Bütüncül Psikoterapi ile Zihin ve Beden Uyumunu Yakalayın

Yazan: Terappin
| 11 Ağustos 2023 tarihinde yayınlandı. 11 Ağustos 2023 tarihinde güncellendi.
Bütüncül Psikoterapi ile Zihin ve Beden Uyumunu Yakalayın

Selamlar, değerli okuyucu! Bugün, seninle bütüncül psikoterapi olarak bilinen zihinsel ve duygusal olarak iyileşmeni destekleyecek etkili bir terapi yöntemini keşfedeceğiz. Hayatımızın karmaşıklığında zaman zaman iç çatışmalar ve ruhsal sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bütüncül psikoterapinin amacı, bu sorunların temelini oluşturmak ve tüm varlığımızı kabul etmek için bir dönüşüm ve iyileşme süreci başlatmaktır. Bütüncül psikoterapinin ne olduğunu, nasıl işlediğini ve kimler için uygun olduğunu birlikte inceleyelim.

 

Bütüncül Psikoterapi: Tanımı ve Kökeni

Hipokrat'ın dönemi, sağlık hizmetlerinin sunulması açısından "bütüncül" teriminin 2,500 yıl öncesine kadar uzanır. Hipokrat, bir kişinin sadece bir yönüne odaklanmanın yetersiz olduğunu düşündü ve insanlar arasında denge kurmanın önemini vurguladı. Bunun nedeni, insanların birbirleriyle uyumlu birçok parçadan oluşan bir bütün olarak görülmesiydi.

20. yüzyılda sağlık hizmetleri daha çok tıbbi odaklı hale geldi ve belirli semptomların tedavisinde tek bir müdahale kullanıldı. Vücuttaki semptomlar ilaçlar ve cerrahilerle ele alınırken, zihinsel sorunlar genellikle konuşma terapisi ile tedavi edilirdi. Beden ve zihniyet her zaman farklı varlıklar olarak görülürdü.

Ancak 1970'lerde tıp ve diğer sağlık alanlarında çalışan insanlar, yalnızca bir veya birkaç semptomun tedavi edilmesinin belirli sorunları yönetmeye yaradığını ve insanların genel yaşam kalitesini iyileştirmede her zaman başarılı olmadığını fark etmeye başladılar. 1975 yılında düzenlenen ilk ulusal bütüncül sağlık konferansı, terapistler ve doktorlar arasında alternatif bakım yöntemleri için bir hareket başlattı.

Bütüncül psikoterapi, bir bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal yönlerini kapsayan bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi, kişinin kendi içsel deneyimlerini daha iyi anlamak ve çözmek için bir yolculuğa çıkar. Carl Rogers ve Fritz Perls gibi ünlü psikoterapistlerin çalışmaları, 20. yüzyılın ortalarında bütüncül psikoterapinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

 

Bütüncül Psikoterapinin Temel İlkeleri

Bütüncül psikoterapi, bireyleri fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak bir bütün olarak ele alan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, bir dizi önemli ilkeye dayanmaktadır:

Bütüncül Bakış Açısı: 

Bütüncül psikoterapi, bireyleri yalnızca belirli sorunlar veya semptomlar olarak görmez. Bunun yerine, bireylerin bir bütün olarak görüldüğü anlamına gelir. Ruh, zihin ve beden birbirleriyle bağlantılı olduğu kabul edilir. Bütün bu faktörler dikkate alınarak, tedavi sürecinde iyileşme ve uyum sağlanmaya çalışılır.

Kök Nedenlere Odaklanma: 

Bütüncül terapi, sadece semptomları hafifletmek yerine semptomların gerçek nedenlerini bulmaya odaklanır. Bireylerin yaşadıkları travmalar, geçmiş deneyimler ve içsel inançlar incelenir ve temel nedenlere ulaşma çabaları gösterilir.

Birey Merkezli Yaklaşım: 

Bütüncül psikoterapi, bireyin kendi iç kaynaklarına güvenmesini ve kendi iyileşme sürecini yönlendirmesini sağlar. Terapist kişiyi destekler ve rehberlik eder, ancak kişinin iç dünyasına saygı gösterilir.

Entegrasyon Teknikleri:

Bütüncül psikoterapi, kişinin tedavi sürecini kişiselleştirmek için bir dizi farklı terapi yaklaşımını ve yöntemini birleştirir. Mindfulness, meditasyon, nefes çalışmaları, yoga ve reiki gibi geleneksel terapi yöntemlerinin bir kombinasyonudur.

Genel İyi Oluş:

Bütüncül psikoterapi, bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler. Bütün bir varlık iyileştirilir ve dengelenir.

Kendini Tanıma ve Farkındalık:

Öz-yansıtma ve farkındalık, kişinin davranışlarını, duygusal durumlarını ve düşünce kalıplarını izleyerek ve anlayarak gelişir. Bu süreç, kişinin içsel dönüşümünü ve gelişimini destekler.

Bütüncül psikoterapinin temel prensipleri, kişinin tüm varlığını kabul etmesi ve derinlemesine iyileşmesine izin vermesi için bir yaklaşım olarak hizmet eder. Bütüncül terapi, bireylerin içsel kaynaklarını keşfetmelerine ve iyileşme yolculuklarını yönlendirmelerine yardımcı olur. Bu, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcıdır.

 

Bütüncül Psikoterapi Yaklaşımları: 

Bütüncül psikoterapide kullanılan bir dizi farklı terapi yaklaşımı vardır. Her biri, kişinin çeşitli yönlerini ele alarak kapsamlı bir iyileşme süreci sunar. Bütüncül psikoterapi yaklaşımları şunları içerir: 

Geleneksel Psikoterapi ve Bütüncül Psikoterapi Karşılaştırması: 

Geleneksel psikoterapi genellikle semptomlara odaklanır, ancak bütüncül psikoterapi, bireyin temel zihinsel ve duygusal süreçlerine odaklanmaktadır.

Gestalt Terapisi:

Gestalt terapisi bireyin duygusal ve fiziksel deneyimleri ile bağlantı kurmasına yardımcı olur. Bu yöntem, kişinin duygusal zorlukları aşmasına ve kendi gerçek potansiyelini keşfetmesine olanak sağlar.

Duygu Odaklı Terapi

Bu tür terapi, bireyin içsel duygularını fark etmesini ve onları dile getirmesini sağlar. Bu yaklaşım, duygusal deneyimlerin onarıcı gücüne odaklanarak kişinin kendini daha iyi anlamasına ve kabul etmesine destek olur.

Vücut Odaklı Terapi

Vücut odaklı terapi, zihin ve beden arasındaki ilişkiye odaklanır. Bireyin fiziksel olarak rahatlamasına yardımcı olur ve duygusal iyileşmeyi destekler.

 

Bütüncül Psikoterapinin Faydaları: 

Bütüncül psikoterapi, kişinin iyileşmesine ve gelişmesine yardımcı olan birçok fayda sağlar. Örneğin, duygusal yaraları ve iç sıkıntıları iyileştirmek bunlardan biridir. Bireyler, olumsuz düşünce kalıplarından kurtulur ve iç dünyalarını daha iyi anlamaya başlar.

Bütüncül psikoterapi, bireyin kendi potansiyellerini keşfetmesini ve kendini daha farkında hale getirmesini sağlar. Bu, bireyin kendini daha iyi tanımasına ve geliştirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, kişinin daha dengeli ve daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Olumlu ilişkiler kurarak sosyal bağları güçlendirir.

Bütüncül psikoterapinin amacı, bireylerin kaygı ve stresle başa çıkma becerilerini geliştirmektir. Zorluklarla daha esnek bir şekilde başa çıkan insanlar daha huzurlu hale gelir. Son olarak, bütüncül psikoterapide fiziksel ve psikolojik iyileşme birlikte çalışır. Duygusal iyileşme hem fiziksel hem de zihinsel sağlık ve refah üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

 

Bütüncül Psikoterapi ile Tedavi Edilebilecek Durumlar: 

Fiziksel hastalıklar ve rahatsızlıklar, duygusal sorunlar, aile içi ilişki sorunları, yaşam dönemi sorunları, işle ilgili sorunlar, cinsel istismar, travma, bağımlılık (madde, yiyecek ve istenmeyen davranışlar), depresyon, stres ve anksiyete gibi durumların tedavisinde bütüncül psikoterapi oldukça etkilidir. Bütüncül psikoterapi, geleneksel tıbbi tedavi yerine geçmez; yalnızca diğer tedavi yöntemleriyle birlikte çalışarak iyileşme sürecini kolaylaştırır.

Bütüncül psikoterapi, vücudun enerjetik, duygusal ve zihinsel yönlerine odaklanarak travmayı iyileştirmek ve dengeyi geri kazanmak için tasarlanmıştır.

 

Bütüncül Psikoterapi Uygulanışı

Aşağıda bütüncül psikoterapi sürecinin nasıl işlediğini anlatıyoruz:

Öz-Yansıtma

Endişelerini, zorluklarını ve ihtiyaçlarını gözden geçir. Psikoterapi ve danışmanlıkla ne elde etmek istediğini düşün. Eğer emin değilsen endişelenme, seans içinde her zaman terapistin seni yönlendirebilir.

Hizmet Türleri

Çocuklar, gençler, yetişkinler, çiftler, aileler, ebeveynlik ve gruplar için birçok ihtiyacına uygun hizmetler bulunmaktadır. Ayrıca, okullar veya şirketler için programlar da mevcuttur. Klinik psikologlar ve psikolojik danışmanlar aynı zamanda klinik süpervizyon, ders verme ve konuşmacılık da yapmaktadır.

Terapist Seçimi

Eğitimli ve nitelikli klinik psikologlar ve psikolojik danışmanlar, profesyonel danışmanlar ve psikoterapistler arasından seçim yapmanı öneririz. Terapistin gizliliğine saygı göstermeli ve her danışanı en yüksek standartlarla tedavi etmelidir.

Terapi Süreci

Terapistin, seni zorlukların ve endişelerinle çalışmaya yönelik ortak bir yolculuğa çıkaracaktır. Hedeflerine ulaşmak ve iyi olmanı sağlamak için bütüncül bir yaklaşım terapide benimsenir.

Son ve Değerlendirme

Hedeflerine ulaştığında, terapistin seninle birlikte geri kalan yaşam yolculuğun için bir iyi oluş planı geliştirecektir. Ayrıca, terapistin zihinsel sağlığını ve iyi oluşunu belirli bir süre boyunca takip ederek, bu süreçte gerekli desteği aldığından emin olacaktır.

 

Bütüncül Terapi Teknikleri: 

Bütüncül terapi, bireylerin semptomlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli teknikler kullanır. Ek olarak, bu taktikler, bireylerin bedenleri, zihinleri ve ilişkileri arasındaki bağlantılarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Bu tür yaklaşımlar genellikle farkındalık ve fiziksel egzersiz üzerine kuruludur. Bu yaklaşımlar, tamamlayıcı ve alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan ve bireylerin beden, zihin ve ruh arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olmak ve rahatlama sağlamak için kullanılır. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır:

Akupunktur

Bütüncül terapi, vücuttaki enerji akışını dengelemeye yardımcı olan akupunkturu içerir. İğnelerin belirli noktalara yerleştirilmesi, vücuttaki blokajları gidermek ve enerji dengesini korumak için iyi bir yöntemdir.

Biyogeribildirim: 

Biyogeribildirim, insanların vücutlarındaki fizyolojik süreçlerin farkına varmasına ve kontrol etmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Bu teknik, stresi, kas gerginliğini ve genel rahatsızlığı azaltabilir.

Nefes Teknikleri

Bireylerin farkındalığını artırmak ve streslerini azaltmak için nefes teknikleri etkilidir. Derin bir nefes almak, zihni ve bedeni rahatlatır ve içsel dengeyi sağlar.

Yönlendirilmiş Betimleme

Yönlendirilmiş betimleme, insanların hayal gücünü kullanarak olumlu ve destekleyici görüntüler oluşturmalarına yardımcı olan bir tekniktir. Bu yöntem, stresi azaltmak ve olumlu bir ruh hali sağlamak için yararlı olabilir.

Hipnoz

Bireylerin bilinçaltlarına erişmelerini ve dönüştürücü deneyimler yaşamalarını sağlayan hipnoz yöntemi kullanılabilir. Bu yaklaşım, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek, zihinsel iyileşmeyi desteklemek ve zihni rahatlatmak için kullanılır.

Masaj

Masaj, zihin ve beden arasındaki bağlantıyı güçlendirerek stresi azaltır. Bedendeki kas gerginliğini azaltmak, gevşemeyi sağlamak ve içsel olarak sakinleşmek için iyi bir yöntemdir.

Meditasyon: 

Meditasyon, zihni sakinleştiren ve kendini daha farkında hissetmeni sağlayan bir yöntemdir. Düzenli olarak meditasyon yapmak, stresle başa çıkmaya ve zihinsel dengeyi korumaya yardımcı olur.

Farkındalık düzeyi

Farkındalık, anlık olaylara dikkat etme ve kabul etme yeteneğidir. Farkındalık teknikleri, insanların kendi iç dünyalarını daha iyi anlamalarına ve duygularıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olur.

Yoga

Yoga, zihin, beden ve ruh arasındaki bağlantıyı güçlendirerek iç denge sağlamaya yardımcı olur. Bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığını destekleyerek ruhsal iyileşme yaşamasına yardımcı olur.

Bunlara ek olarak, terapistler bütüncül psikoterapiyle bilişsel-davranışçı terapi (BDT), psikanaliz ve kişi merkezli terapi gibi psikoterapi yaklaşımlarını da bir arada kullanabilir.

 

Bütüncül psikoterapi kimler için uygun değildir?

Çeşitli yaş gruplarından ve yaşam koşullarından insanlar için bütüncül psikoterapi genellikle uygun bir terapi yöntemidir. Bununla birlikte, bazı durumlarda terapiye başlamadan önce kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekebilir ve bu terapi yaklaşımı, herkese uygun olmayabilir.

Akut ve Ciddi Psikiyatrik Durumlar:

Akut psikotik durumlar, şiddetli depresyon veya anksiyete bozuklukları gibi ciddi psikiyatrik bozukluklar acil tıbbi müdahale gerektirebilir ve bütüncül terapi yeterli olmayabilir.

Motivasyon eksikliği:

Bütüncül psikoterapi, terapiye katılmak için yeterli motivasyonu olmayan kişiler için etkili olmayabilir.

Yetersiz Dil Becerileri:

Dil becerilerinin yetersiz olduğu kişiler, terapi sürecini tam olarak anlamayabilirler.

Bütüncül Yaklaşıma Karşı İlgisizlik:

Bütüncül terapi, bir dizi farklı terapi yaklaşımını birleştiren bir yaklaşımdır. Bu terapi yöntemi, bütüncül yaklaşımdan hoşlanmayan veya bu tür yöntemlerden yararlanmak istemeyen kişiler için uygun olmayabilir.

Bu nedenle, bireylerin bütüncül psikoterapiye başlamadan önce ihtiyaçları, beklentileri ve koşulları dikkatlice değerlendirilmelidir. Uygun bir terapi seçimi yapmak için uzman bir terapiste danışmak faydalı olacaktır.

 

Kaynaklar

Holistic Psychotherapy, Cleveland Clinic.

Holistic Psychotherapy, Good Therapy, 2017.

How does therapy work?, Holistic Psychotherapy Center.

Is Holistic Therapy Right for You?, Verywell Mind, 2023.

What Is Holistic Counseling?, The Holistic Counseling Center.

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla