Ergen Terapisi Nedir? Faydaları, Süreci ve Örnekleri

Yazan: Terappin
| 13 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı. 28 Mart 2023 tarihinde güncellendi.
Ergen Terapisi Nedir? Faydaları, Süreci ve Örnekleri

Ergen psikolojisi, pek çok değişim ve zorlukla dolu bir dönemdir. Kimi ergenler bu değişimlere kolaylıkla uyum sağlarken, kimi ergenler ise bu süreçte zorlanabilirler.

Ergenlik dönemi boyunca ortaya çıkabilecek duygusal ve davranışsal sorunlar, ebeveynleri ve çocukları için endişe verici olabilir.

Ancak, ergen terapisi gibi profesyonel bir yaklaşım, ergenlerin yaşadıkları sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Ergen terapisi, gençlerin psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bir terapi türüdür.

Bu yazıda, ergen terapisinin ne olduğunu, ne zaman gerektiğini ve ergen terapisi sırasında kullanılan terapi türlerini ele alacağız.

Ayrıca, ebeveynlerin ve ergenlerin terapi sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konularına da değineceğiz.

Ergen Psikolojisi: Ergenlik Dönemi Nedir?

Ergenlik dönemi, genellikle 10-12 yaş arasında başlayan ve 18-21 yaşlarına kadar devam eden bir süreçtir. Bu dönemde, gençler hem fiziksel hem de duygusal olarak birçok değişim yaşarlar.

Ergenlerde görülen belirtiler genellikle benzerdir ancak kişilere ve süreçlere göre farklılıklar da gösterebilir.

Genellikle, ergenlik döneminde aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Bedenlerinde hızlı bir büyüme ve gelişme süreci yaşarlar.
 • Hormonlarda ani değişiklikler meydana gelir ve bu nedenle duygusal dalgalanmalar yaşayabilirler.
 • Kendilerini keşfetme sürecine girerler ve bu nedenle kimliklerinde belirsizlikler yaşayabilirler.
 • Sosyal bağları güçlendirmek için arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmek isterler.
 • Ebeveynleriyle aralarında çatışmalar yaşayabilirler.

Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

Ergenlik dönemi, fiziksel, zihinsel ve duygusal değişimlerin yaşandığı bir dönem olduğundan, birçok sorunla da karşılaşılabilir. Bu sorunlar şunları içerebilir:

Duygusal Dalgalanmalar:

Ergenlik döneminde hormon seviyelerindeki değişimler, genellikle çoğu ergende duygusal dalgalanmaların yaşanmasına neden olur. Bu dalgalanmalar, ani öfke, mutsuzluk, kaygı ve hüzün gibi değişken duygulara yol açabilir.

Kendine Güven Problemleri:

Ergenler, kimliklerini keşfetme sürecinde olduklarından, kendilerine güvenmekte zorlanabilirler. Bu durum, arkadaşlarıyla veya aileleriyle çatışmalar yaşamalarına neden olabilir.

Davranış Sorunları:

Ergenlerin, yetişkinler gibi davranışlarını kontrol etme konusunda zorlanmaları normaldir. Bu nedenle, alkol veya uyuşturucu kullanımı, aşırı risk alma veya saldırganlık gibi davranış sorunlarıyla karşılaşabilirler.

Akademik Zorluklar:

Ergenlerin çoğu, lise veya üniversiteye geçişte akademik zorluklarla karşılaşabilirler. Bu durum, kaygı ve stres gibi duygusal sorunlara neden olabilir.

Sosyal Zorluklar:

Ergenler, sosyal bağlarını güçlendirmek için arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmek isteyebilirler. Ancak, sosyal kaygı veya kabul edilmeme korkusu gibi sorunlarla karşılaşabilirler.

Bu sorunlar, her ergende farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve profesyonel yardım alınmadığında uzun vadeli etkilere yol açabilirler. Bu nedenle, ergenlerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri için, aileleri ve uzmanların desteğiyle bu süreci yönetmeleri önemlidir.

Ergen Terapisi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Ergen terapisi, ergenlerin yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olan bir tür terapidir. Bu terapi, genellikle ergenlerin kimliklerini keşfetme sürecinde oldukları, kişilik gelişimlerinde önemli aşamalardan geçtikleri ergenlik döneminde uygulanır.

Ergen terapisi, ergenlerin karşılaştıkları sorunları tanımlama, kendilerini ifade etme, duygularını anlama ve davranışlarını değiştirme becerilerini geliştirme konularında yardımcı olur. Bu terapi, birçok farklı teknikler ve yöntemler kullanarak ergenlerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanabilir.

Ergen Terapisi Kimler İçin Uygundur?

Duygusal sorunlar yaşayan ergenler:

Depresyon, kaygı, öfke, yalnızlık gibi duygusal sorunlarla başa çıkmakta zorlanan ergenler, ergen terapisi yoluyla bu sorunlarla başa çıkmayı öğrenebilirler.

Davranış sorunları yaşayan ergenler:

Alkol veya uyuşturucu kullanımı, aşırı risk alma, saldırganlık gibi davranış sorunları yaşayan ergenler, ergen terapisi yoluyla bu sorunları kontrol etmeyi öğrenebilirler.

Aile problemleri yaşayan ergenler:

Aile içi şiddet veya çatışma, boşanma, kayıp veya ayrılık gibi durumlarla başa çıkmakta zorlanan ergenler, ergen terapisi yoluyla bu sorunları anlama ve çözme becerileri kazanabilirler.

Ergen terapisi, genellikle bir terapist veya psikolog tarafından yürütülür ve bireysel terapi, aile terapisi veya grup terapisi şeklinde uygulanabilir.

Terapi süreci, ergenin sorunlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir ve genellikle düzenli terapi seanslarından oluşur.

Ergen Terapisi Yöntemleri ve Teknikleri

Ergen terapisi, ergenlerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre farklı yöntemler ve teknikler kullanarak uyarlanabilir. Bu yöntemler ve teknikler arasında şunlar yer alabilir:

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT):

Bu yöntem, ergenlerin zihinsel süreçlerini (düşünme, inançlar, değerler) ve bu süreçlerin davranışlarını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olur. BDT, olumsuz düşünceleri değiştirme, olumlu düşünceler geliştirme ve uygun davranışlar sergileme becerileri kazandırmayı hedefler.

Sanat Terapisi:

Sanat terapisi, ergenlerin yaratıcı ifadelerini kullanarak duygularını ifade etmelerine yardımcı olur. Resim, müzik, drama ve diğer sanat formaları kullanılarak ergenlerin iç dünyalarına ulaşılabilir.

Oyun Terapisi:

Oyun terapisi, ergenlerin duygusal ve davranışsal sorunlarını çözmelerine yardımcı olan bir oyun tabanlı terapidir. Oyunlar, ergenlerin duygularını ifade etmelerine, problemleri çözmelerine ve olumlu davranışları pekiştirmelerine yardımcı olur.

Aile Terapisi:

Ergenlerin sorunları genellikle aile dinamiklerinden kaynaklanır. Aile terapisi, aile üyelerinin birlikte çalışmasını ve iletişim becerilerini geliştirmesini sağlar. Bu terapi, aile üyelerinin sorunları hakkında konuşmasına ve birbirlerini anlamalarına yardımcı olur.

Ergen Terapisi Sırasında Neler Beklenir?

Ergen terapisi, ergenlerin kendilerini keşfetme sürecinde oldukları bir dönemde uygulandığı için, terapinin başarısı genellikle uzun vadede görülür. Ancak, ergen terapisinden beklenen bazı olumlu sonuçlar şunlar olabilir:

 • Daha iyi duygusal regülasyon: Ergen terapisi, ergenlerin duygularını tanımlama ve düzenleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu da ergenlerin duygusal kontrolünü artırır.
 • Davranış değişikliği: Ergen terapisi, ergenlerin olumsuz davranışlarını değiştirme becerilerini geliştirir. Bu, ergenlerin okul ve sosyal hayatlarında daha başarılı olmalarına yardımcı olur.
 • İlişki becerilerinin geliştirilmesi: Ergen terapisi, ergenlerin arkadaşlık ve romantik ilişki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, ergenlerin sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.
 • Kendine güvenin artması: Ergen terapisi, ergenlerin kendileri hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olur. Bu, ergenlerin kendine güvenlerinin artmasına yardımcı olur.
 • Sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi: Ergen terapisi, ergenlerin sorunlarını ele alma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, ergenlerin daha başarılı bir gelecek için hazırlanmalarına yardımcı olur.

Ergen terapisi, her ergen için farklı sonuçlar doğurabilir. Ancak, genel olarak, ergen terapisi, ergenlerin hayatlarındaki zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur ve sağlıklı bir gelecek için gerekli olan becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

Ergen-Ebeveyn İlişkileri Nasıl Olmalı?

Ergenlik dönemi, ebeveynlerle ergenler arasındaki ilişkilerin en zorlu olduğu zamanlardan biridir. Ergenler, bağımsızlık arayışları ve kimliklerini keşfetme çabaları nedeniyle, ebeveynleriyle olan ilişkilerinde bazen çatışmalar yaşayabilirler. Ancak, sağlıklı bir ergen-ebeveyn ilişkisi için bazı öneriler şunlardır:

 • Açık İletişim: Ebeveynler, ergenlerle açık iletişim kurmalıdır. Ergenlerin düşüncelerini ve duygularını ifade etmelerine izin verilmeli ve ebeveynler de bu konularda anlayışlı ve destekleyici olmalıdır.
 • Sınır Koyma: Ergenler, bağımsızlık arayışları nedeniyle sınırları zorlayabilirler. Ebeveynler, ergenlerin gelişimlerine uygun sınırlar koymalıdır. Ancak bu sınırlar, açık bir iletişim ortamında ve sevgi dolu bir şekilde belirlenmelidir.
 • Empati Kurma: Ebeveynler, ergenlerin yaşadığı zorlukları anlamaya çalışmalıdır. Ergenlerin yaşadığı duygusal dalgalanmaları ve zorlukları anlamak, ebeveynlerin onlara nasıl destek olabilecekleri konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olacaktır.
 • Özgürlük Verme: Ergenler, kendi kimliklerini keşfetmek ve bağımsızlık kazanmak için özgürlük isterler. Ebeveynler, ergenlere uygun seviyede özgürlük vermelidir. Bu, ergenlerin kendi kararlarını almalarını ve sorumluluklarını üstlenmelerini sağlar.
 • Destekleyici Olma: Ebeveynler, ergenlerin hayatlarında karşılaştıkları zorluklarda destekleyici olmalıdır. Ergenlerin başarıları ve ilgi alanlarıyla ilgilenmeli, onları cesaretlendirmeli ve olumlu geri bildirimlerde bulunmalıdır.

Sağlıklı bir ergen-ebeveyn ilişkisi, ergenlerin hayatındaki olumlu bir etki yaratır. Ebeveynler, ergenlerin yaşadıkları duygusal dalgalanmaları anlamaya çalışmalı, destekleyici ve açık bir iletişim ortamı sağlamalıdır. Ergenlerin de ebeveynlerine saygılı ve anlayışlı olmaları, aile ilişkilerinin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Ergenlik ve Ergen Terapisi İle İlgili Merak Edilenler:

Psikolojisi bozuk ergen nasıl anlaşılır?

Psikolojisi bozuk ergenlerde sıkça görülen belirtiler arasında; okul başarısında düşüş, sosyal aktivitelerden çekilme, konsantrasyon eksikliği, agresif davranışlar, anksiyete, depresyon, yeme bozuklukları, alkol veya madde kullanımı gibi sorunlar yer alabilir.

Ergen Psikoloğu ne yapar?

Ergen psikoloğu, ergenlerin zorlu dönemlerinde karşılaştıkları zorlukları ve sorunları çözmelerine yardımcı olmak için bireysel veya grup terapileri, danışmanlık seansları, ebeveyn eğitimleri ve diğer teknikler kullanarak destek sağlar.

Ergen psikolojisi ne zaman biter?

Ergen psikolojisi, her ergenin kendine özgü bir hızda ilerler ve kişiden kişiye değişebilir. Genellikle ergenlik dönemi sona erdikten sonra, yaklaşık 18 ila 25 yaş aralığında gençlerin bilişsel, duygusal ve davranışsal gelişimlerinde önemli bir ilerleme kaydedilir.

Ergenler neden mutsuz olur?

Ergenler, fiziksel, sosyal ve psikolojik değişimlerle başa çıkarken, birçok farklı nedenle mutsuz olabilirler. Bunlar arasında, okul, arkadaşlık, romantik ilişkiler, aile sorunları, duygusal zorluklar, kendine güven eksikliği, yalnızlık, kaygı ve depresyon yer alabilir.

Ergen depresyonu ne kadar sürer?

Ergenlik dönemi depresyonu süreci kişiden kişiye değişebilir. Tedavi edilmeyen depresyon genellikle daha uzun sürebilir, ancak tedavi edildiğinde belirtilerin hafiflemesi birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

Ergen terapisinin yaş aralığı nedir?

Ergen terapisi genellikle 13 ila 18 yaş aralığındaki gençlere yöneliktir, ancak bazı durumlarda daha genç veya daha yaşlı bireylere de uygulanabilir.

Ergen terapisi ne kadar sürmektedir?

Ergen terapisi süresi, bireysel ihtiyaçlara ve sorunlara bağlı olarak değişebilir. Terapi süresi genellikle birkaç hafta ila birkaç ay arasında değişir.

Ergen terapisi hangi konularda fayda sağlamaktadır?

Ergen terapisi, çeşitli konularda fayda sağlayabilir. Bu konular arasında zorbalık, akran ilişkileri, aile ilişkileri, stres, kaygı, depresyon, yeme bozuklukları, özgüven sorunları, kimlik oluşumu gibi konular yer alabilir.

Ergen terapisi ne zaman gereklidir?

Ergen terapisi, ergenlik dönemindeki gençlerin yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için gereklidir. Eğer ergenin günlük hayatı, okul performansı, sosyal ilişkileri veya aile ilişkileri bu sorunlar nedeniyle etkileniyorsa, ergen terapisi önerilebilir.

Ergen terapisinde kullanılan terapi türleri nelerdir?

Ergen terapisinde kullanılan terapi türleri arasında bilişsel-davranışçı terapi, psikanalitik terapi, aile terapisi, oyun terapisi, sanat terapisi, hipnoterapi gibi yöntemler yer alabilir. Terapi türü, ergenin ihtiyaçlarına, sorunlarına ve kişisel tercihlerine bağlı olarak belirlenir.

Çocuğumu terapiye gönderdiğimde terapisti ile konuşma imkânım olur mu?

Ebeveynler, çocuklarının terapisinde aktif bir rol oynarlar ve terapistlerle sık sık iletişim halinde olurlar. Terapistler, ebeveynlerin endişelerini, sorularını ve sorunlarını dinlemek için zaman ayırırlar ve terapi süreci hakkında bilgilendirirler.

Ergen terapisine çocuğum ile bende katılabilir miyim?

Ergen terapisi, genellikle yalnızca ergenin katılımıyla gerçekleşir. Ancak, bazı durumlarda ebeveynlerin de terapi sürecine dahil olması önerilebilir. Bu, aile dinamiklerini ve iletişim tarzlarını anlamak, aile içi sorunları çözmek ve ergenin tedavi sürecine destek sağlamak için yapılabilir.

Ergen terapisinde ilaç tedavisi de uygulanır mı?

Ergen terapisinde ilaç tedavisi uygulanması gerektiği durumlarda, ergen psikiyatristi tarafından reçete edilebilir. Ancak ilaç tedavisi genellikle diğer tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı ve ciddi bir psikiyatrik bozukluğun varlığı durumunda kullanılır. İlaç tedavisi, ergen terapisi ile birlikte kullanıldığında etkisi daha da artabilir.

Kaynakça:

Ergenlerin İzolasyonda Değişen Rutinleri, Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi, 2020
7 Strategies for Addressing Teenage Drama, Verywell Mind, 2021
What Parents Should Know About Teen Counseling, Verywell Mind, 2021
Therapy for Teens: What to Expect, Web MD

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

Bültenimize abone ol, mental sağlığın ve kişisel gelişimin için haftanın içerik önerilerinden ilham al. ✨

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla