Flört Şiddeti Nedir? | Sağlıklı İlişki Rehberi 2023

Yazan: Terappin
| 18 Ocak 2022 tarihinde yayınlandı. 04 Nisan 2023 tarihinde güncellendi.
Flört Şiddeti Nedir? | Sağlıklı İlişki Rehberi 2023

Partnerin ile yaşadığın ilişkide güç dengesizliği olduğunu mu düşünüyorsun? İlişkindeki bu soruna bir çözüm ararken yolun bu siteye mi düştü?

Flört şiddeti konulu yazımız sana merak ettiğin soruların yanıtlarını verebilir.

Flört şiddeti, son yıllarda git gide yaygınlaşan bir sorundur. Flört şiddeti, bir partnerin diğerine fiziksel, cinsel, duygusal ya da başka şekillerde zarar verme girişimidir ve flört şiddetine maruz kalan partnerin güvenliğini ve özgürlüğünü tehdit eder.

Flört şiddeti, her ne kadar ergenlerde ve genç yetişkinlerde daha sık görülen bir durum gibi görülse de herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Terappin ailesi olarak biz de flört şiddeti farkındalığına katkıda bulunmak için birazdan okuyacağın bu yazıyı hazırladık.

İyi okumalar!

Flört Şiddeti Nedir?

Sağlıklı ilişkiler güven, dürüstlük, saygı, eşitlik ve uzlaşmadan meydana gelir. Flört şiddeti, flört ilişkisinde partnerlerden herhangi birinin karşı tarafa uyguladığı fiziksel, psikolojik sosyal, cinsel ve duygusal baskıdır. Flört şiddeti, romantik ilişki şiddetinin bir alt türüdür ve ilişki esnasında ya da ilişki bittikten sonra gözlemlenebilmektedir.

Flört şiddeti, sağlığı ve refahı derinden etkileyen sağlıksız bir ilişki türüdür. Flört şiddetinin en yoğun yaşandığı dönem 16-24 yaş aralığıdır. Sıklıkla ergenler ve genç yetişkinler arasında görülür ancak diğer yaş gruplarında da bu tür ilişkilere rastlanabilir.

Şiddet Türleri Nelerdir?

Flört şiddeti yüz yüze, çevrimiçi veya teknoloji aracılığıyla gerçekleşebilir. Flört şiddetinin altı türü aşağıda sıralanmıştır:

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet

Toplumsal rollerin cinsiyet üzerinden belirlendiği ülkelerde “kadın” ve “erkek” kavramları karşıtlıklar ile tanımlanır. Erkek egemen toplumlarda erkek gücü, iktidarı, ve kontrolü temsil ederken; kadın ise zayıflığı, itaati, ve boyun eğmeyi temsil eden şekillerde tanımlanmıştır.

Bu tanımlamalar ve güç ilişkisi, çiftler arasında aşırı sahiplenme, kıskançlık, kontrol altına alma, fiziksel, psikolojik ve duygusal manipülasyon ile zarar verme gibi durumları normalleşmesine ve kabul görmesine neden olur.

Duygusal/Sözel Şiddet

Fiziksel şiddet çok hızlı fark edilir ancak duygusal şiddeti anlamak daha güçtür. Bu sebeple etkileri daha kalıcı ve uzun süreli olabilir. Psikolojik etkileri de aynı derecede yaralayıcı olur. Duygusal/sözel şiddetin göstergeleri aşağıda sıralanmıştır:

Aşağılamak ve suçlu hissettirmek

 • Sürekli olumsuz eleştiri yapan
 • İsim takan
 • Aşağılayan
 • Toplum içinde küçük düşürücü herhangi bir sözde veya tavırda bulundan
 • Hakaret eden ve küfür eden

Yalnızlaştırma ve Mahrum Bırakma

 • Giyim ve davranışlarına müdahale eden
 • Sosyal çevresindeki insanlara karışan ve onlarla görüşmesini kısıtlayan
 • Sevgi ve kıskançlığı kısıtlayıcı davranışların sebebi olarak öne süren

Tehdit ve Korkutma

 • Kendi sevdiği ya da partnerinin sevdiği eşyalara zarar veren
 • Ölme, öldürme ve yaralama gibi durumlarla tehdit eden
 • Korkutan, bağıran ve hapseden

Sanal/Dijital Flört Şiddeti

Dijital flört şiddetinin örnekleri; sık sık aramak ve mesaj göndermek, sosyal medyada ısrarlı takipte yani stalkta bulunmak, sosyal medyada paylaşımlarının ve fotoğraflarının altına hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yazmak, sosyal medya şifrelerini istemek ve sosyal medyada cinsel içerikli fotoğraf ya da video paylaşımına zorlamaktır.

Israrlı Takip

Flört şiddeti nedir sorusunun en sık karşılaşılan cevaplarından birisi stalking/musallat olma yani ısrarlı takiptir. “Hayır” denmesini kabullenmeyen partner, gidilen mekânların ve görüşülen arkadaşların takip ederek peşine düşer.

Fiziksel olarak ya da sanal yollardan kişisel alanınızı ve haklarınızı kısıtlayarak tehdit ve kışkırtma ile şiddet uygular. Israrlı takip, fiziksel olabileceği gibi dijital ortamlarda da gerçekleşebilir.

Fiziksel Şiddet

Fiziksel flört şiddeti istenmeyen temas içeren, fiziksel güç ve zorlamaya dayalı davranışların tümünü içerir. Örneğin, sarsma, itme, ısırma, tokat ve tekme atma, alkol ve madde kullanımına zorlamak.

Cinsel Şiddet

Cinsel flört şiddeti, kişinin herhangi bir cinsel birliktelik davranış biçimine zorlanmasıdır. Bu şiddet türü, duygusal baskı ve başka kişilerle kıyaslama yoluyla “onay” almaya zorlanması ya doğum kontrol hapı kullanımının yasaklanması, utandırmak, taciz, cinsel birlikteliği zorlamak gibi şekillerde olabilir. Psikolojik açıdan yıpratıcı bir flört şiddeti türüdür.

LGBTQIA Flört Şiddeti

Lezbiyen, Gay Biseksüel, Trans veya Queer bireylere yönelik ilişki şiddetinin pek çok yönü heteroseksüel kurbanların yaşadıklarına benzer olsa da, her yönden aynı değildir. Kurbanlar genellikle aşağıdakiler de dahil olmak üzere oldukça spesifik taciz biçimlerine maruz kalırlar:

 • Bir partnerin cinsel yönelimini veya cinsiyet kimliğini aileye, işverenlere, polise, dini kurumlara, topluluklara, veya bunun tehdit oluşturabileceği diğer durumlarda ifşa etmek veya ifşa etmekle tehdit etmek. Bu bilgilerin gizliliğini korumanın aksi niyetler sergilemek.
 • Mağdura lezbiyen, gey, biseksüel veya transgender olduğu için kimsenin yardım etmeyeceği veya bu nedenle partnerin istismarı hak ettiği korkusunu pekiştirmek. Psikolojik olarak bu şekilde baskı uygulamak.
 • Bir partnerin gerçekten lezbiyen, gey, biseksüel veya transgender olmadığı fikriyle tacizi haklı çıkarmak. Bu, hem sözlü ve duygusal tacizde bir araç olarak hem de bir mağdurun topluluktan izolasyonunu ilerletmek için kullanılabilir.

Şiddete Uğradığımı Nasıl Anlarım?

Flört şiddetinin belirtileri çeşitli şekillerde olabilir. Bunlardan bazılarını senin için sıraladık:

 • Başkalarıyla konuşurken kıskançlık gösterir. Kıskançlığının aşk belirtisi olduğunu söyleyebilir.
 • Partnerini sürekli olarak flört etmek veya aldatmakla suçlar veya partnerinin hayatındaki diğer önemli ilişkilere şüpheyle yaklaşır.
 • Nereye gittiğini, kiminle gittiğini, ne giydiğini, ne söylediğini, ne yaptığını vb. kontrol etmeye çalışır.
 • Seni sevdiklerinden ayırmaya çalışır. Seni kaynaklardan, arkadaşlarından ve ailenden uzaklaştırmaya çalışabilir.
 • Cinsel birliktelik anında güç, baskı veya manipülasyon kullanır.
 • Seni küçük düşürür veya düşürmeye çalışır. Elde ettiğin başarıları reddeder.
 • Sık ruh hali veya davranış dalgalanmaları gösterir. Bir dakika nazik olabilir ve bir sonraki dakika patlayabilir; toplum içinde etkileyici ve iyi bir role bürünüp ve yalnız olduğunuz anlarda acımasız ve farklı davranabilir.
 • Fiziksel güç kullanmakla tehdit eder. Bazen de nesneleri kırar veya çarpar.
 • Fiziksel olarak odadan çıkmanı engelleyebilir ya da seni itebilir.
 • İşe gitmeni, parana veya maaş çekine erişmene veya bunları kontrol etmene veya arabana erişmene izin vermeyerek ekonomik kontrol sergileyebilir.

Etkileri ve Belirtileri

Sağlıksız, taciz edici veya şiddet içeren ilişkilerin, gelişmekte olan bir genç üzerinde ciddi sonuçlar da dahil olmak üzere kısa ve uzun vadeli olumsuz etkileri olabilir. Ergenlik çağındaki flört şiddetinin kurbanı olan gençlerin aşağıdakileri yapma olasılığı daha yüksektir:

 • Depresyon ve anksiyete belirtileri yaşamak
 • Tütün, uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılık yapıcı maddeler kullanmak
 • Yalan söyleme, hırsızlık, zorbalık veya vurma gibi antisosyal davranışlar sergilemek
 • İntiharı düşünmek, planlamak ya da eyleme geçirmek
 • Bir ergen ilişkisindeki şiddet, yakın partner şiddeti ve yaşam boyunca cinsel şiddete maruz kalma ve/veya mağduriyet dahil olmak üzere gelecekteki ilişki sorunlarına zemin hazırlar. Örneğin, lisede flört şiddeti mağduru olan gençlerin, üniversitede mağdur olma riski daha yüksektir.

Bir ilişkinin güvenli olup olmadığını anlamak için partnerine ve kendine yöneltmen gereken bazı sorular vardır. Bu soruların yanıtları flört şiddetine maruz kalıp kalmadığını anlamak için aydınlatıcı sorulardır.

Partnerin:

 • Aşırı kıskanıyor mu? Sürekli ne yapman gerektiğini söylüyor mu?
 • Sana telefonla ulaşamadığı zamanlarda öfke kontrolünü sağlayamıyor ve aşırı tepkiler mi veriyor?
 • Fikirlerini dikkate almıyor ya da küçümsüyor mu?
 • Senin iznin olmadan kişisel eşyalarını karıştırıyor mu?
 • Sana fiziksel ve duygusal olarak zarar veriyor mu?

Sen:

 • Kendini sürekli partnerini sakinleştirirken mi buluyorsun?
 • Fiziksel temastan kaçınıyor ya da cinsel birlikteliğin zorla mı gerçekleştiğini düşünüyorsun?
 • Bir yere giderken ya da bir kıyafeti giyerken önce partnerinin tepkilerini dikkate alıyor ve ona mı danışıyorsun?
 • Kendini bir kriz anında sürekli suçlu ve güvensiz mi hissediyorsun?

Kaynakça:

How to Identify and Intervene in Teen Dating Violence, Online Counseling Programs with edX, 2020
Fast Facts: Preventing Teen Dating Violence, Violence Prevention |Injury Center| CDC, 2023
What is Relationship and Dating Violence?, Students (wustl.edu)
Dating Violence, Özyeğin University (ozyegin.edu.tr)
Dating Violence Prevention, Youth.gov

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

Bültenimize abone ol, mental sağlığın ve kişisel gelişimin için haftanın içerik önerilerinden ilham al. ✨

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla