Beden Dismorfik Bozukluğu: Yansımanın Gerçek Yüzü

Yazan: Terappin
| 28 Haziran 2024 tarihinde yayınlandı. 28 Haziran 2024 tarihinde güncellendi.
Beden Dismorfik Bozukluğu: Yansımanın Gerçek Yüzü

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB), kişinin kendi vücudu veya görüntüsü hakkında sürekli bir takıntı yaşaması durumunu ifade eder. Bu kişiler görünüşlerinde bazı kusurlar olduğunu düşünürler ve bu kusurlar aslında ya çok küçük ya da başkaları tarafından fark edilmeyecek kadar önemsizdir. BDB, bireyin günlük yaşamını olumsuz etkileyen ve ciddi şekilde engelleyen bir rahatsızlıktır.  

Neyse ki Terappin her zaman yanında! BDB konusunda uzman terapistlerimiz ile tedavini hemen planlayabilir ve bu sorundan sonsuza kadar kurtulabilirsin!  

Beden Dismorfik Bozukluğu Nedir? 

Beden Dismorfik Bozukluğu, kişinin dış görünüşüyle ilgili sürekli bir takıntı içinde olduğu bir ruh sağlığı sorunudur. Kişi yüz, saç, cilt veya vücut şekli gibi belirli bir özelliğinde kusur olduğunu düşünür ve bu konuda aşırı endişe duyar. Bu takıntılar kişinin sosyal hayattan uzaklaşmasına ve günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanmasına neden olabilir. Bu rahatsızlığa sahip olanlar, sıklıkla görünüşlerini değiştirme amacıyla sık sık ayna karşısında zaman geçirirler veya estetik prosedürlere başvururlar. 

Belirtiler 

BDB’nin belirtileri, kişinin dış görünüşüyle ilgili sürekli bir rahatsızlık duyması ile kendini gösterir. Bu rahatsızlık, kişinin gün boyunca ayna karşısında saatler harcamasına, sürekli olarak kendini kontrol etmesine ve küçük kusurları bile büyütüp abartmasına neden olur. Bu sorunla yüzleşen kişiler, sürekli olarak başkalarının kendilerine olumsuz bir şekilde baktığını veya yargıladığını düşünürler. Kimi zaman cilt bakımı veya makyaj gibi rutin işlemleri abartarak uygularlar. Ayrıca estetik operasyonlar veya kozmetik prosedürlere sık sık başvurabilirler. Bu belirtiler bireyin günlük yaşamını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. 

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin Nedenleri 

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB), birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Hem genetik hem de çevresel faktörler bu rahatsızlığın gelişiminde rol oynayabilir. Kişinin yaşamındaki stres faktörleri, travmatik deneyimler ve kültürel baskılar da BDB'nin oluşumunda etkilidir. BDB, karmaşık bir rahatsızlık olduğundan, genellikle farklı nedenlerin birleşimiyle ortaya çıkar. 

Genetik Faktörler 

BDB'nin oluşumunda genetik faktörler de önemli bir rol oynar. Ailede BDB veya diğer obsesif-kompulsif bozuklukların olması, kişinin bu rahatsızlığa yakalanma riskini artırır. Araştırmalar genetik yatkınlığın BDB'yi tetikleyebileceğini göstermektedir. Kısaca aile üyeleri arasında bu tür bozuklukların görülmesi, kişinin BDB geliştirme konusundaki yatkınlığını artırabilmektedir. 

Çevresel ve Kültürel Faktörler 

Çevresel ve kültürel faktörler de BDB'nin gelişiminde etkili olabilir. Özellikle sosyal medyanın ve popüler kültürün güzellik standartlarını dayatması, kişinin kendine olan güvenini sarsma gücüne sahiptir. Sürekli mükemmeliyetçi bir görüntüye sahip olma baskısı BDB'yi tetikleyebilir ve ayrıca, akran baskısı ve sosyal çevrenin beklentileri de kişinin dış görünüşüne yönelik algısını etkiler. Tüm bu faktörler, kişinin BDB geliştirme riskini artırır. 

Beden Dismorfik Bozukluğu ile Yeme Bozuklukları İlişkisi 

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) ile yeme bozuklukları arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Her iki rahatsızlık da kişinin kendi beden algısıyla ilgili sorun yaşamasına neden olur. BDB ve yeme bozuklukları sıklıkla birlikte görülür ve bu durum, tedavi süreçlerini daha karmaşık hale getirerek kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. 

Ortak Risk Faktörleri 

BDB ve yeme bozuklukları arasında bazı ortak risk faktörleri vardır. Örneğin, her iki rahatsızlık da genetik yatkınlık, düşük özsaygı, mükemmeliyetçilik ve sosyal çevrenin baskılarından kaynaklanabilir. Kişinin sosyal medyanın dayattığı güzellik standartlarına aşırı derecede önem vermesi de bu rahatsızlıkların oluşumunda etkilidir. BDB ve yeme bozukluklarının birlikte görülmesi, kişinin beden algısına yönelik olumsuz düşüncelerini daha da pekiştirebildiğinden üzerinde durulması gereklidir. 

BDB'nin Yeme Bozukluklarına Etkisi 

BDB, yeme bozukluklarının gelişmesine veya mevcut yeme bozukluklarının kötüleşmesine katkıda bulunabilen bir sorundur. Beden dismorfik bozukluğu geliştiren kişiler, dış görünüşleri hakkında aşırı endişe duydukları için kilo kontrolü veya diyet gibi konulara takıntılı bir şekilde yaklaşabilirler. Bu da yeme bozukluklarına zemin hazırlayan en önemli faktör olarak öne çıkmaktadır. Örneğin, Beden Dismorfik Bozukluğu olan bir kişi, ideal vücut ölçülerine ulaşma arzusu nedeniyle aşırı diyet veya aşırı egzersiz yapmaya başlayabilir. Bu tür davranışlar anoreksiya veya bulimia gibi yeme bozukluklarının ortaya çıkmasına veya kötüleşmesine neden olabilen davranışlardır. 

Beden Dismorfik Bozukluğu ile Baş Etmek 

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB), bireyin günlük yaşamını ve ilişkilerini olumsuz etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Ancak bu rahatsızlıkla başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak da mümkündür. Hem profesyonel destek almak hem de kendi kendine baş etme yöntemleri uygulamak, kişinin Beden Dismorfik Bozukluğu kaynaklı problemleri daha iyi yönetmesine yardımcı olur. 

Profesyonel Destek 

BDB ile başa çıkmanın en etkili yollarından biri profesyonel yardım almaktır. Terapistler, bireyin düşünce ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi, BDB'nin belirtilerini hafifletmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Terapi sürecinde kişi kendi düşünce ve davranışlarını gözlemleyerek, daha sağlıklı ve gerçekçi bir beden algısı geliştirebilir. Ayrıca bazı durumlarda ilaç tedavisi de semptomları yönetmeye yardımcı bir yaklaşımdır. Profesyonel yardım bireyin BDB’yi kontrol altına almasına ve yaşam kalitesini artırmasına katkı sağlar. 

Kendi Kendine Baş Etme Yöntemleri 

BDB ile başa çıkmada kendi kendine baş etme yöntemleri de önemlidir. İlk adım, kişinin rahatsızlığını kabul etmesi ve profesyonel yardım araması olabilir. Kendi düşünce ve davranışlarını gözlemlemek, olumsuz düşüncelerin farkına varmak ve bunlarla başa çıkma stratejileri geliştirmek faydalı olacaktır. Sosyal destek aramak ve yakın çevreyle duygularını paylaşmak da bireyin hissettiklerini anlamasına ve rahatlamasına yardımcı olabilen etkenlerdir. Ayrıca sosyal medyada görülen mükemmeliyetçi görüntülere karşı dikkatli olmak ve gerçekçi güzellik standartlarını benimsemek de önemlidir. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları da kişinin ruh sağlığını destekleyerek BDB ile başa çıkmasına yardımcı olur. 

Beden Dismorfik Bozukluğu ve Sosyal Destek 

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) yaşayan bireyler, sosyal destekten büyük fayda sağlayabilirler. Sosyal destek kişinin yalnız olmadığını hissetmesini sağlar ve rahatsızlıkla başa çıkma sürecini kolaylaştırır. Yakın çevre, aile ve arkadaşların anlayışlı ve destekleyici olması, BDB ile başa çıkmada önemli bir rol oynar. 

BDB geliştiren kişiler için sosyal destek, özgüvenlerini artırmak ve duygusal yüklerini hafifletmek anlamına gelecektir. Aile ve arkadaşlar kişinin yaşadığı zorlukları anlamak için empati göstermeli ve onu yargılamadan dinlemelidir. Bu anlayış ve kabul, kişinin daha rahat hissetmesini ve destek aramaya daha açık olmasını sağlayacağından bireyin tedavi sürecini ve semptomları daha rahat atlatmasını sağlar. 

Aynı zamanda destek gruplarına katılmak da BDB ile başa çıkmada etkili olabilir. Benzer deneyimler yaşayan diğer insanlarla bir araya gelmek, kişinin kendini daha az yalnız hissetmesini sağlar ve ortak bir anlayış ortamı yaratır. Destek grupları, bireyin başkalarının yaşadıkları ve başa çıkma stratejilerini öğrenmesine yardımcı olmak gibi harika bir misyonu üstlenir. 

Beden Dismorfik Bozukluğu ve Toplum 

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB), bireylerin toplumsal yaşamını etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Toplumun BDB'ye karşı algısı ve medyanın rolü, bu rahatsızlığı olan bireylerin deneyimlerini şekillendirebilir. BDB ile yaşayan kişiler, toplumun anlayışı ve kabulüyle daha iyi başa çıkabilirken, olumsuz algılar veya baskılar durumlarını zorlaştırabilir. 

Toplumun Algısı 

Toplumda, BDB ve benzeri ruh sağlığı sorunlarına karşı hala yanlış anlaşılmalar ve önyargılar bulunabilir. BDB geliştiren bireyler, genellikle başkalarının kendilerini yanlış anlamasından veya yargılamasından endişe ederler. Bu durum, kişinin kendisini toplumdan soyutlamasına veya yardım aramaktan kaçınmasına neden olabilir. Toplumun BDB hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bu konuda bilinçlenmesi, bu rahatsızlığı olan kişilere daha fazla empati ve destek sağlanmasına yardımcı olur. 

Medyanın ve Sosyal Medyanın Etkisi 

Medya ve sosyal medya, BDB geliştiren bireylerin algılarını etkileyebilir. Özellikle sosyal medya, güzellik ve mükemmeliyetçilikle ilgili yüksek beklentiler sunduğundan, insanların kendilerini başkalarıyla sürekli karşılaştırmalarına ve mükemmel bir görüntüye ulaşma baskısını hissetmelerine neden olan bir etkendir. Bu da BDB ile mücadele eden kişilerde semptomların kötüleşmesine yol açabilmektedir. 

Medya ve sosyal medya platformlarının, güzellik standartları ve beden algısıyla ilgili daha gerçekçi ve çeşitlilik içeren içerikler sunmadığından, bireyin tedavi sürecinde bu platformlardan uzaklaşması önemlidir. Bu sayede BDB geliştiren birey, kendini daha kabul edilmiş ve değerli hisseder. Toplumun, medyanın ve sosyal medyanın etkisi BDB'ye sahip kişilerin yaşam kalitesini ve başa çıkma süreçlerini önemli ölçüde etkilemektedir. 


Kaynakça

What Is Body Dysmorphic Disorder (BDD)? 
Body Dysmorphic Disorder and Eating Disorders 
'I Hate My Body': What to Do If You Feel This Way 

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

Bültenimize abone ol, mental sağlığın ve kişisel gelişimin için haftanın içerik önerilerinden ilham al. ✨

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla