervizyonlar geçerek ve uygulamalı deneyim kazanarak yetkinliklerini geliştirirler. Ayrıca, etik kurallara uymak, sürekli mesleki gelişim ve denetim gerekliliklerini yerine getirmek de önemlidir.

Aile danışmanı hangi konulara bakar?

Aile danışmanları çeşitli konularla ilgilenir. Bunlar arasında iletişim sorunları, evlilik problemleri, boşanma veya ayrılık süreci, çocuk yetiştirme zorlukları, aile içi çatışmalar, travma veya kayıp sonrası destek, bağımlılık sorunları, uyum sorunları, cinsel sorunlar, ebeveyn-çocuk ilişkileri, ailedeki rol değişiklikleri gibi konular bulunur. Aile danışmanları, ailelerin yaşadığı sorunları anlamak, ilişkileri güçlendirmek ve aile üyelerine destek sağlamak için farklı terapi teknikleri ve yaklaşımlar kullanır.

Aile danışmanı kimlerle çalışır?

Aile danışmanları çeşitli gruplarla çalışabilir. Evli çiftler, nişanlılar, aileler, boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynler, evlat edinen aileler, akrabalar arasında çatışma yaşayan bireyler gibi farklı durumlardaki insanlarla çalışabilirler. Ayrıca, aile danışmanları, ebeveynler, ergenler, çocuklar veya aile içindeki herhangi bir bireyle de bireysel seanslar düzenleyebilirler. Aile danışmanları, farklı yaş gruplarındaki insanlarla çalışmak ve onlara destek olmak için uygun teknikler ve yöntemler kullanır.

Kaynakça:

What Are the Benefits of Family Counseling?, Medical News Today, 2023
Family Therapy, Cleveland Clinic, 2022
Family Therapy, Mayo Clinic Press, 2021
Aile Danışmanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

Bültenimize abone ol, mental sağlığın ve kişisel gelişimin için haftanın içerik önerilerinden ilham al. ✨

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla