Majör Depresif Bozukluk Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Yazan: Terappin
| 27 Haziran 2024 tarihinde yayınlandı. 27 Haziran 2024 tarihinde güncellendi.
Majör Depresif Bozukluk Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Majör Depresif Bozukluk (MDD), yaygın olarak depresyon olarak bilinen bir ruh sağlığı bozukluğudur. Bu rahatsızlık, kişinin duygusal durumunu, düşünce sürecini ve davranışlarını olumsuz etkileyen ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır. MDD, günlük yaşamı etkileyebilecek çeşitli belirtilere sahiptir ve doğru teşhis ve tedavi gerektirir. 

Majör Depresif Bozukluğun Tanımı 

Majör Depresif Bozukluk, kişinin günlük yaşamında belirgin bir şekilde rahatsızlığa neden olan uzun süreli, sürekli veya tekrarlayan bir depresyon dönemidir. Bu bozukluk bireyin ruh hali, enerji seviyesi, ilgi alanları ve genel işlevselliği üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açar. Majör Depresif Bozukluk, diğer ruh sağlığı sorunlarından farklı olarak belirli bir süre boyunca yoğun semptomlarla kendini gösterir ve kişinin normal yaşama katılımını önemli ölçüde kısıtlayacak şekilde seyreder. 

Majör Depresif Bozukluğun Özellikleri 

Majör Depresif Bozukluk belirgin ve sürekli bir depresyon hali ile kendini gösterir. Bu rahatsızlığın özellikleri şunlardır: 

 • Sürekli Üzüntü: Uzun süreli ve sürekli bir üzüntü hali yaşanır. 

 • İlgi Kaybı: Daha önce zevk alınan etkinliklere karşı ilgi kaybı yaşanır. 

 • Enerji Eksikliği: Günlük aktiviteleri yapmada zorluk ve sürekli yorgun hissetme. 

 • Düşük Özsaygı: Kişi kendini değersiz hissedebilir. 

 • Konsantrasyon Zorlukları: Düşünme ve karar verme yetisinde zorluk yaşanabilir. 

 • Ölüm Düşünceleri: İleri düzeyde, intihar düşünceleri veya girişimleri olabilir. 

Bu belirtiler en az iki hafta boyunca devam ederse MDD teşhisi düşünülebilir. Kişinin yaşam kalitesini ve işlevselliğini önemli ölçüde etkileyen bu belirtiler, profesyonel bir değerlendirme ve tedavi gerektirir. 

Majör Depresif Bozukluğun Belirtileri 

Majör Depresif Bozukluk kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyen çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler duygusal, fiziksel ve davranışsal alanlarda ortaya çıkar ve günlük işlevselliği önemli ölçüde kısıtlama potansiyeline sahiptir. Belirtiler ve semptomların şiddeti kişiden kişiye değişkenlik gösterir: 

Duygusal Belirtileri: 

 • Sürekli üzüntü hali veya boşluk duygusu. 

 • İlgi kaybı veya daha önce zevk alınan etkinliklere karşı ilgisizlik. 

 • Umutsuzluk veya çaresizlik hissi. 

 • Düşük özsaygı veya kendini değersiz hissetme. 

 • Aşırı duygu durum dalgalanmaları veya tepkisellik. 

Fiziksel Belirtiler: 

 • Enerji eksikliği veya sürekli yorgun hissetme. 

 • Uyku düzensizlikleri: uykusuzluk veya aşırı uyku hali. 

 • İştah değişiklikleri: aşırı yeme veya iştah kaybı. 

 • Vücut ağrıları veya baş ağrısı gibi nedenleri açıklanamayan ağrılar. 

Davranışsal Belirtiler: 

 • Sosyal etkileşimlerden kaçınma veya geri çekilme. 

 • Günlük iş ve aktivitelerde zorluk yaşama veya bunlardan kaçınma. 

 • Alkol veya uyuşturucu madde kullanımında artış. 

 • İntihar düşünceleri veya girişimleri. 

Majör Depresif Bozukluğun belirtileri, bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Eğer bu belirtiler en az iki hafta boyunca devam ederse, çok vakit kaybetmeden profesyonel yardım almak gereklidir. 

Majör Depresif Bozukluğun Nedenleri 

Majör Depresif Bozukluk çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve genetik, çevresel ve biyolojik faktörlerin hemen hepsinin katkısı bulunur. Bu nedenler bireyin bozukluğa karşı yatkınlığını ve semptomların ortaya çıkma olasılığını artırır. 

Genetik Faktörler 

Majör Depresif Bozukluk genetik faktörlerle ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Ailede depresyon öyküsü olan kişilerde, bu rahatsızlık geliştirme riski daha yüksektir. Bazı genetik varyasyonlar depresyonla bağlantılıdır ve bu rahatsızlıkta rol oynayabilirler. 

Çevresel Faktörler 

Çevresel faktörler de Majör Depresif Bozukluğun gelişimine katkıda bulunabilir. Önemli yaşam olayları, kayıplar, stresli durumlar, ekonomik zorluklar ve ilişki sorunları depresyonu tetikleyen ana unsurlardır. Ayrıca çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar da ilerleyen yaşlarda depresyon riskini artıracaktır. 

Biyolojik Faktörler 

Biyolojik faktörler beyindeki kimyasal dengesizlikler ve nörotransmiterlerin işleyişi ile ilgilidir. Özellikle serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmiterlerin dengesizliği, depresyon semptomlarının ortaya çıkmasına neden olur. Hormon seviyelerindeki ciddi değişiklikler de depresyonun ana nedenleri arasındadır. 

Majör Depresif Bozukluğun nedenleri karmaşık olabilir ve genellikle birden fazla faktörün birleşiminden kaynaklanır. Bu nedenle, bireysel tedavi planları kişinin belirli nedenlerine ve semptomlarına göre özelleştirilmelidir. 

Majör Depresif Bozukluğun Tanısı 

Majör Depresif Bozukluğun tanısı, deneyimli bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda konur. Bu değerlendirme semptomların gözlemlenmesi ve kişinin tıbbi ve psikolojik geçmişine dayanarak yapılır. 

Tanı Yöntemleri 

Majör Depresif Bozukluk tanısında kullanılan yöntemler, ruh sağlığı uzmanının kapsamlı bir değerlendirme yapmasını ve kişinin semptomlarını diğer olası tıbbi ve psikolojik sorunlarla karşılaştırarak analiz etmesini sağlar. Tanı aşamasında kişinin geçmişi, mevcut semptomları ve aile öyküsü gibi faktörler dikkate alınarak doğru ve kişiye özgü bir tanı konulması sağlanır. Doğru tanı, uygun tedavi planının oluşturulması ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, kişinin ruh sağlığı uzmanına başvurması ve açık bir şekilde iletişim kurması önemlidir. 

Tanı aşamasında kullanılan yöntem ve yaklaşımlar şunlardır: 

Klinik görüşme: Ruh sağlığı uzmanı kişinin semptomlarını, duygusal durumunu ve geçmişini öğrenmek için kapsamlı bir görüşme yapar. Semptomların süresi, yoğunluğu ve sıklığı gibi faktörler değerlendirilir. 

Anket ve Ölçekler: Depresyon semptomlarını ölçmek için belirli anketler ve ölçekler kullanılabilir. Örneğin, Beck Depresyon Ölçeği veya Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği gibi araçlar semptomların şiddetini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır. 

Tıbbi Testler: Depresyon belirtilerinin arkasında yatan tıbbi nedenleri (örn. tiroid sorunları veya anemi) ekarte etmek için kan testleri ve diğer tıbbi testler yapılabilir. 

Tanı yöntemleri genel olarak standart belirli kalıplara sahiptir. Birey farklı açılardan değerlendirilir ve sonrasında belirli özellikleri taşıdığı gözlemleniyorsa, tanı kesinleştirilir.  

Diğer Ruh Sağlığı Sorunları ile Karşılaştırma 

Majör Depresif Bozukluk, diğer ruh sağlığı sorunlarıyla benzer belirtilere sahiptir, bu nedenle yanlış bir yöntem belirlenmemesi açısından doğru tanı önemlidir: 

 • Bipolar Bozukluk: Depresyon dönemleri bipolar bozukluğun bir parçası olabilir. Ancak bipolar bozukluk, manik veya hipomanik dönemlerle belirgin şekilde ayrılır. 

 • Anksiyete Bozuklukları: Depresyon ve anksiyete sıklıkla birlikte görülür ve belirtileri birbiri ile karışabilecek kadar benzerdir. Ancak anksiyete bozuklukları daha çok sürekli endişe ve korku ile kendini belli eden rahatsızlıklardır. 

 • Dysthymia (Kalıcı Depresif Bozukluk): Düşük seviyede sürekli bir depresyon halini ifade eder ve Majör Depresif Bozukluktan daha hafif, ancak daha uzun süreli olabilir. 

Majör Depresif Bozukluğun diğer ruh sağlığı sorunları ile karıştırılmaması için dikkatli bir değerlendirme ve doğru tanı önemlidir. Bu aşama, bireye uygun tedavinin belirlenmesi için kritik bir adımdır. 

Majör Depresif Bozukluğun Tedavi Seçenekleri 

Majör Depresif Bozukluğun tedavisi, semptomların şiddetine ve bireyin ihtiyaçlarına bağlı olarak özelleştirilmelidir. Tedavi genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi ve alternatif tedavilerin birlikte uygulandığı bir süreçtir. 

Psikoterapi 

Psikoterapi, Majör Depresif Bozukluğun tedavisinde yaygın olarak kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu terapi türleri kişinin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını anlamasına ve yönetmesine yardımcı olur: 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): Depresyona neden olan olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik bir terapi türüdür. 

Araştırma Tabanlı Terapi: Özellikle kişiye özel sorunları hedefleyen ve kişisel gelişimi destekleyen terapilerdir. 

Duygusal Terapi: Kişinin duygusal deneyimlerini keşfetmesine ve anlamasına yardımcı olan bir terapi çeşididir. 

İlaç Tedavisi 

İlaç tedavisi, Majör Depresif Bozukluk belirtilerini hafifletmek için kullanılan etkili bir seçenektir. Antidepresanlar beyin kimyasallarını dengeleyerek kişinin ruh halini ve genel duygusal durumunu iyileştirir. En yaygın olarak kullanılan antidepresanlar şunlardır: 

Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSRI'lar): Serotonin seviyelerini artırarak ruh halini iyileştirir. 

Serotonin-Norepinefrin Geri Alım İnhibitörleri (SNRI'lar): Hem serotonin hem de norepinefrin seviyelerini artırarak etki gösterir. 

Trisiklik Antidepresanlar: Daha eski antidepresan sınıflarından biridir ve yan etkileri nedeniyle daha az yaygındır. 

Alternatif Tedaviler 

Alternatif tedaviler, geleneksel tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılır ve bazı kişiler için faydalı olduğu gözlemlenmiştir: 

Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktiviteler endorfin seviyelerini artırarak ruh halini iyileştirebilir. 

Beslenme ve Vitamin Desteği: Sağlıklı beslenme ve belirli vitamin takviyeleri genel sağlığı ve ruh halini destekler. 

Yoga ve Meditasyon: Stresi azaltmaya ve zihinsel netlik sağlamaya yardımcı olur. 

Aromaterapi: Bazı uçucu yağlar, rahatlama ve stresi azaltma etkileri ile bilinir. 

Majör Depresif Bozukluğun tedavisi, kişiye özgü olarak belirlenmeli ve gerektiğinde birden fazla yaklaşım bir araya getirilmelidir. Bu sayede semptomların yönetimi ve kişinin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenir. 

Majör Depresif Bozukluk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

Majör Depresif Bozukluk hakkında yaygın olarak sorulan bazı sorular ve cevapları aşağıdaki gibidir: 

Depresyon ile Majör Depresif Bozukluk Arasındaki Fark Nedir? 

Depresyon, genel olarak düşük ruh hali ve umutsuzluk hissi gibi semptomlarla karakterize edilen bir ruh sağlığı durumudur. Majör Depresif Bozukluk ise, daha belirgin ve uzun süreli depresyon dönemlerini ifade eder. Majör Depresif Bozukluk, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilecek belirti ve semptomlarla birlikte gelir ve belirli tanı kriterlerine göre teşhis edilir. Kısacası, Majör Depresif Bozukluk, depresyonun daha şiddetli ve kalıcı bir şeklidir. 

Majör Depresif Bozukluk Kalıcı Mıdır? 

Majör Depresif Bozukluk, uygun tedavi ve destekle yönetilebilen bir durumdur. Çoğu kişi, doğru tedavi ile semptomlarını hafifleterek normal yaşama dönebilir. Ancak bazı durumlarda, Majör Depresif Bozukluk tekrarlayıcı olabilir. 

Düzenli terapi ve ilaç kullanımı, semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olan etkenlerdir. Bu nedenle, tedaviye bağlılık ve düzenli takip önemlidir. 

Majör Depresif Bozukluğun Önlenmesi Mümkün Müdür? 

Majör Depresif Bozukluğun tamamen önlenmesi her zaman mümkün olmayabilir, ancak bazı önlemler semptomların ortaya çıkma riskini azaltabilir. Örneğin: 

 • Stres yönetimi: Stresi etkili bir şekilde yönetmek, depresyon riskini azaltabilir. 

 • Sağlıklı yaşam tarzı: Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterli uyku, ruh halini iyileştirebilir. 

 • Sosyal destek: Güçlü bir sosyal destek ağına sahip olmak, kişinin ruh sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. 

 • Erken müdahale: Depresyon belirtileri fark edildiğinde erken müdahale, semptomların ilerlemesini önleyebilir. 

Bu önlemler, depresyon riskini azaltmaya ve genel ruh sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Ancak bireysel durumlar farklılık gösterebileceğinden, ruh sağlığınızı bir uzmana emanet etmek önemlidir. 


Kaynakça

https://www.verywellmind.com/major-depressive-disorder-symptoms-causes-and-treatment-5270926 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/symptoms-causes/syc-20356007 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559078/ 

Paylaş
Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin LinkedIn Terappin Youtube Kanalı

Bültenimize abone ol, mental sağlığın ve kişisel gelişimin için haftanın içerik önerilerinden ilham al. ✨

BLOG

Önerilen Diğer İçerikler

Terappin'de İlk Seansın BASLA15 koduyla %15 İndirimli

Terappin'in uzman klinik psikologları ile daha huzurlu bir hayata ulaşabileceğin terapi yolculuğuna ilk adımı at.

Terapi Yolculuğuna Başla